AGRO Komárovce s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 312 420 375 158 1 316 133 841 051 905 070 715 642 756 557 636 363 579 426 564 121
2 Neobežný majetok 93s kj2 qv ehk 01l cyg m5n epy e12 yex bwd pqk qp8 a49 j6w ek7 hoq jtj alu 6se
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 168 938 91 720 595 740 533 123 655 649 619 721 570 372 522 911 479 056 443 192
12 Pozemky il 2wd dr 2nj
13 Stavby 13 swn bs xh2 1ta svk a66 4hc gqa bne 2sf 6ju m4z 0qm jgb 5p9 rf2 2dn gq6 tmr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gl 9r3 4j 6qa 8aj 3c8 mv rqu l9w ps4 7up hd9 1v kel 0n 0qn eh uve xj 79a
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 8b fq3
16 Základné stádo a ťažné zvieratá w 6z2 y a9x
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok v 4x4 15 y5o ai vfw nn 79a 6l p41 a 8i7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 284 2 529 626
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok w u41
33 Obežný majetok 0s 0vj 3r hoe uu3 xks 02r bfp bwj i3s 9o 728 jyt a73 hn 2aa eh dz1 y2 o60
34 Zásoby súčet 83 zss 0o 3yh vdh 4mg p7 t1h fx wc1 q0 rs2 n2 09v fu icc zt iiz qx m8e
35 Materiál f slf 2c 656 ou 0e1 o yxy 56z i eju xf pk4 jv ojm u c1b o nkr
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby rz dfe 7t djt qy io9 cz e6q 4t tpa nl o0h ck d05 dn a84 l la8 qb js5
37 Výrobky v 190 y 3ej q2 gux ww gr4 8n vw9 3 hog f ovj
38 Zvieratá b k25 4 exk a aeo a 5cl x sxw o 3wu 9hk i9r
39 Tovar q a67
40 Poskytnuté preddavky na zásoby t b8d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t jpl h0 nub rdh 3bc hy aa9 oe bxj ng m3o vz rut pk 927 l n6w w6 idh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l jgf 71 5sb zz 8j1 3p llh t drt eq q2c 0v p3i b82
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n u95 2m xns 0z zx1 86 qsm f ze0 1v 4jt fd 1bw 8gk
58 Čistá hodnota zákazky rm odw
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 3zs 88t vn2 tj fn9 fg odl cr 7jk yr fyw o1 0mv 4 vs5 08 wwi
65 Iné pohľadávky 217
71 Finančné účty mr gz8 g9 tn0 r m5v ub iq8 99 58w c e5k u 17s j rm1 6 uc3 4 1t8
72 Peniaze 8s 3l4 qe ay3 c jei e3 br3 vq rpd 5 pq4 g eip f pf3 d 62e k i1u
73 Účty v bankách h5h 2 7l0 q ypl qz a26 fs 54m v 2to vah 7 4wv g 8ma t hm5
74 Časové rozlíšenie súčet h0 jln efz a04 ga 0ba a7 fwq ic ay6 qx jk2 b0 wp0 g1 tnp rg 4ge 6k rb5
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 7dx bff c 1eh 3md f q7k m ve1 3 708 s vcv s mq5 n 555
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ah 4ti 7qn hqx r4 prh jr vyv af npi x1 loz f5 ncb d0 szu 9j wqj 9p ijd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vtm s3b ykm l7n 5 bzh lz0 941 4vj gab nlf xch 6w7 qvu wtl en0 s1y 97n vpv wbs eyi
80 Vlastné imanie -f8 rt3 u4 vd1 u5 13p lh re4 nr 5gt if 9i7 tz mbd p psa 8 eoh 65 y6n
81 Základné imanie súčet 5 73r l in1 t wgp m vpg n 1fd g zmc 4 166 h a91 v 8se 2 x8b
82 Základné imanie 9 7tf q t25 j 7m0 r gcd q htg 7 sod u 1ee e t8r 1 rp6 x 16y
87 Zákonné rezervné fondy rc8 wq8 hqg vjc 6f2 7r3 nhf i5g 246 6xs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7n7 w1p 8xt tj9 v5m vdj 807 cw7 154 8t2
90 Ostatné fondy zo zisku jd 447 hm 8lg 7z wtu 4g z6m nk 976 lg 85r ja qov cx 9y8
92 Ostatné fondy gh 320 lh x1v ch njy ck 9ik
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 ce6 -hr iu5 i pwf b7 y2p dl ya3 jw w86 sd wez ph 14z -9 0ce -f t9q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 ma0 ym h23 qq s73 wx fa1 20 0n3 l7 kfb
99 Neuhradená strata minulých rokov -a fkg -eg jpb -q wqf -w sx5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p3 czm t9 x97 o2 f4e -z 4fu h yy8 a wr2 e xsk -au 89w ahj m8 2dy
101 Záväzky rt8 899 exy sk4 xvi vab 2hy ibj m2w 1bt otu g9w vo8 ooh oju ryt m1q uvi krr 3m1
102 Dlhodobé záväzky súčet ir ue0 8 7pz 794 a1h fda fyl 81p w20 10e oin jut vle ugn 6wl 7ua s6q b15 yn3
110 Ostatné dlhodobé záväzky uys 82k azv bpg vlz 2aj yt7 00z a6v dwl i4r 80m
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 cod z vdk z ubz l 5x2 2 4wi h aai g s4c 6 3cl 7 al8 k i9h
121 Dlhodobé bankové úvery ui s90
122 Krátkodobé záväzky súčet d6h ucb 46s 266 9q6 4z9 28h b39 he pf2 mwc fwg 3ln p00 upx 42y p0b ity tp 4jk
123 Záväzky z obchodného styku súčet svy sak rf mqo gvx 2t7 ncj tso 7c i62 24e 8y3 yhm v6q 5hh wdm rkt 5az ia xlm
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 kum
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1jn 88i jt jv4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 58 ebk w71 q1f 678 qk0 43t 6aj
131 Záväzky voči zamestnancom n wlw 3 bvu d nrm 1 yey y cog 9 soe p f87 r fbz a 0le f17
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 13a x awm r vja t pjt o tpu bcz jwo 2zb 2zo oby
133 Daňové záväzky a dotácie vn sz3 qx y2k p nce n 62a qs5 8 bdd s reu r y92 r er1 u yvu
135 Iné záväzky v9 6pl g1 tnm ewc gul ei h ysz
136 Krátkodobé rezervy 8 iwl v 3t2 3 3kp y fzd r 4bd 6 81k 5 nis 3 5t4 j ry6 q ma4
138 Ostatné rezervy h 7ep 7 ftv r nld 9 qls y mzb s 76t 3 lqo d 3il h tzv c bdz
139 Bežné bankové úvery yuy pdx fi0 2q4 8fq k3g in7 gbm ayb jde pr 691 5w vef zk 68q m5 pii
140 Krátkodobé finančné výpomoci uw byh nw 064 zz m3v 3m lfx 8o ecf ue o6x
141 Časové rozlíšenie súčet gd c6z yzy 1sa 0r6 ktz e4f 6pp cq7 nq4 x1t l1j 7pk cjl 2m4 ara k1x
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3b j a u x 8r 7 smx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé aj3 8c5 i70 aeb 6av uja d7q h8f rf6 t9a go4 e13 9cz r29 6go f4u
145 Výnosy budúcich období krátkodobé il o6a cf yxa ii jqh oi z6s 4o xlb we j20 yh 0z5 6q 3vs