ADIMEX, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
92022/B
Dátum vzniku
03.07.2000
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.7.2000 do 9.5.2016)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 3.7.2000 do 9.5.2016)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 8K/23/2014-441, 1114213453 zo dňa 30.7.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2016 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ADIMEX, s.r.o., Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť ADIMEX, s.r.o., Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 92022/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 1
 • Uznesenie zo dňa 29.04.2016
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Vyhlásenie
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z AGRUN, s.r.o. na Jiří Křížek
 • Podpisový vzor konateľa Jiří Křížek
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z MVZ z 18.10.2012
 • Spoločenská zmluva
 • Správa nezávislého audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka I
 • vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad
 • vyhlásenie konateľa spoločnosti
 • rozhodnutie jediného spoločníka II
 • zmluva o prevode časti OP
 • spoločenská zmluva
 • prehlásenie obchodnej spoločnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Oprava zápisnice
 • Zápisnica z VZ z 31.07.2008
 • Zmluva o prevode obchodných podielov z Ing. Zuzana Kostolanská, Iveta Opálková na František Hacek z 01.08.2008
 • Zmluva o prevode obchodných podielov z Ing. Branislav Adámek na František Hacek z 01.08.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Listina preukazujúca skončenie funkcie konateľa - Ing. Branislav Adámek
 • Listina preukazujúca skončenie funkcie konateľa - Iveta Opálková
 • Listina preukazujúca skončenie funkcie konateľa - Ing. Zuzana Kostolanská
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Roman Smolka
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Výročná správa za rok 2006 +Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 30.06.2006
 • Výročná správa a rok 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Zápisnica z VZ
Dátum aktualizácie
11.02.2024