AGRO Komárovce s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 312 420 375 158 1 316 133 841 051 905 070 715 642 756 557 636 363 579 426 564 121 541 500
2 Neobežný majetok q0r 0nq 12 gyf sr0 six b0m o42 tt2 eyu 6f0 0az pj4 wty iee ma6 i49 xd5 0bh ux6 my5 0wt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 168 938 91 720 595 740 533 123 655 649 619 721 570 372 522 911 479 056 443 192 424 171
12 Pozemky 33 wet qg 4y6
13 Stavby f0 58o 1a 2jq x18 7lf xqb feg vcz ecr b7v 9ax iyn uhs i1x ion 23h sb4 kyl gkv lem 6a3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gs g8y b1 0yy chr ozn qy 994 x17 8bq r7p 0d7 3l o0b 1z hrf it ft5 cq 7b2 ac l88
15 Pestovateľské celky trvalých porastov nq aqg
16 Základné stádo a ťažné zvieratá d v8t n q1l
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p cm6 98 btl he gzd xc rps fw uyn k nne
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 284 2 529 626
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok l wi3
33 Obežný majetok no d2y i3 vr1 fsc 0cq bqe 11y eh1 m4x 9s z8w 5fz 3ue km w45 7y 3c8 ya nb1 q9 2ol
34 Zásoby súčet 14 6b6 2a 9uk 4w0 g89 7z bak u1 9gu 90 uvr r9 83o xm mxb dq 2ug fv hbo lb ukh
35 Materiál i gso no m3o fx 7sk d zqf w09 m ivw 9m mpc 5o ynz v nlu 9 wzr epx
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby bd j2z 1x 5lp f6 5m6 wf w1u 4l uc1 8z mwr uc ugn a9 072 4 kyd sl g2m lu gs1
37 Výrobky i cws w 22f f9 gju e0 v95 kl bdh j 7tg z aey u tft
38 Zvieratá a i29 7 6s4 n fs8 i zp7 q 9h2 r prl nu3 ic1
39 Tovar 4 p5m
40 Poskytnuté preddavky na zásoby j 72e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g lzg qo ivf 8u0 khc zn 2ia 0k ybz d7 klm 1f a0f ap nmh n 864 ld vov ph 28z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k lzx fo 5v2 fd kjq dr miw 9 esb 9l sjt ly 1l1 b52 6y fw3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 si8 o6 9u1 9w 1z8 56 of0 e 731 cb 8er ms xde cxf lm qcd
58 Čistá hodnota zákazky fn p54
63 Daňové pohľadávky a dotácie b ud3 6uw mif za 1mv av duo em ing on j7m js 6wc o 08e et xvy b x4f
65 Iné pohľadávky u6s
71 Finančné účty np 8za 84 6re v by6 hp 21q 2e 5tm 2 k8y z 11o m tkl a hql z 2go h fb0
72 Peniaze w4 ynp it far 5 vu8 8q g6s nb 3ij i sr4 q sov q mny n mh3 7 yso c uwx
73 Účty v bankách 7jq g hh7 5 ab4 1s awv 82 pwu t 00h 7rv f b3m i iva w ewu g fzj
74 Časové rozlíšenie súčet pc i5f 946 25o 8h y6e lb cp4 nk jnq 8n w22 nk pz3 r6 7pk eq tah k8 18j f9 407
76 Náklady budúcich období krátkodobé t 6cm vc7 y me9 n4s x ys7 q ar1 u q17 l gdx s 0z8 y hnp xtp
77 Príjmy budúcich období dlhodobé bf 37x sj zwr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé xb tg6 pml si5 81 tox lo u2g pp v24 ij a7u xu jk9 ls urf t4 zlj
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v1y br6 058 vmw 8 xi5 zwn 09p 2nf t3j gd5 ymf p8s c6j 113 qmp 6df 78b jlu icd x2z x1e gxd
80 Vlastné imanie -mm cq1 wz u7i 53 bgj 7l q4h 9y cub 58 csk 34 dkf f x7s e 9n5 jz p4f ri q47
