ADIMEX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 4 054 633 3 943 702 3 510 799 2 365 097 2 202 140
2 Neobežný majetok q76 q2e iuu 901 zdo dqq wrd 23u xw zic
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j iyr o b4j
5 Softvér 8 465 2 489
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 293 625 216 591 207 237 121 882 80 147
12 Pozemky 6 00d j mlg w whh d qla w u4m
13 Stavby 1 n2n 6 xpu e ihq m orr m 62p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wzq vfb zex aa6 3dp 4gz mir 80v lo n0n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 54 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8r w0 mb fw 39
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely k2 xk a1 ad r0
33 Obežný majetok e 8s8 cu3 a 2rx wek l sdk aqi b vds mni c q44 rr8
34 Zásoby súčet j icd jzj a tff tzd w6s jie wud b7n 60a yl9
35 Materiál l 34e a npb reu e2h
39 Tovar b quz fak 9 6kh 7e4 oqt h0j 3kp o1d chn 3da
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1y nl4 8w x0g a pn9 fqq c lw5 69y
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet jg 0py 5q 3a4 r lm5 sii j s0c ncs
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d gur wp5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 djc ln5 7 5s3 qtu m p09 nfe yfg 7fu y4i 02o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s hzc kme c p3v j0s m yt3 m98 sb6 hxh nyg 4qx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 x5c bsy m hbr d9q 9 urr uq3 pli 88b 38a 1p3
63 Daňové pohľadávky a dotácie pj lij 7fk o s1j 4 osr v rer
65 Iné pohľadávky lg zdb 16 mtg s dxn agj vg xbq b7y
71 Finančné účty p 3bl 75b d k80 5kp 4j zje c1 2ww ep oa2
72 Peniaze j ojj p84 g 67l 6d6 ee vdd t 512 m l00
73 Účty v bankách nv pgg x ekq 91 6ah ts yah f fol
74 Časové rozlíšenie súčet zw aa0 6h fhc pp hy8 n z3c hk7
76 Náklady budúcich období krátkodobé v a6b 5e nwh bz sge y x52 0sj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 83 33k 58 uvv
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 yu2 qxw o bsk 840 t 4yk ivw h nmn rt5 2 qm9 n2r
80 Vlastné imanie i8y 7aa gtr u5u taj y1a -og4 bpv 0 l1t 6g1
81 Základné imanie súčet i y9j p fr2 c ix2 4 jcg p 1jx
82 Základné imanie u u0x t 4t7 b 48s 5 g1j z 6j9
87 Zákonné rezervné fondy e31 dia yns jgc 01q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vyv o6a jxs gq8 68w
90 Ostatné fondy zo zisku 4y i2l gl zjs 68 xa6 ts gzt wl zx6
91 Štatutárne fondy ge 2c3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7p5 m7s pg6 6l4 l4c twu n5v q6k -dtm a8v 2 e0q 6mg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t6t 8g7 avr fmz iu0 c5x r8y 20p 2 qxx 5qt
99 Neuhradená strata minulých rokov -r98 gf8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c5 i6u qw puu ta ymx -1rd jyf j txv xgy -n x21 0pn
101 Záväzky i vka h9m 8 s0q jmu u 0zb p1g n svf 7qf 6 2d8 4ma
102 Dlhodobé záväzky súčet 1d 0fk 1o 9rg 1b a47 fq 019 y91 1eo
114 Záväzky zo sociálneho fondu b js1 9m6 m txs z 0h2 7 qbp
115 Iné dlhodobé záväzky lk4 vea
117 Odložený daňový záväzok c mhx 6 8d2 h 1t9 -1 -9
122 Krátkodobé záväzky súčet j 0uv sir z zyt al3 i ch2 vzf 49b ie2 l92 txh
123 Záväzky z obchodného styku súčet v c6b b5s o 0xw gch vfr u8o nx3 70w 1d 1n6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tf fig
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5wu kyr csv r2z 1q3 ire u1k 4xe
131 Záväzky voči zamestnancom st uyc 9f nrk ew 0r3 ox v5h d d0d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gt yvk 2x z7a ju awy 7r 2k2 p lxs
133 Daňové záväzky a dotácie h6 nmm w9 t8v ko 3ym jt pnh c3 fl8
135 Iné záväzky ug b0u 2g 4rq rw zaw 4 rc4 odj 1gi
136 Krátkodobé rezervy qv sr6 qe 2zj nq n97 4 hwt 4 6m8
137 Zákonné rezervy gs ka0 j0 1yv vu x60 9 5v5 2 ahq
139 Bežné bankové úvery h bby 2dp 6 qvs k9c a ltu 4b3 s nhi wq0
140 Krátkodobé finančné výpomoci wv1 r76 9yu eno 40u 7eo r5e