MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 388 940 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok g igd og2 q b3z 0b9 t 7qn 30f v xw6 1rg ogg rrl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet dxf 6o y cb3 5 edf
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok pn1 2z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 8 392 832 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky f7 v4w sb 9cg 6e 1b5 x3 1jn
13 Stavby b 9bw 79m i 1si xmz d d9z aq3 0 aej 0j8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 1zq 2x0 t g6h uua t qct 6v1 u m7p jhp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok db9 mvh yy2 4z8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 30 167
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok tl 2zq
21 Dlhodobý finančný majetok súčet y3y bg1 ngr 6tp fec q79 vlt 42o xd1 xzs
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -m 40d
27 Ostatné pôžičky igt trr
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok bbp lgm gkz ujy ikg z4f sip 07u ldx j9w
33 Obežný majetok o jl3 qt5 a qpu p7r 9 05g m64 q 8ex t5p d0p 4sq
34 Zásoby súčet 6gu 2hd k z8g f88 16j ksx 7dx y0u 3 i39
35 Materiál 675 jyy et0 kyy 1ml c9x uv fno 2 8yk
37 Výrobky xbj m1u oy5 bsh xuv u6a
39 Tovar 5ng gs1 324 46x qn 8h6 e iic
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 6fw 6qi j nje 7uu 2 8x4 8a0 6 jkr n42 lcy 092
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l aoi xlj a yun gmw y j6g xih z f27 w8b 4ee nj1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 1ed x1h r 55m 9es d x89 nyy z s54 08v sdn kjp
62 Sociálne poistenie 3c
63 Daňové pohľadávky a dotácie v x7h ja0 b61 fj5 5sd rvo x0 i0l iir 5c7
65 Iné pohľadávky 7q1 frk xhy 62k snx 9do 5 gpo j63 6z j2y
71 Finančné účty kt 8ic s 41b bc cx5 ew 058 i bjq
72 Peniaze l 9fm o wnq z xdh a aun f
73 Účty v bankách gk zwh spp 3 99n y nuz i er9
74 Časové rozlíšenie súčet e6 9ms ym 3fp rk v2p m7 e9c l afq
76 Náklady budúcich období krátkodobé mh 6rb 3l yj9 rz j56 30 hwi d 6dz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m qg4 l6 ycv d h9v
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oq wtc wgz 88 a4q n4f fq vam u3b w4 k8k t99 h y7l lo6
80 Vlastné imanie k rkx e2r 9 mgq g34 slq gfe 9 d2h xmy -r gnc le0
81 Základné imanie súčet 3 s7f 8k5 g nky b2h j kqk 8ud i c6b 8iu q kcf j8u
82 Základné imanie u c1e zcp m ke8 l66 w gd4 lks y idw x1s f uzs 48j
87 Zákonné rezervné fondy j9 0u6 fi wta ya 1w8 4a naf 89s krj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qd 23o pm z6n xa rv6 uq yfq yyq zuz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2zi unn -4sm 74d -bu0 ufk -r m51 mt5 5ec 9wz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8s1 erp v0h rkd m7w 9rd 8wb wxw
99 Neuhradená strata minulých rokov -tiy gcj -vwg b8v -2 55z fz6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e8 xsp -9jz 5z1 -9yd zr1 z zfo sep -6 dhi pzq
101 Záväzky 1 9tk fkq hy rpy kk5 gy 4uf a3e 8n 80w 1f8 j c99 qyb
102 Dlhodobé záväzky súčet bv2 rza lrm rao s4n 6w8 xy5 8dd ikn bub
114 Záväzky zo sociálneho fondu w 6qd 5m fid v gtu h n8b i 7lq
117 Odložený daňový záväzok 087 ntb ix3 hh8 nv5 wgn cq4 yda 9l0 dxp
121 Dlhodobé bankové úvery yld 8so ejf ds0 i uqx dmx 2 j4t 6m5
122 Krátkodobé záväzky súčet g 8ra fs5 o o2u rk3 o 41z i08 s tvs djs h jzc r27
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 osi rr0 m kmh 69e t 870 tvr f ewy xyh 1 ui7 hbn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y bia 5lx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 t16 tk6
131 Záväzky voči zamestnancom fu ycx 0s jyl lp 04q 83 lfd cnt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3q 226 b3 pc6 g0 r7r 6k mw5
133 Daňové záväzky a dotácie t n8e m z4g 2 2pf y f4c k pql
135 Iné záväzky 5 xma m n0g h 0ba 8d ebb ut rnp
136 Krátkodobé rezervy es zdq s6 g03 xf 1qs jd 7br b w1w
137 Zákonné rezervy uc b50 3a 3ts ct lpz q 2g1
138 Ostatné rezervy yl u8w ya eev
139 Bežné bankové úvery y b3z xp8 y z7i ql0 3 2xo kq1 k vtj whs
141 Časové rozlíšenie súčet i vey n50 9 l68 6dm k k98 hjv u yjr k1f h
143 Výdavky budúcich období kratkodobé z 55e 2 k58 p
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5 cee xgi 7 ltb mxq j u8n fpc b 7u0 31w
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zky 6q4 7k7 lf6 ymj 1nw 999 va1