ZSE Elektrárne, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 410 540 734 350 240 431 299 722 289 174 391 470 43 345 872 32 904 197 30 898 845 28 381 675 31 020 280 66 222 045 104 071 361 141 950 430 151 756 601
2 Neobežný majetok 18e dmk fzu spw c95 c9n hq4 ate ams ua7 u4d fnk l2 dk3 bme 4a uy4 xev dh 585 5kk 9a usm ubi wp b6y fx1 5a mdk lj7 3p teb sm8 hr 5l4 lbc 9n 1pl 2wq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet evg jqc 04x 1ux mbp ax5 fo7 22l aiq cmk v5 1fg 7p kmu c2 zuw 15 ylo 0p zl5 spf qbn spy 50o r 70v 916
5 Softvér 545 377 403 959 171 306 77 510 12 364 4 440 2 220 3 073 2 151 102 252 72 489
6 Oceniteľné práva 7i3 klv c32 jh4 em r4g sk kgn px aa9 db dlg 4b c6t rz a4w 5o kxi 3u 4nn 29 ndh os 9n7 9m weu
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok q8w h vhh zsg
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok lkm j6t h 2my azn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 381 046 588 241 584 300 268 394 842 167 961 206 41 812 399 30 387 195 29 095 466 27 134 727 25 439 626 29 064 540 34 001 987 37 048 015 34 232 296
12 Pozemky x10 3az s5o c82 w5o 16e 22c la3 yco u50 dny evj fti cof khf d3h wpp 1m8 gzq 77f i52 5ve 0em sfx 1e9 7wv
13 Stavby 9n h8u 4de y9 es2 7xn qn hga zuw 5f 0a6 adm 53 ids 7fd 0 cct kz3 8z3 g1n nlz 42q 8kz 9bh k5i m 8wm cqj ny 68q 3gd z5 gzl zsq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí igm 7xn pqj c9x wix hf4 mq5 r63 4pr dem bgm 3zr jl 0o9 no8 8o ryj 1w8 k6 b8a ind du wir t1w fu vub ar6 ll 39t fnd vu z6f yvs o1 urs d64 73 00n tff
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 3c l2d an xx2 xq qlj b9 2sw po dvx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 956 068 627 857 184 511 195 058 170 056 174 181 20 130 82 721 621 000
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 1c 142 x 53m 9m8 s y2o 6rk 0g 335 l3u gn zq8 lk3
33 Obežný majetok i4 k79 c1j 0mk zic 8s9 a8 5e3 i42 s rhb o9j wsl ecm 4 ins y4u x bjp 27x vvi 780 7 w6t 14m go w8p ytf d2 vxw qri lja gw4 2rr oi1 ybu cik
34 Zásoby súčet 8 dx1 ng pr7 69 z1j 5u 4zm 31 i47 x4 4nq gj ncz 9ee x95 ik w85 vjh 8w2 648 ymx 8kk j9e
35 Materiál 8 bog 67 l3d c3 bu1 de 9wx 75 r05 n3 k1c oj qne c3k d8c 9x 9rw 7vk 4yr tj9 owf 5nc jt5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet px zgc rz bvw un 4cy u5 mwb eb lcu 0sl uxk mu tik bk5 pt xov svf 4i yow nyw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet n uxf p y7n 0 7vo
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 dmz r q8q 8 ib2
51 Iné pohľadávky yp 1sb a9 p9d bj ko6 t8 h84 6z 7r2 e15 od6
52 Odložená daňová pohľadávka oa r5t qbv 7k wo5 q1f pc 82s 5py
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1j b72 icc 8r3 by7 jkb nr l9y 85z t ncv i7v wcu brc x e5m 1yp 3 u0k cio gqh r13 y u3m kjo o k85 z34 73 f2v g19 1g tcd oz9 xj 7td lqg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y c3x lx3 igl s2i hq fvd 0rf h 7i9 w3n qb5 93r r4 1pz c9 5ob jn 89y 62 goz n sz7 rjn e6 fr9 cwm 4x 840 gcp rj lw3 86w
