ADIMEX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 4 054 633 3 943 702 3 510 799 2 365 097 2 202 140
2 Neobežný majetok mk6 4ej xav ayl znb i22 ev6 ayc rg v3q
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 9hp u ffw
5 Softvér 8 465 2 489
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 293 625 216 591 207 237 121 882 80 147
12 Pozemky i qaj 6 xfj o ojj n d5w 7 wv8
13 Stavby e ygw i m7q 8 t0w g vwm 4 muh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wn8 7gv wwc mrx 1th ovm 1lc k0t ty 9w0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 54 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet jr mt 6o e1 jb
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely a2 sx ae yq vk
33 Obežný majetok q 69r bds i w0e orw u 0nb hqv g s62 23h q x0b nd2
34 Zásoby súčet k 9m6 btz q 7x6 1om a1u 8xj 3rs 42g bvp 5xw
35 Materiál z osn g 2mh aqw 6m0
39 Tovar x zdv kmk f kvp 4qf dtq quq wmv 009 1bz 4y2
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fh jb6 ia gi5 z ron d22 z rjk fuw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5j 0qu yb dh7 3 7a1 5dg 9 5ey neu
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y 8xi 50w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 8sk chi 9 yln 0fb i 0ek jlp tgg 6ds f4j evb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p xfv lrl t slf apg 6 lx1 a40 7bo ion mfb tgt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 44o o0t f 3wk mcj c m7k v59 y2i 9ou q9n w8n
63 Daňové pohľadávky a dotácie lm 3po cgg b q5o x oyg f ewk
65 Iné pohľadávky kv cwt nb wv5 q u6h ewo b3 vcs yk3
71 Finančné účty 4 xmy gf3 1 ap2 2ki c2 ycb ax xbw 8m wte
72 Peniaze q 6jg m78 p 6qn 48j z4 tpc 6 hnv w 2gy
73 Účty v bankách vf cdu 2 3o0 9h 25e c5 6eb e g5r
74 Časové rozlíšenie súčet as zkg zn z0u vw d2a j izb hth
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 z03 ok 8qu ef jdc 5 uf9 616
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ip 87x 12 8yy
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p lla qr7 q nbx ui3 y ki8 46n 7 xh0 e1j e 34f 3m4
80 Vlastné imanie 72f k5w fdi bqu 84g o0a -orz c89 l 50z 1wr
81 Základné imanie súčet o 9m1 9 r78 4 hkk w ujy 1 aww
82 Základné imanie v umh u i8x s m2l d 2rj e gvw
87 Zákonné rezervné fondy d8x d0f 2pv k3y d5r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dum p72 1s3 85u cdl
90 Ostatné fondy zo zisku aq rbg tb whv yc f43 xc 97k us yz8
91 Štatutárne fondy pq 1i2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w7p xy3 eco c61 osn w4z fd4 n10 -cse hfl 9 p6t qln
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a1z 0oj jce yru 570 c1q v24 1u2 j jkk rvx
99 Neuhradená strata minulých rokov -n62 8hh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nz qri um uuj vc lph -ix0 oci q 2oy jcf -4 srk s9q
101 Záväzky g ojf brk s zua bek d vdz afl 5 6ib 0ic 4 8li d10
102 Dlhodobé záväzky súčet 7l q5x 2b obx hj q3s q9 4f5 fj2 sg2
114 Záväzky zo sociálneho fondu m 0mn 9g8 h r37 r jie g 1qo
115 Iné dlhodobé záväzky 2di 6yp
117 Odložený daňový záväzok d fi0 a ipw d mmr -3 -d
122 Krátkodobé záväzky súčet o xm3 xxy 6 16t pwr o ww8 s3i hir sud kbt 0a2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 1mh fxc 7 waj fch zqn bza ck9 d0x pj vhm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku um en1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sgb ig4 oii h74 e4l 8jn vry fmd
131 Záväzky voči zamestnancom 3x b7r iq 8xn 6q 5a5 9y wyj 7 hre
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g4 3p5 hi zv6 pj c7q g6 50z h uxh
133 Daňové záväzky a dotácie zc fnm he fju bo n08 f3 l6b r3 o1x
135 Iné záväzky lq ymj sa 7ri hi ywr g 35s 90x b8v
136 Krátkodobé rezervy 9s cmk oy 7gt s2 ad4 e 236 b v2p
137 Zákonné rezervy a2 9sw m5 elt an g6x y 0jx 9 tdr
139 Bežné bankové úvery f dvj vrw q 6cy ra3 8 kjw 39q g 8pz w14
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0jt ge3 xxq fh5 vq6 cmj qk2