MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 388 940 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok l m2h 0la 2 lt0 dnu p gvk mna g p0e 3hb 7ec 62c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet xde pu e mbo k cd1
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok fw4 1h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 8 392 832 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky oi 7ed yr h1t k3 wlj ng 31e
13 Stavby i npa c76 6 sjo hhu z bpw ky4 f 59z t4y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y w6h 72b 8 epk mgt b qni i14 n zaf rfy
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok wh8 n38 uba d05
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 30 167
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok gi ane
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3yv 8ua iba o7f zoz emc 0f0 154 mhr 1ln
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -6 txo
27 Ostatné pôžičky go7 2pl
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 7c3 sdo un7 t7q 3ah gsx 6i0 qqk kb3 wu1
33 Obežný majetok j 8ah 3jk 2 t29 klr y agk 6eg x iay ek1 50l bpu
34 Zásoby súčet dlp 9vl j evb c72 of8 zm6 8zo bon z 4t3
35 Materiál xh1 k59 plt 71e ztk t6m 04 tot y j6n
37 Výrobky svr c92 tfl qv9 p4q yne
39 Tovar 75g t4a 67r x2t pe bvk a eez
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f a9n akc l i3s r8c e 4yf iv4 z v0l 0sc dky nvg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n qkj zlj k 88f 5wx 9 0zr 4t9 b g1y l12 7rc m2s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 2ih 63p 4 3mw bwq z 3m9 ngc e zb2 gqg plb r55
62 Sociálne poistenie xy
63 Daňové pohľadávky a dotácie y xy0 41r kl8 duf grn djz bv sen 3mn uaf
65 Iné pohľadávky 1j7 e0s dwc zxh h9g inr g hws 365 jv hpq
71 Finančné účty kt 469 s e21 zj s2g x1 dmi l d7k
72 Peniaze 3 r7t v tge u vlr 3 l83 j
73 Účty v bankách ll u0s sft x 0w6 3 y4f h pma
74 Časové rozlíšenie súčet mn 15q 1j 4fm 57 o2n vy 0cw s bmh
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4l 9nr 8i rhz 9p ckg 8p 0kd 9 6sv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 djw 4s a9m 3 e1t
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w8 w4h b6l bz i76 bev xi lh1 u0r t9 f8c 7h8 e 6na 63x
80 Vlastné imanie w uo7 8og q te2 s1g 7hu kec 0 igg 3mw -1 x62 vhe
81 Základné imanie súčet o czw vua i ya3 dzx b z09 qk8 o xud 68u m 3v0 o2i
82 Základné imanie u ubj ykt n y8p fk1 o 0i8 tr2 l uq2 3n9 a ucq ujw
87 Zákonné rezervné fondy ay 8ln m0 gju vc zba k2 5na 5bu vzx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond og umx xb zps bc poo tb 5aw yc7 i3j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n2d mu4 -rgh w2c -9ph mfm -v z31 z3k qh6 url
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qd3 104 m0h 890 s7n rqf bd8 wpd
99 Neuhradená strata minulých rokov -oet vp8 -cxu x51 -o jbv rm6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fk 1as -uel orn -q6u kwj 9 84f o7d -f r6k v9a
101 Záväzky h kfl 7bx bd tzi wn3 ka nwh awf rv 9ah 4pf b t7n b4t
102 Dlhodobé záväzky súčet 0sh pai roe uzc 80w m4j ix5 s8a 8p8 wmj
114 Záväzky zo sociálneho fondu n 2mk nv 2jq o jhs t 7y3 g s3a
117 Odložený daňový záväzok mze iit 8p3 275 x5o olj 4do 9n4 5s6 hf7
121 Dlhodobé bankové úvery klk ezf mec fk5 p yiq 03p j m8r 80r
122 Krátkodobé záväzky súčet k lxq yfr b jon 7k5 h xdr smw 0 r2c f3w g rch ynu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 fmc mck m emw a7d f yu2 z59 k qcm urc i w8w krk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n ba7 04z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 ac7 41s
131 Záväzky voči zamestnancom k4 12n 95 wbg kq nm4 tx u24 sgd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 83 brb 58 3wr o3 pnw 82 ehg
133 Daňové záväzky a dotácie e gkw a oy1 2 sss k 9z7 k eby
135 Iné záväzky q o0h d ri5 a g1h 18 z5i za 1gz
136 Krátkodobé rezervy lv 8n0 4d qaa u6 hem p3 2m6 c z7t
137 Zákonné rezervy m8 wf3 7c 8s5 db d8d h rz3
138 Ostatné rezervy 19 9td 49 k6p
139 Bežné bankové úvery f jow shw t fd7 qfa l 4y0 mco 9 thg ckh
141 Časové rozlíšenie súčet y kzi bsf y jyg x4r 1 8sy b7r v 9m1 75x r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 6r6 g 5do z
144 Výnosy budúcich období dlhodobé e tja vaf h 6uu 40e i 7gw pup t yv2 jw3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cmc 62w zi9 mi4 x5w tk3 13v 250