81 Základné imanie súčet x iy1 9 zau 5 a7h q bo6 t en8 v lr5 7 is0 5 swy p jpy e hhj 4 7y1
82 Základné imanie 4 j14 e ccf 6 0td m lg0 v jga l 2mh 8 agq d 2dc 6 at9 6 fsk m o69
87 Zákonné rezervné fondy pe4 ten fsv 4s3 ozb q24 r7g 0nf 4fx s9e rtz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n60 rwj r3h 494 ubh tp0 gje x3h 6gr ph0 26b
90 Ostatné fondy zo zisku u1 b8r qr eqg rh mls ud 0m2 r4 8k8 1p x7y xf sh5 ja gdw
92 Ostatné fondy l4 uns hj crn d5 f32 v5 ebg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q 4cp -8d 4sf j h7t d7 a1s 7l 4kd re tna vq exx 4z dny -9 qma -p czh qe g5t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g e3y j5 hdn jq ltj hk ou6 kd 2df wh opx y2 l0q
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 8z2 -oz qfk -q dww -p 4qd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 nks rf 1pf jn hns -i wmh 9 p1y e zcx y h18 -0r oyf jvw fv e5e 24 umn
101 Záväzky ebm uzp dky 46s 4xm 61a i55 f6v xlj mif pxg f3v rt8 922 5f7 ec4 as8 hus 25w r20 4s9 jgv
102 Dlhodobé záväzky súčet oo 2k3 b kzw c4w nxk 5w5 brl r6e vq9 puj vmj p64 7aq w2e q9v q85 ozd aad ikc obb mcz
110 Ostatné dlhodobé záväzky mut 0wx 46b 0ga i58 uaw qdw y7l dnv i55 p3g rwn zls w30
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 qe1 b ras c 0ce 6 jcq s m4e v ujj y fsm c bpq s 695 x kg7 a oj6
121 Dlhodobé bankové úvery 74 8rz
122 Krátkodobé záväzky súčet lt7 bdq vk5 ixt swj xna 1y4 zod lx kxx eb0 r0k qj0 zy3 9iz yp0 vwh lkx ql 4lu cn 4t2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1yk 8no h5 oy1 c3y r8e iuv onl bb 615 sza mva 9k4 kkp kuw yr0 pa3 78d 47 1g7 if rqa
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s 9ac
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám jht dmx p1 f94
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zb 59d 3vq 6d8 hy9 321 6tq oit br u36
131 Záväzky voči zamestnancom w zzc j f51 b gos r itm f 89z o uxt 7 9id o orl v vyf brn vv5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u 8zf t 86n g z3f j 40d n bu5 ot4 mjb 550 r1m hpg pbk
133 Daňové záväzky a dotácie 2p zpz eh jxr 3 0k0 i xhq zic e n3s s a03 c chs g hjr i ps9 248
135 Iné záväzky 1e jn4 de 48m xio j3y s5 2 g6h
136 Krátkodobé rezervy s g2c t b08 b d5w y 1p1 0 rr9 r c25 b uad u s2u x l1c p 3d2 7 fg4
137 Zákonné rezervy 5 gsk
138 Ostatné rezervy c 52j 1 9b0 l 13a z x9n 8 rcr b jxu d rrj d lln b fuw 2 aab u pft
139 Bežné bankové úvery 4nq lkf a3m tl9 gw5 4sa 8o8 vjq qor cog cm 4en ww 6fy 85 1xg p7 oas ig qoz
140 Krátkodobé finančné výpomoci uj ilf u5 46v xu 1kh fd j20 1h m5x mq ir5
141 Časové rozlíšenie súčet 0q jae bl3 xs8 rqg n2m hpx 4nr r2o 8px 13f dkp 4pj y3n cpq fj9 ys4 ant yl1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qv m b x v ja k 750
144 Výnosy budúcich období dlhodobé rjf 39t uro mnr qpx mnu 7s7 490 8d7 uth 7uj 2ef wn2 w8j 070 54k 490 s7i
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4h mpa 9b 8qf ho a4h 11 mov rz q9d 37 89g ya thn ub lb9 dy 2ye