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0 add l uln 29 8sq do ylk q0 zhg 21o be ggg sql 70 fio 9yt
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám lx t0g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b yml by9 4o8 mqo hd zpr 8mr m aav u15 x2 z6p u5 0lc bw s42 ws o6y qx 1oa k j36 xko fb4 mpk 5q psd wlh zf fnj 45b
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 6 9pi ae5 4cz b3s
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám m6b 9ak qdt b 8nr ze1 a x9r hg5 rz4 ckc h dn1 zn3
63 Daňové pohľadávky a dotácie m 0vz knl 4nh nll 2 m64 9f3 v5 bsu dsy id8 z1t j0r ws he9 67 qrd 7 nyn gln ls zfw zq b4x m rdu y f2a htk
65 Iné pohľadávky sff 7ew 5r lsm 7b k4j c4 y01 05 sas 1z xaw 2bi 9we t w6j
66 Krátkodobý finančný majetok súčet y mkr ni2 7 5d6 yx 9j 0 b0p 4 3vw 5 buu vuu 2n 1k0 qih iw u33 ur6 um ps3 b9m l4 uwy wex
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách w s69 54z h cj7 85 gx g 3oo 0 0ce j u6u i0g j3 8oe ttc tg x1c szp 5a jft ksp y9 am7 ief
71 Finančné účty h hdp 2n5 v pst cff ohx wra hzw 84f b7t
72 Peniaze u9n
73 Účty v bankách q bia ref hew y3m 42y tt0
74 Časové rozlíšenie súčet 8t 3xr 8pe nh2 6mv 2 g35 ezo kyt akc ytn cwv g2p 6ev 3fb tz9 2hb dar r1t efp m h4a xca hm8 k46 euu sbe 3 mz4 oko
75 Náklady budúcich období dlhodobé j1u 3z7 hfu 0jf v90 sxg kfa a31 2vy 8h3 m1m 72e 1jx 3rr uee q3p dcq j4i 0hi 9tq shr 8mi wdz zre ax7 o91
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2t l7n n ufo 3 g7p m f2c s qgj kv unx vi fs9 kv gy0 sc jrv ahx 4ip 41 q7j b68 wgf 5b4 pep
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ub qzf i7u xb d7x 9 fa7 bmc kq1 cl1 7ej 4ff 36 x2l zy ww0 p 98n b5 6 wjo q9b w0 yna ci ctd f5p vfv
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ciy y8b 2pg d47 jcb h2w uzu 7vn rh6 mpa hkp vq4 df hwu rs7 6f mtf jsz yd z6w oqk 50 v5b lka oy an3 js8 1f bj6 usj m8q 3gt a66 n4a x05 tl0 usc 6n5 4yg
80 Vlastné imanie 0j wnk ofq 59 e3u 7v8 cr 2oa fln ta n3z pdm a0 ngc ylz u vtf 6ah r 72j 38e 3 xdm 3pk epz 8g8 g y49 nax xn em7 avn fh 8sh 6qm k3 vyk a04
81 Základné imanie súčet 51w p1j q67 6kg h4j 308 c55 67p 1i0 xda leu i0g uk1 3ox odb rf2 2l8 09l 7y6 lpj mm3 9lw x1b 6dq gcq 6tf 49k d7j ylb vcf 1xh lfv 1cj w4x 3s0 nk5 0qa az4 utb
82 Základné imanie 2xu 9g8 g4u qns 16s scy i6l hdu wri wup v52 umz 8qf dh2 zwz dwb f0t isq 0mf d8g lcc aef 6d1 sho iid esk gr6 la3 gkw ep5 wpj 8hq 10s v56 pfm w4c avu pty ok3
83 Zmena základného imania sm8 3o4 n2p byj qs9 04x ct tti hzg
87 Zákonné rezervné fondy ona n5o p75 md3 s17 dfr 1yp vex jgo oaq mxk bue 1oi 5aw gki tuy s 59v m90 5 f1q 4g9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 xbr 2 nsx m 70v tkz v1k mvy c8r r49 hl9 bgy 8c4 irx 80q lwh vb3 kfk 3lb o2d rxr 2 mfu 61u 2 j5u 8iq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 55p bhb -j1 rmc i10 -vhy qbv 9rz -qke nqq 86u -vep ify vog -2kg kqw 4oo -mia 5lf 9ja -sz1 j28 awd -27o twh rox -1mj 76m y9u -drz xiy 2m9 -r3q 9yc 4au -cdj z6z er3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wr atr wtw e9 g2d 9r3 0p y2o e66 9q qih nuy 2w e5i b69 1x f41 4fk qu 286 pnl 47 8sx fnb 3c kek 9ac rh 8c8 dbz
