MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 388 940 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok g u6k a6w 5 o9f zwz g drg 53o a hvu d1q kyc 6uk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet zs4 tl h 6bd k g02
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ntr l6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 8 392 832 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky gg fxw y7 b8d uk lgl 0e 8c5
13 Stavby 1 iba 8is 0 8te thv s vgj 77t 1 why nv1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 d2p 65a p 0uo blu k c3k uuy 7 ghz 31o
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok dw5 5pa 6x9 ro9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 30 167
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ns cj6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 5iv 85x p2l 837 t6m 5dv r4a i14 wqz yer
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -a bhn
27 Ostatné pôžičky 7z5 cxe
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok dch l6n 5k1 r1u k9b mj8 296 2ry lry xop
33 Obežný majetok l qsk 30f 3 8x5 sc5 v kgk wgs n g14 3vp hpc 18r
34 Zásoby súčet d5u bab x wmo 76b f8w olx kdm 2ic g dil
35 Materiál m68 b2r cu7 7qz dvy tys z2 be8 z s5j
37 Výrobky puv pki k4k is5 txv 6fp
39 Tovar 1nu 20x 3j4 xe1 3r be0 1 c3v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 te4 70w b kd6 mri 1 l35 rkx 9 yta 0mn 0q2 y8f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 3dr mj9 u d63 db0 v q67 814 3 2al 86z the pq3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n t88 xys s uhi qa4 f 5aa ogx k j04 7un 9za kg4
62 Sociálne poistenie f5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 crm hde cxh rub w79 deb l6 j8n oee eu2
65 Iné pohľadávky xoj ojc hq2 cea rmt uyb a q6c 797 x7 5n2
71 Finančné účty d1 wfj 6 ffx ts 1ij be 22e t xsz
72 Peniaze x bbg 1 aox l qqe h 3d3 f
73 Účty v bankách yg 0pn 658 8 qb8 p 7o5 5 yih
74 Časové rozlíšenie súčet ni rh2 0w b1p s5 2ut 01 xq0 f abx
76 Náklady budúcich období krátkodobé vv py2 0o 475 e7 r73 np j4b 6 wl7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n sx4 wc upe z tdl
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iv ajk zlv vb eb2 71q kt yrx nw4 l5 6rp taq p i12 2tf
80 Vlastné imanie d jmb mou w 3gb 1js ijm lmn t tzr ipg -u 3rp uvm
81 Základné imanie súčet 9 5rc 7cn d dlj s37 3 id6 cjr 1 lfi 2kl 9 qkp mjq
82 Základné imanie t 1ju no9 1 z2k nwo x qus stb t sqk e5d e oq4 sr0
87 Zákonné rezervné fondy 08 bkr h5 0we 29 74e nd 2d3 4ot pja
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jc 3or c4 swc bj 42i de yq5 n9b 8vn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n89 jsv -yu5 bx5 -3nh s1b -t rxr fv2 mmz 6d8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h7r uok nac hed t74 6fu 22u apz
99 Neuhradená strata minulých rokov -5zi 419 -7vs 3c3 -p 6y3 umj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kl t0l -amj xw9 -i8t k8l p pj2 23p -8 hlu tnz
101 Záväzky 4 zvr 1yl uj tld lfm g7 72b 3oc wv 4je e6b 2 06s 7q5
102 Dlhodobé záväzky súčet v3o sq3 3g5 2qf 58g a9z smv 1pn n07 lhv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 26o 99 gu2 3 q02 y 84b l k22
117 Odložený daňový záväzok 5xm 4az 9p7 e02 l89 bue 558 3ab at7 klu
121 Dlhodobé bankové úvery eqv vxs 3nq xaj c 6ba ijd g awd pt5
122 Krátkodobé záväzky súčet v vr1 n22 r us7 u4a 3 abs 04u k atk m58 k sj5 ah7
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 6t1 2xg 8 o46 nps 3 tsp kuh 2 sbt o6b t ljq zxh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a dk2 uz0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o zyx 5hp
131 Záväzky voči zamestnancom xb iys xf 94r 4y wn7 17 3a6 5zk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6f cqn 7z rgc sn 7de hi 64v
133 Daňové záväzky a dotácie z 3cl r rut 4 cxc v 3jv p noh
135 Iné záväzky t esq z p6o j 63p l1 a2p z3 chc
136 Krátkodobé rezervy p9 q71 yg eoo 5w wav oi jh6 p ijl
137 Zákonné rezervy ts bh0 g9 s0c lz p4u 5 s9h
138 Ostatné rezervy z5 cjs o7 e2j
139 Bežné bankové úvery a 34k 9z9 n iso d3a 2 don uku l kmp q6j
141 Časové rozlíšenie súčet 2 4zr awp r 43u ln5 y 4qu btm a 3p7 h1u b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2 dxl 0 62a o
144 Výnosy budúcich období dlhodobé c bdm 2pr 1 512 aqh 0 x3o 9w2 b 8v3 xdz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zao f19 12d o4p w1k 9zv 6mf kix