AGRO Komárovce s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12507/V
Dátum vzniku
29.05.2001
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • mäsiarstvo (od 15.2.2012)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 12.1.2011)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 12.1.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.1.2011)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 12.1.2011)
 • poskytovanie služieb v rybárstve (od 12.1.2011)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 12.1.2011)
 • chov a predaj rýb (od 12.1.2011)
 • lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom ďalšieho spracovania a predaja (od 12.1.2011)
 • poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a pri chove rýb (od 12.1.2011)
 • poľnohospodárska výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (od 12.1.2011)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 10.3.2010)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 10.3.2010)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 10.3.2010)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (od 29.5.2001)
 • výroba jednoduchých kovových a drevených výrobkov (od 29.5.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 29.5.2001)
 • maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekom a mliečnymi výrobkami, ovocím, zeleninou, tabakovými výrobkami, výrobkami z kože, textilu, gumy, drahých kovov, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, spotrebnou elektronikou, počítačmi a počítačovými systémami, strojmi a strojovými zariadeniami, technologickými zariadeniami, hutníckymi výrobkami, zo železných i neželezných kovov, nerastnými surovinami, umelými hnojivami, nábytkom, drevom a výrobkami z dreva, buničinou, papierom a výrobkami z nich, cestnými a stavebnými mechanizmami a príslušenstvom, stavebným materiálom, palivami - plynnými, tekutými, tuhými, rudami, kovmi, hospodárskymi zvieratami, pohonnými hmotami a mazadlami (od 29.5.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 29.5.2001)
 • nákup a predaj osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov a príslušenstva (od 29.5.2001)
 • prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, strojného a technologického zariadenia, výpočtovej techniky (od 29.5.2001)
 • píliarska výroba a impregnácia dreva (od 29.5.2001)
 • výroba predmetov zo skla (od 29.5.2001)
 • prípravné práce pre stavbu, demolačné, búracie a zemné práce (od 29.5.2001)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 29.5.2001)
 • spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a zemiakov (od 29.5.2001)
 • výroba rastlinných a živočíšnych tukov (od 29.5.2001)
 • výroba hotových krmív pre domáce a hospodárske zvieratá (od 29.5.2001)
 • výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov (od 29.5.2001)
 • výroba priemyselných hnojív, dusíkatých zlúčenín a plastov v priemyselnej forme (od 29.5.2001)
 • účtovníctvo (od 29.5.2001)
 • služby s poľnohospodárskymi mechanizmami (od 29.5.2001)
 • opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 29.5.2001)
 • spracovanie mäsa a mäsových výrobkov - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (od 29.5.2001)
 • zobraziť ukončené
 • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 29.5.2001 do 22.4.2016)
 • servis a oprava zváracích agregátov (od 29.5.2001 do 22.4.2016)
 • prevíjanie el. motorov (od 29.5.2001 do 22.4.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Ľudovít Dorko
  Tatranské Matliare 2
  05953 Vysoké Tatry
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.03.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 20.12.2002.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.5.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Konsolid. účt. závierka, 2001
 • Zápisnica z VZ - 2x
 • Účtovná závierka audítorská správa 2002 - fotokópia - 2x
 • Úplné znenie SZ - 1x
 • Podpisový vzor konateľov: MVDr. Jozef Gažo, Katarína Péterová - 1x
 • Účtovná závierka 2003 - 2x
 • Výročná správa 2003
 • Audítorská správa 2003
 • Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 14x
 • Výročná správa + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007+Zápisnica z VZ
 • Výročná správa 2007
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor-Ing. Ľudovít Dorko
 • Zakladateľská listina-úplné znenie
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa 2012, rozhodnutie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 5
Dátum aktualizácie
11.12.2019