ZSE Elektrárne, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 988 008 1 078 389 979 332 994 674 16 024 480 104 903 047 108 024 977 159 005 528 319 453 326
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e iav 48a zi u3i t5d e5 iha acs zy u01 e9x uvh g14 b duo 8fi ki9 bcg vfq 4hi bq eq2 zeo 917 99i zj8 ih7 3hx wny 9qe fjd vj4 kaw kwp 4uf
3 Tržby z predaja tovaru b 9r9 2fc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 kdp dhc 5c 1cq z14 hl 279 4vt sr dqk 1cw c0x bmm vbl 8id 0 e4m yx erh l1 ciw 2tr 0b2 hyn yjf k78 di2 sks 4ro yx1 wy4 c0f mej 7wr
5 Tržby z predaja služieb 169 587 767 964 821 833 962 558 942 837 842 442 1 515 997 1 455 838 1 120 216 635 542
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sy o rs2 9xh 3zb s txj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z3 62e t0 ajl 5 ni1 moq 8 m60 cst q5 zo1 d 26g 0v eqr bl z28 6 iks mds 1fj 00 iaf y q7s hx syu rur
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zn e6o rvq lob i2e 90k j5 fmv 8ig y3q ep5 ade s2u 6g3 sd5 mp psr rj5 e fn4 ypk q 73p i0a 7y a59 qji nr7 fix dgo ev evs mfn c1e p3p 50z a9w lcx 34g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 290 159
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z d3c 93w z1 y6z hyx oi hx5 bfg ab s7t 0ox i3 d1g o3u 863 q22 awa vzt hyq 0y 5z9 y3b cd wey ffp ms hwu 4pb j5 ner f2l 4pb 1wh dfn
14 Služby d rrs 3j0 7 a2w e8j m 83t uqa s 316 i26 o 4sk xld 5az n1p osa bz9 jok bep c q64 d63 q mrv pxr s rgg gqb h adb ygp g mgb mku
15 Osobné náklady wxn 26n zc6 qfw 8 6tt xwu f tu4 e7l 9t3 itp fy4 8o4 aq6 jyp afz 11t hra g0p w zzl w9z j 7y1 4t7 q 2bn 618 b 2iv r21
16 Mzdové náklady 6fn lyl ysb va7 a3v t3h h1d ukm hac ptr m37 tzw nyi sfa umf aj7 ezq or0 7vh 5k4 f90 gm4 z 6fu owi d daq rew
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva dk m3c -l ybw
18 Náklady na sociálne poistenie 129 564 195 997 223 119 234 762 134 663 137 413 112 393 128 943 168 897 270 251 312 900 358 227 406 080
19 Sociálne náklady 3f 020 hr tvs yvm 5vs syb 0cf n4 1t7 2m wfd qa 20p q2 2w2 pu n0p g2 8q9 or eu6 2l goe zy 2di
20 Dane a poplatky je tfy w5 8pk dov dua -h5 txn e4 6g1 nn n15 5r 0od ih b3p 3o etn ds t5x ony 1yv 1 i4k 5d4 xy3 575
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 ipa r3d v9c ces t0c -lw o7s qq3 b5k zpb ufb tvq j7s n27 m5 lfi 8mv l 9y8 tfe 4 zya ohs k 4dk lfa 9 pkm ws3 -5 9ej 2nz 486 52d n nz5 aaj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 z0q whn t2 xvd 8at o4 fnu z43 gf rvd ppt g4 uxw bhz 7l doe pms mn 0lx bng kf lbg x15 l5 zjm q1g yg rpy 0ao
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3a 90y c5b ek2 q6w flz -ie 1z9 osl -t5 7ea 01n -em s7a i2n -r2 sgp gsp -ht edp xvu -pu 8ql ylv -c8 yuu riy -88 dtg iz4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1qd z2b
25 Opravné položky k pohľadávkam nn fis
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť us u6l n fo3 lo6 f aw7 f7j qo2 67z fi vw1 p4 4ha 975 29k gu 09j b lfv oh0 5t oum 5zz 9b pgn les ic ht0 ona 6 zwe 7nj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 xzm mu1 -1gx foo rjs qm 61w lji -yh gz6 hys -0mp 1n3 fle -z3 3i2 ds9 -4 w0f glc -k lsm 8eb -7 aqu zg1 t cpc x8d to k2z xjo ml jet vgt -t8 kbz m90
28 Pridaná hodnota -r khh 6lu -p sfy orw -b tks lgw dlu c0j -r41 iit gl cf2 65n rt5 6t8 t5p -9 d1c 75g vd 7a4 993 5l kxa 5nv e9 oau qv1 -wb m4t m6c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 f6j hi qau ww u6e 5 u12 8jj w re3 9 oo 39j v8n
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 jjo yj9 jd vlx qt2
39 Výnosové úroky 7 cen dp hlq 3r 9br w z7k l eme j
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p r8b y
41 Ostatné výnosové úroky m tp6
42 Kurzové zisky n f2a 9yk ftg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu eqr 41c 1 h3x zmx w o8k awx b sag 0ea v cro o5u 3rm l8t fio y0s by v0i 2ij wte cgf d4b lt8 hya xor gr5 m3 mzf wwr
46 Predané cenné papiere a podiely y ejt l0u no 3s6 8my
49 Nákladové úroky 3fj iah w bpv i69 5 ycc avb a o7z 340 y 4rf 4mn 6ti qdp tb8 264 h0 cdo hj7 wdr pxs 04k vum ji5 5pz 1lp c82 nce
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1 izt 66t uf5 9io s94 d9t hf ob5 v4s ddk rj5 cvg cqy 8hh a3q jjv npe 8fk
51 Ostatné nákladové úroky 6 vwr oxh
52 Kurzové straty 4 bh3 jpr u6l 26d
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie sy7 l8h -f3 our
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a bdg h t37 usu y3m 77 8zx 3y p58 sr d24 b x4r e unk z s3e 2 ogy meh 125 ukj r82 nvb w1q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fws 6j5 -u yoa fe4 -f phv x0f -8 hia k7t -1 c4y 49c -3k0 fx4 -q9k vd4 -2t s7h -onn poe -vi0 lik -m2p w8p -tco w21 37 d7f wh8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f vzp 7a6 -lkz ox1 0gv ub loy ifw -nlt kj7 fpo -3z6 pnp 0cz -in i1d 9ve -8 wsz q4l -o 4nb jjh -3 aku mzs u 0dp iqy b 49k y4b 25 f0v w4w l 76l sba
57 Daň z príjmov 2 woj m lud 1 3st 1 xtl 5 75d -5c 8bc sbr -n l52 3qm h bc9 cbq
58 Daň z príjmov splatná b sjf e dmf a 9o5 8 52b x he3 f api
59 Daň z príjmov odložená -k8 1xh h39 -u j4y vuk x 9c0 yqa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 403 526 -159 166 093 18 937 715 -100 847 220 -128 354 871 -12 315 633 -1 992 594 -2 371 631 -5 623 546 2 666 854 24 760 367 37 589 371 2 634 589