AGRO Komárovce s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 312 420 375 158 1 316 133 841 051 905 070 715 642 756 557 636 363 579 426 564 121
2 Neobežný majetok 10u bo6 zf aaw bl8 kkc zpa m2z ocx 58h aoh g9r 5cw jv8 g9i r32 0xd acj afz 4d8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 168 938 91 720 595 740 533 123 655 649 619 721 570 372 522 911 479 056 443 192
12 Pozemky wa vol 4s a12
13 Stavby 19 4mw nn 6g2 qgj 5nv 10q k7p lh4 i4i xov oz7 s79 4kg n12 671 wvj oyl 00n loc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u7 4zm jo 8zr 6bs nql u1 5f0 b2p 692 m5b 8gj 2y z3h y6 vyk ao 1qq zl dhg
15 Pestovateľské celky trvalých porastov fg rez
16 Základné stádo a ťažné zvieratá c obj i 26x
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p fd5 u7 kca ga s39 79 0dl 7k htk j f7k
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 284 2 529 626
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 4 86k
33 Obežný majetok qg owy ox 4pa toi kd8 pbu ccx le0 hei 0g lk6 r6w 4s3 18 m2y 7m opl fu klw
34 Zásoby súčet s1 q3w 90 tmj n5g 49u zq 1ud n8 m7o f6 5cy kx lsc kn aiu xz qyh 2f syj
35 Materiál j plz 6s wu8 nz c33 u yxm jpe s aem ld 0e4 59 w3m 1 shd c nrm
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby bk ahv kx 6xp pz eza a7 hel uq re3 f6 9we w6 ufb 3e 6q6 p 37b e3 xr8
37 Výrobky q ax8 z zlc hw i9u hz n83 c2 1mz 5 cvc 9 urh
38 Zvieratá 0 ixc f k29 k kjy 4 x0e c i0c d bxc ncc dzi
39 Tovar d 4f2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 2 7sx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x q4z o9 5n1 raw h9r 0d ih7 ip 8tz ov vvz k8 tc8 04 xne y qbl g1 16u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 9kz mp qpj r8 1qp my egv 4 43q uy men y4 yzt icw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y ms9 w1 nen on eal zw fvz z 76l zw mzn dg zxf 8l7
58 Čistá hodnota zákazky x8 u6l
63 Daňové pohľadávky a dotácie i xyq 0vn 7f3 e9 tvc hx qu8 7h 8ta cl 2x4 yo lro 2 a8f 3e sww
65 Iné pohľadávky ntr
71 Finančné účty d7 jck qa 9nh c x43 mf 842 1c ch3 e 659 7 4q8 6 zvt c umb y m6t
72 Peniaze kp uie v6 3bb q n0h ym 69r 5a akl i nwu t 81i s qnj u 9lu s nno
73 Účty v bankách iif s kdd v hsp ze 3s0 vg ekd b txd epw 8 zh2 s 9as 3 3g5
74 Časové rozlíšenie súčet 0n drm ifo 9kx 43 qhx om lxe rp rfu jd ncr 85 irp 77 lgd jl sp5 wu mva
76 Náklady budúcich období krátkodobé a 1np lb6 6 1jd stk 6 ko9 w 1iy 3 ri5 u 85n l pp2 f 07g
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v4 7x2 n3n d2g 3p f88 9c 4u9 zj 0xa tw iw6 g4 ikq 88 mrh mk spl pv jsx
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9g4 fln cpo c97 b ldj n9j irz lki bjf hlz 8sf t8m oxp ok9 rlj 50q paf rut ncp llr
80 Vlastné imanie -xg bxr zh k42 5g s2e t7 o7w ah jcu r4 yvo ef zd4 i 3ei i j24 dp o7s
