MILL SLOVAKIA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
33309/R
Dátum vzniku
16.07.2001
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • výroba a predaj mlynských výrobkov (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • reklamné činnosti (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • podnikateľské poradenstvo (s výnimkou účtovných, organizačných a ekonomických poradcov) (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • výskum trhu (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • činnosti v oblasti nehnuteľnosti - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • prevádzkovanie verejného skladu (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 29.6.2016 do 6.7.2016)
Spoločníci
 • Jiří Klika
  Ondavská 450/19
  04011 Košice - západ
  Slovensko
Výška vkladov
 • Jiří Klika
  Vklad: 2 500,00 €
  Splatené: 2 500,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jiří Klika
  Ondavská 450/19
  04011 Košice - západ
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2016
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti GLORIA, s.r.o., zo dňa 28.05.2001 v zmysle § 68 ods. 3/ písm. e/ a § 69 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou pôvodnej spoločnosti GLORIA, s.r.o., so sídlom Hlavná č. 1, 911 50 Trenčín, IČO: 34 119 361, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sro, vo vložke číslo 598/R. Všetok majetok a práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prešli na novú spoločnosť vzniknutú premenou. Spoločnosť Mlyn Sládkovičovo, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti GLORIA, s.r.o. zrušenej bez likvidácie jej premenou.
Uložené listiny
 • Správa nezávislého audítora k 31.12.2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 29.06.2007
 • Podpisový vzor predseda predstavenstva - Ing. Klaudia Hudáková
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Iveta Lackovičová
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Augustín Paulen
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ 22.01.2008
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Iveta Čileková
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Vyhlásenie
 • Stanovy - úplné znenie
 • Správa audítora + Výročná správa 2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa audítora
 • Správa audítora + Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Dodatok správy audítora + Výročná správa 2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa audítora + Výročná správa k 31.10.2011
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.10.2011
 • Sprievodný list
 • Výročná správa k 31.12.2001
 • Notárska zápisnica Nz 257/02, N 259/02 + Stanovy
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Iveta Lackovičová, Trnava
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Klaudia Hudáková, Trnava
 • Živnostenský list
 • Notárska zápisnica Nz 6055/03, N 13/03 + Dodatok č. 1 k stanovám
 • Dohoda v zmysle ustanovenia § 213 ods. 4 obch. zákonníka
 • Podpisový vzor predsedu DR - JUDr. Jana Zemanová, Poruba
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Pavol Petruška, Bratislava
 • Vyhlásenie predstavenstva
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy k 31.12.2002
 • Zápisnica z VZ.
 • Sprievodný list.
 • Podpisový vzor.
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy k 31.12.2003
 • Listina prítomných akcionárov
 • Vyhlásenie predstavenstva o splatení peňažného vkladu upisovateľa
 • Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Notárska zápisnica Nz 51764/04, N 115/04
 • Notárska zápisnica Nz 75643/04, N 208/04
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy k 31.12.2004
 • Notárska zápisnica N 161/05, Nz 53732/05, NCRls 53161/05
 • Koncesná listina
 • Rozhodnutie KÚ
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor Denisa Kissová
 • Podpisový vzor Ing. Augustín Paulen
 • Podpisový vzor Ing. Klaudia Hudáková
 • Notárska zápisnica N 31/2014, Nz 7256/2014, NCRls 7370/2014
 • Úplné znenie stanov
 • Správa audítora k 31.10.2012, výročná správa
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2012 - 31.10.pdf
 • Doložka k notárskej zápisnici N 10/2014, NZ 2398/2014, NCRIs 2425/2014 zo dňa 23.1.2014
 • Notárska zápisnica N 10/2014, NZ 2398/2014, NCRIs 2524/2014
 • Podpisový vzor - Ing.K.Hudáková
 • Podpisový vzor - R. Daduliak
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Marian Čičmanec, PhD.
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10
 • Výročná správa za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
 • Rozhodnutie zamestnancov obchodnej spoločnosti
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Notárska zápisnica N 1298/2016, Nz 17783/2016, NCRls 18276/2016
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Jiří Klika
 • Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti
 • Čestné prehlásenie
 • Notárska zápisnica N 1715/2016
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • Správa predstavenstva
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
03.08.2020
Domény