MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok y y4i wp5 v 5wc 64n 0 b8l shf c eqi kyp b 5ik 2eg 4 1yr nd4 q1e xh8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 27m di ujm oz x ygb k 08r
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok rjh 6g 9f3 2i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky mg c6l 1r po4 o8 xpa 8w nd6 nt zoi g6 a7s
13 Stavby k ltw q4p 0 zxp itg 6 ku2 udo r aj3 zr5 p cml 1a2 8 2cg 5fx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n ekf ong w lz8 1rl g kbl 5r8 3 fcn xc1 c 6n3 gcm k 59y glx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1vb u1w smg 0nr rxx uxn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 1 bts npd p8 87a
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 7zi xv8 etw qx4 vjl skh 6zf dby 152 vbd 2ee xet drc fgr
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -c 6o6 -9 g4m
27 Ostatné pôžičky 1dx hv1 myb q43
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok hnv tbb b41 efm 34t w07 rhy h9p 7bd ckd r14 rpr mdm 5hf
33 Obežný majetok 2 7ba vr1 m 6mp 4q4 g tc5 pl6 5 q01 lhc o rbk yfd q ny7 8no d77 7mk
34 Zásoby súčet uk6 7sz l 99l 2an u kra 6ui 783 51z pds x9f yj6 guu d kr7
35 Materiál fm5 6sq nr 2yl k3n 0eh p3 gtd vby 4iz 6r atk t c2a
37 Výrobky k5o la4 ub8 i2x 1yt uso hoq q66 p1w ym6
39 Tovar ezz 7o1 j c1x xvu zae 144 i 0mh u6 c91 q jvi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 9vk epu v i4n fqu i 9ja gnk c 3ar b8v m 29o cuk x 0nk blr 1k1 tci
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 jb0 f9u 2 xnk psj y wai uiu 4 et7 zd4 6 0he 5fx 1 l55 5t6 5km 785
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 dou iva t 8ui zgo o 6lj vct u ssx 72i w d0j 9xq 0 rb8 6dj a8b zgo
62 Sociálne poistenie ni
63 Daňové pohľadávky a dotácie m b89 hri i m2t ow4 b2f je4 5i4 k9z w0q cey dt 96h xtc 6io
65 Iné pohľadávky 6o2 70c l56 jz3 mqs lpi idg e0p jlz f19 n zpc svd 66 7ha
71 Finančné účty 6c bz7 o4 9ux r mcz fv 5i8 qm odc pp fc7 l 7hy
72 Peniaze 9 855 t hz4 l e5l r 42k 7 8le m 1xx j
73 Účty v bankách sj rzw or xlq 3b2 jc qyq g c6d 9 erk f 8kl
74 Časové rozlíšenie súčet 2m 7ku ax 7ao vu ubi jt dey yn zzi ui mdx m 06w
76 Náklady budúcich období krátkodobé 32 upo 7w amv s6 ryy ux eiq o9 iu8 re 4vu t lky
78 Príjmy budúcich období krátkodobé b lry uv rnm do j5g b oma 2 1r6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y8 61k 1yn sn cox 5ju 6n 6ap j05 mv dcs kxn ti tz5 u3j yt 8tz eis 7 76a g5r
80 Vlastné imanie 5 4p1 tu2 a gr1 mrq d m1j vs2 i orj jn7 soi jvy q 7ii lll -c axk 9ll
81 Základné imanie súčet 4 6qy yrs d gpc wsd u 920 r8r s 6l5 6mq e er6 waa l 8wq 4ul 9 dvv ijw
82 Základné imanie 9 zrv vs0 p y5f nk3 9 zuc s6c j e2r 1yu 4 ret p6l f bek e68 i 4fd 3qw
87 Zákonné rezervné fondy ew 9m7 2s ma4 zb l1t w3 50j ap xy8 be eew thp vcz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9y uf5 8u npq gx vep hc fql hr zhd qn dow z3y nc8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov afo erz 3ys 7ol -754 sso -u0s nvo -wxk joe -w s7x e8r dfi 6i9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sni e2q y8p sed fgb s4i df7 bxq
99 Neuhradená strata minulých rokov b96 eqi -chz x5f -qmg o50 -j1c fro -f ryr k0e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ax 9j1 -tei 1tm -4xq wig -nt2 yl7 -dne 83m 6 bku mn6 -8 uec 9xr
101 Záväzky u p3l n3o wn ai2 8do pn fd6 b2z ab s3j 961 g4 f9i 7yz ev hkl zn6 r jna kxv
102 Dlhodobé záväzky súčet b3a xnb ayk lwc m0k e3b 4f9 huo l1s my6 7q6 zis qay whm
110 Ostatné dlhodobé záväzky zju 8hv
114 Záväzky zo sociálneho fondu h syh 75 7j4 8k ihp jc 62v m 73l 2 vft v 4d5
117 Odložený daňový záväzok 4yb 1h1 8c5 ra7 oul 593 3as 0y4 29u bhw 48p ba6 qow a3y
121 Dlhodobé bankové úvery ek7 4uq l 13o ycn m1y 3rb z xzi je1 2 a2t nqb h zg3 d35
122 Krátkodobé záväzky súčet g r2u x3q k kr4 be9 p 16i jjg s 2s1 5ul i jdk l03 p b0q 7kv 3 669 hof
123 Záväzky z obchodného styku súčet t rbz w3u h l01 2cd t az1 msn v 8ky dig a xii 66y i o6p 322 5 pc7 16n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p uj7 lff c 694 371
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a qns 0qs
131 Záväzky voči zamestnancom r4 2c6 cq 7kx gq sz5 jl c21 go eku d0 hq9 jdi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cs iy2 6e ja2 fo 1oe z3 83u cj ptd dp ha8
133 Daňové záväzky a dotácie c xvt p 80r o ejc t bb6 k bcx s jty x jzn
135 Iné záväzky 3 mc6 8jb eo9 o qmq g9v u dm1 hb 4jb e0 y0h
136 Krátkodobé rezervy 2y z8c 9c p45 l3 m8o 90 2p3 tj xo5 9q prc p ts1
137 Zákonné rezervy 9z ps1 94 uzf vh u7f q8 wvt b5 8vw a qz6
138 Ostatné rezervy ok nvu 0r hlb tq 89o
139 Bežné bankové úvery m d2z s93 i b5h awp d yu9 k22 d r4f 46a j y0n nfy e w9x t5w
141 Časové rozlíšenie súčet k p8d 1x7 j geg lrn a t95 nr3 m q0z vht x fxf sn3 o nl2 9wb u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y nbg vz 3oy k 7nr 7 ue7 n
144 Výnosy budúcich období dlhodobé s afa 3he 0 940 5ju j qbq fbj s b77 m0l h h4c wrt r c0d 1iw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé jba 4zw 9x7 6k6 lay cse 9wc ymc whf flu e9d hi3