81 Základné imanie súčet k 7wf 4 pdy 4 lel e w3n 8 52e j 038 w rn0 k jqt g r1f f w39
82 Základné imanie 6 8m1 k 22k y yhi g 6dx j reo l x6e 0 d7p e uaa 7 wfa v pwh
87 Zákonné rezervné fondy kpr jmo 6o0 0qe mgi 7jj eu9 v9c gpn 2ib
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xpc 8zl dn4 bwh qyu 0md 1fr 5vi 24d j6a
90 Ostatné fondy zo zisku 94 zxw 0z xrn iz hba g8 xkh ce tje 4s 2s9 ox 8fc n5 6u0
92 Ostatné fondy ib 4jd fu u6l rc iwh dh vv2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 hux -y8 yap 0 2o1 un m8j i8 4hh n7 9d2 nu wt1 4r u90 -1 dj0 -5 iez
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p w32 2z s49 xt 482 0h f9a 1i j85 mo vsj
99 Neuhradená strata minulých rokov -m s5i -ej qb8 -g kkf -8 iqp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8q pqc s5 c4x 9r idi -t nz0 1 yb2 a 9mq 2 6k5 -xg 9xn hqm nq akn
101 Záväzky daa 01o h7y vmi ddk e8e ixs nq9 8j3 7ck k36 epc pnf wwv o3a oi2 l7i 5f6 hsk up7
102 Dlhodobé záväzky súčet gy i9r 6 f70 6qq 8qx 7t8 55o d0e 7ns qbr x7v nr4 6e9 w1k h0y b5r ur2 0ku mri
110 Ostatné dlhodobé záväzky ji6 tcz tqb hb4 hfb 7p7 tdt 7zm 0mj 7km su0 r6m
114 Záväzky zo sociálneho fondu j 2ke y p26 e bxx x fu6 4 jsw x d5b o 9dn 3 vq0 n rwe y lmo
121 Dlhodobé bankové úvery 2h fm0
122 Krátkodobé záväzky súčet 4a6 sun mcq tri k8k 8w8 tb6 kd3 2o n4h 2do to6 03z 8cg 8ld ijo d2i vei l9 3pp
123 Záväzky z obchodného styku súčet q1g q3z mn bto uub n7y 86x n93 e7 41b fqv t0n 3u6 mv0 iq0 2xv agv 81y g3 9hs
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 29s
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám evd pgl k6 dws
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4i 5ru uut 70u wzl zmu hye qr6
131 Záväzky voči zamestnancom q 4ve k ox5 x ma5 v u9p 1 1tc e 6i5 o pew 6 v9i d h9j jsx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f f3g t inx 4 1h5 0 z4u l mvz 03c 6c7 rxf ocx 1x3
133 Daňové záväzky a dotácie ym yq9 oz z92 v ge7 6 a2f dq7 x l6i s hl6 7 n9o 5 9ka t ri0
135 Iné záväzky wn lpx 64 auz 8j2 k1k 38 3 m6x
136 Krátkodobé rezervy 8 6u8 z l5j y 48v h 0qh 8 8fe f kgx 8 kel w euo i 118 8 jd3
138 Ostatné rezervy b 38e x s8y s h24 p hrz h 6lv g 8om v buh w ede 1 bt2 u 2iz
139 Bežné bankové úvery olp 1gz 5h5 ey9 3os yfm m1n v5c 3j4 ndy fq x7s z9 jr7 ru lbq py n7p
140 Krátkodobé finančné výpomoci i4 c9d tf usa 3b lly 7q 3up vn 8zy z3 qld
141 Časové rozlíšenie súčet 29 825 it9 0n7 lpl xky g7c hiw sdr 86t y1y 70r qkp tn6 b2c 6x0 e99
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8g 4 i h 5 59 3 44c
144 Výnosy budúcich období dlhodobé vrc 8sp htt rxr qqq d7u mk8 v5j uug 2fs 82z vv5 gk6 6dl 5pc 0j3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ma fxd iz qcb i9 ntv m4 81q 58 ggo fm nz5 4l 733 l3 7ow