ZSE Elektrárne, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12311/T
Dátum vzniku
19.10.2000
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja konatelia alebo dvaja prokuristi konajúci spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom konajúci spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci konatelia svoj podpis.
Základné imanie
406 000 000,00 €
Predmety činnosti
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (od 12.5.2017)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 12.5.2017)
 • dodávka elektriny (od 17.6.2010)
 • výroba elektriny (od 19.3.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 19.10.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 19.10.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Vladimír Pestún
  292
  92064 Kľačany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2024
 • Ing. Marian Greif
  Furdekova 2606/11
  85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2024
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.05.2003.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.10.2000 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Vladimír Pestún
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Marian Greif
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 16.12.2019
 • Rozhodnutia jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Čestné vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa Marian Rusko
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z E.ON Kraftwerke GmbH na E.ON Slovensko, a.s.
 • Plnomocenstvo od E.ON Kraftwerke GmbH
 • Substitučné plnomocenstvo pre Adama Hodoňa v rozsahu plnomocenstva od E.ON Kraftwerke GmbH
 • Plnomocenstvo od E.ON Slovensko, a.s.
 • Substitučné plnomocenstvo pre Adama Hodoňa v rozsahu plnomocenstva od E.ON Slovensko, a.s.
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa Marina Haastert
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Rozhodnutia jediného spločníka
 • Výročná správa k 31.12.2010
 • Výročná správa k 31.12.2011
 • Výročná správa k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2012 + Správa nezávislého audítora
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Rozhodnutie jedinéh spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Pestún
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 0041/2010/E-PE
 • Vyhlásenie konateľov
 • Účtovná závierka k 31.12.2008 a Správa nezávislého audítora
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Vladimír Pestún
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Vladimír Pestún
 • Rozhodnutie konateľov
 • Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví - povolenie č. 2009E 0344
 • Zakladateľská listina - úplné znenie k 24.12.2008
 • Vyhlásenie z 8.12.2008
 • Rozhodnutia jediného spoločníka z 25.11.2008
 • Výpis z OR firmy E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover, Spolková republika Nemecko
 • Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor prokuristu - Matthias Fricke
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.2.2008
 • Zakladateľská listina - úplné znenie k 2.2.2008
 • Splnomocnenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2006
 • Plnomocenstvo
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Procházka, Bratislava
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Adrián Bobula, Bratislava
 • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2005
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa - Dr. Ansgar Wilhelm Peiss
 • Kúpna zmluva, zmluva o odstúpení a zmluva o prevode
 • Plná moc
 • Protokol
 • Zápisnica z VZ
 • Potvrdenie
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Zápisnica z MVZ 22.12.2004
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Advanced Power AG na N.E.G. Switzerland GmbH
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka r. 03.
 • Zápisnica z MVZ
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Vyjadrenie spoločníka
 • Vyhlásenie o prebratí záväzku na nový vklad
 • Uznesenie spoločníkov
 • Vyhlásenie konateľa
 • Zápisnica z MVZ 09.04.2003
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Vyjadrenie spoločníka + preklad
 • Návrh uznesenia spoločníkov
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica z MVZ z 15.4.2002
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke 2001
Dátum aktualizácie
15.02.2024
Domény