STAVDIEL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11381/T
Dátum vzniku
31.03.1999
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch, obchodných vzťahoch a záväzkoch, ktorých hodnota presahuje 10.000,- EUR je potrebný súhlas a podpis aspoň dvoch konateľov.
Základné imanie
7 000,00 €
Predmety činnosti
 • výroba elektronických modulov (od 15.3.2013)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 20.4.2004)
 • výroba a predaj základových a stavebných dielcov (od 31.3.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 31.3.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 31.3.1999)
 • sprostredkovanie služieb, obchodu a výroby (od 31.3.1999)
 • reklamné činnosti (od 31.3.1999)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.1999)
 • prípravné práce pre stavby v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 19.08.2002 a 05.09.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.09.2002.
 • Dodatok č. 1 zo dňa 02.06.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.03.1999 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 01.02.2007
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 02.02.2009
 • Vyhlásenie konateľa
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad - Dušan Kubica
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad - Rudolf Branderský
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Dušan Vajdík
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zapisnica z VZ z 06.03.2013
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Návrh na zmenu
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 19.08.2002
 • Zápisnica z VZ 30.08.2002
 • Dohoda o prevode obchodného podielu z Ing. Dušan Vajdík, Piešťany na Dušan Kubica, Piešťany a Rudolf Branderský, Piešťany
 • Dohoda o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Matejovič, Kočín - Lančár na Ing. Dušan Vajdík, Piešťany
 • Vyhlásenie spoločníkov
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Koncesná listina
 • Zápisnica z VZ 01.04.2004
 • Zápisnica z VZ 28.03.2004
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
Dátum aktualizácie
16.01.2020