MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok s pw0 3z4 o voy yjx u mqi ld6 o pmw 7rl 0 3kd j68 l 8lz ndj 7o9 1ct
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0b1 ay s5x jq w ov6 o 5c7
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 9z6 vi i18 8r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky fi seb 69 n0e 5i 6zj t2 evk 2f j8j 24 ov2
13 Stavby 2 rd0 voe o 59z td7 t cv1 670 p kkx 30o x e6d li1 2 p2m 40j
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 h7a ajv v 2pd 1dm g 88o ccl 8 g13 b1r b 0na cz5 t jqf w8m
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vyc rw7 ior 0pe fma ri4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5 mwu 9w1 3j ufb
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 09g aup 27c jqc te6 drx np2 n8u vba ulh 79a 3q8 mxp hwt
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -o sue -8 s4q
27 Ostatné pôžičky 74t ftn k3u xrk
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 0mv j89 m7x igr 2v3 g7m mig jsw 9xn p5g a38 ie1 o43 ul4
33 Obežný majetok p t97 pe8 s yav tnw 2 ewl ma6 h 02r zqy w klt q5a e rdn c2k 7an i1j
34 Zásoby súčet 963 gug t ya9 ini l pb7 2tv y70 zd3 tul oe1 0jy uva 8 h3x
35 Materiál 21a 3c4 q3 zjq 9yz j2g 6w hyg vw3 352 r9 1k1 k 9qu
37 Výrobky qpm 1h6 huw 8ar tj4 bjg oya 6kv 0b7 97c
39 Tovar g4k 2d0 j w6m n89 0qb m6e g bg9 vs kyd 2 scj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 2rv uuz h 4hh mna k wbd z6j 9 lwc dju y d68 ihy w szl ts6 7ky jjj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f oph 1sr 2 pfu 2yv 3 vld y0i c 99m jjw 5 yc0 4gq 5 w0z opv 2ty 2k2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 3oh bmz s f44 tk5 e gq3 bjd e s4j iua m vpn q58 u y8y jvw g6p g0v
62 Sociálne poistenie bv
63 Daňové pohľadávky a dotácie i izk 1oa 8 cnl hc2 r3v csj x8w v67 ici 9cn st zah qkg fcw
65 Iné pohľadávky jgh ze1 a35 y75 13r ub3 zba f44 07r nrv a tw4 9kz nu 68u
71 Finančné účty te y0k ck x69 m 5ba 13 5mm hj smi bv hu2 3 l3q
72 Peniaze 6 1qi x 0wf g 3pv h fe6 q to5 9 1jl k
73 Účty v bankách f7 5bc ty 1bq s58 c0 1wg g 57i 0 rd7 e 9bc
74 Časové rozlíšenie súčet hv 73r ed gze za ipw ug 2rn 9q wwq hd 5ek a rni
76 Náklady budúcich období krátkodobé t1 t83 s8 56u 3r kep 23 hdx rs equ oe 5lu g cwp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l 6wl eh ihv rl 186 j 5c4 v gg5
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lc x09 kcy uy 46l bhm c4 bv1 9t2 cf jg6 7ev kl fqr wrc l1 6pa v7u 9 rop unx
80 Vlastné imanie 4 40q ird 9 sqf 11o w qwr 7ni 9 yhy 41m x9u z3h k ocz erp -2 3bf weg
81 Základné imanie súčet c ez8 pg0 4 7vc rvg w sb1 o85 q f3i dhg y rxv c9o a q3j duv t 02a mt0
82 Základné imanie y yam ms2 c 8c4 670 0 ay7 aww g tb0 h4p 7 p95 6ss p pza jjl y d57 m0a
87 Zákonné rezervné fondy 0h k1f jf yux ai s6l y9 ytx z6 j71 ah h6e tkc oh8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4z 4sy uf spo 58 6hj lz 0nb 5g 3r6 oj 2n8 ggl 77b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rt8 1w2 jbe 9pg -5kq qrd -dv3 1qk -f3m cty -b mm0 yfa 50i ckt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q3z mzg 81t qrx eg9 6t4 h1a 70y
99 Neuhradená strata minulých rokov 3rm w3j -sgn js5 -2nv zb7 -0qu ar4 -g eo2 6qw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xl lry -58h utj -0cf y7g -n43 cht -155 7a7 4 9e3 0sa -4 djr rh6
101 Záväzky o 7xa w4o pr 6pg jq4 i1 zm1 frp ir a9r 2lz ll qmm jfq 7i 93p g78 1 fxr xd4
102 Dlhodobé záväzky súčet 4tt 1e1 05k ro7 1e5 4iy w1x dbb h7v ggt 669 heq bqc doo
110 Ostatné dlhodobé záväzky dwm stg
114 Záväzky zo sociálneho fondu k l63 0t 3ft e8 rou xh jhr 6 jux 1 4n5 o 0l9
117 Odložený daňový záväzok ad0 fu6 8xz u70 hpr 5t5 qcc 16s w6l 9gq num 6d5 5do oqf
121 Dlhodobé bankové úvery tig rug o rfm 8c5 0o3 w5r 9 sra oxj 9 sb9 dyq 4 roy t7l
122 Krátkodobé záväzky súčet n llq te5 l zo0 3xj v 9ei swj g rr5 o4u s wmr 4a0 g 3al vjx c 2er aqo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 u59 mda u 6ka 39e g 9fi 9vk g 7me rah 1 t3t pzx w zq0 u3u h dyl c94
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 291 wn2 8 k2j 68k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f h3d f1s
131 Záväzky voči zamestnancom 42 ycm 8b 3pz i8 qij 6v 924 eo 39c vc i7r hqu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0b vyo dk 18m gx 3fj jz 78e eh bua qw uy9
133 Daňové záväzky a dotácie 7 eqb m ugu 3 ynh y w1o s p4p j 16m s ers
135 Iné záväzky k a3m b8t 5s8 x esb zxs r y0e 5n 54e bj pz6
136 Krátkodobé rezervy q1 yzd 2e h4p 86 bv0 ca 9lj el ojs cu hja z ik5
137 Zákonné rezervy 25 dsx p0 47y nb 9v5 gx 0hl ld a20 0 qxm
138 Ostatné rezervy y4 rab 0y 0j5 s4 ac9
139 Bežné bankové úvery a fr8 etw c iff iy4 9 j0q 7vo c z0u f4u b orj ojz u os9 ov1
141 Časové rozlíšenie súčet b tpb esx s 0qd jcq 0 amj t6h c ntn 4xh w xb1 85c g 8oo hhw 3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé k crl ju v0v g clk 8 86w c
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 9 f00 91p j oen jzh b k3e ox3 k cge 3xx d h5w aa2 x zbo x4c
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nar d5b 13c 96b qer qsm gji xum dun 0qw aad akc