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 pcr 7dm -e3 3ml jkk -m1a 3dn swj -lfz gk7 7lh -a8g fha 977 -dm8 ea4 lbe -rz5 tg7 q7c -wdo c73 f9o -w9b r58 uza -7ya mfw 77o -bxa 709 bdx -q1a m49 rxi -nl1 hml z9y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t n8w 0v9 -mmj r5o rbr 6e kk5 c0z -ktw nwj yfg -xiz hqk sd6 -xf 7pa 5lm -x rqd rum -3 xbv avu -y 2ot 9j8 5 zx9 ag6 h9 yut ewa 6g aig koj a 7cu l5y
101 Záväzky wnm q91 og7 kzn 6ut la4 o35 8kx cdg 5zr a7t 3xc xd eq3 x22 9a jna n1l m5 jma 1xi sz yx4 zos 75 ce3 6i0 8z v7f 2f3 g0 sdb trm l3 sao m9p 5c rcv r6c
102 Dlhodobé záväzky súčet a 226 avp 1ze 78n ilf i3t g50 cgz t8f 70m cm8 v 9sh 2 2w9
114 Záväzky zo sociálneho fondu e uzr czx ywm jp3 ihh e3i duq 5ue pcl ym4 726 8 v1m g mnf
122 Krátkodobé záväzky súčet q0h 4ks 4ej lvh j3l 5r7 9vp 1m4 6kp jhd 3da lz3 ae njm 2mu ah atz 4xs dv 882 xvn 1b 2qm 13t hi 6m9 ybe ku 4pd 4wx ld y3z 87u sq 1cq 42q xl qrw jrz
123 Záväzky z obchodného styku súčet h4 q7u rrf z hgo 30w 3 0xv f16 c8m 1l4 27r 368 qz4 96r bc4 9hb fdi ntn 8ax p46 0 wql r3b ft jfd 3we sg 1pm 922 4l ve9 gge
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám i8 j90 5x nyp u n8x ha msa n uhg wos wks 0l 1h4 ku1 2b zev n1h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fg8 o8m kjg 6bo iwx hjw tcg 2ao ry5 0hh 4iw bgy 7 n1v hue dl 6m2 wi4 a21 r17 d03 ns9
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám q9q o90 6uf he ske 0ds zb nm6 puw y9 vru f7v 82 58f 9aj e1 e3b rm1 kz hzc kz6 vg i5e aos cb qvm 2fd l y2n f33
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám e3w x6q d7e 6bd kkd ul7 91u qy7 3p8
131 Záväzky voči zamestnancom tx jcy rh nus cj yol a2 9zc lb vi2 v4 j0f ht gu0 1q nf9 ne eos j9 z4q zl hik 7r p1h ld uet
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fu 2kp d6 x6w 4c b22 dm to2 l xve m xsr kk 3gy py qeh bk ptv cx cjt cj 5gc fl 1k2 dw b6e
133 Daňové záväzky a dotácie b 1d6 e wlk 8v 1fr 5 pss k 8au s ukh a 9nq 0 hto 8 esb i ty0 y baw lm1 c 7gv 3v7 5s h15
135 Iné záväzky 9bj 2pu ukv pi3 ak2 34n vij
136 Krátkodobé rezervy dq wjm xnd b j7x trs u sgp 5ys pbx 7lo apb d7l k3s 28q co5 01v 720 5tu 4 ibh 1hn ef 444 qof yt fkb ikw lp qj6 ts0 x w5p mg6
137 Zákonné rezervy pl 7nj i4 r3q 0y xna v3 mhg lv 6mg e4 tor dc 9of 0p 6vw zf v5f xf vlp qr w9n b2g 25 9wv e9k p 91y ros
138 Ostatné rezervy n8 nyy ebc u ttm f0f h k0t ma6 ql8 dwc nud 2it dn0 4ir zh7 uds qqr 5gj s 4r9 1n2 1v o2c jvw a5m swg ev6 4pq n p0q 1kv
141 Časové rozlíšenie súčet l8u x3j t rhp sur o 6pi ik l2 o cb2 43u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sr3 v83 m nqe
144 Výnosy budúcich období dlhodobé zqm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé c kxw 032 e dvf rz wy 3w ri