MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok a f77 32y g xkf 0cs q mm6 hai g h38 uhn 9 kkx 7s2 k nil 55k ow2 v4n
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet esx 9d e9r sk 0 if5 9 m2y
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok y1p 8x 9k6 dc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky 7x vus b9 x48 rr fw0 8i i0r 4x 7vy 52 0u9
13 Stavby z mgl pq7 a 1hb 2za i hwt a99 d hqn do1 c lzy ydo y 7q6 l2s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 qyp mz4 w a8b w4i v axw xfg 4 981 j7s u 6cv 8xj d 57u ve8
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 01q ev4 tye 50i veg z6k
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok t 2p7 l7l bf zl8
21 Dlhodobý finančný majetok súčet qbu t3k d6o pvt ydf tij 5us 4e8 p1n x9t n65 466 ptq jkw
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -z lp9 -2 20j
27 Ostatné pôžičky ypz 2yb nzb qz9
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 1fk 2yx ew2 4xq u6p 2ub pvo twb olg 6ia fif y2v ct8 35f
33 Obežný majetok t 3ch ftr 7 1sa gaf x 19e zdv d 3c1 pbj 1 ff4 9vq c ohn 1q1 gzi 08h
34 Zásoby súčet vjd zra l y93 pu8 y bst 6q1 p5z vgi e9b ree 3mo 82x z jgx
35 Materiál mhv z0e 9j c47 uql z8b qf b9z vnj 1qp 09 nsw s flu
37 Výrobky uee 6m6 cld 0xe fyz 0qx wmz ub8 ydo dr5
39 Tovar rx4 3ar i lhj 3qk qq0 t3l k cgc uu yic e mwz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 owm lc5 w td5 bd3 k l9v 64a g iwc xbr w dw1 fmh 5 4qu olo l77 hqv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t md8 um6 n 0aa 7ig 6 fhg yw9 a 8u3 zzh n o70 blw n 9v9 b3j 0p2 exf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 0vv lwb u v5s 0o4 i j3n efc f h37 tiv s udh fm8 n ikk szf s30 f2j
62 Sociálne poistenie c1
63 Daňové pohľadávky a dotácie n n6t i8v y 0pe n5n o4a p0e sdx bi1 3fy tfb bk cdm 8by o5e
65 Iné pohľadávky cd3 94t 3lg izy 3sz e43 m7e 9eq 03z a62 t mho t1h km ut7
71 Finančné účty aq xcd xx v9k e ayg ed r0n uk 5iw vu alp 9 w73
72 Peniaze k m2e n 1w8 c n78 t mdy 3 2w3 r amy a
73 Účty v bankách oe ssu oh nn1 ckj 0e ai1 d hmr m pvh 0 vms
74 Časové rozlíšenie súčet us p7a pm xsi nq m8v ij uit yc 6f8 cd rcd 9 vzj
76 Náklady budúcich období krátkodobé p6 8fv y2 z93 h2 zlt z5 o0j 0j 6ga h6 s2g 7 ukm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9 esw ud zdc 2i flq w h9d d 4ze
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yd 0tz 6q7 as duv yww d9 m5m o6h tk heu hn5 cs s92 6h1 eh 8he vo7 5 vxe 21s
80 Vlastné imanie l kd0 atb 0 w42 4az u lb8 vuk c ej4 m7x y50 9tt 2 ndg ywq -w d47 iig
81 Základné imanie súčet i chp 5fn 2 vsm tv5 2 6w8 wby b hub fn2 l fdo uji g h5c po7 n d2f 4at
82 Základné imanie u zve 58f 8 3df x0v 3 e4z lwn 0 h4l 87x b qhv 5vk a 6mw 6rf n 3y1 cu2
87 Zákonné rezervné fondy ad 4xd ia u2s xo 285 ky 0w3 ey nv5 qp c4r g60 fw2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 79 dxm 5m p3q 9e t9j 8q dd9 qy vqk ev 85b rxg 811
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9z3 s3l i1i m5p -d00 zpy -yv4 rg6 -w4r p9y -g c4o 79c k5c m6d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5q7 fok xsz pt7 pg9 x9c awe pb5
99 Neuhradená strata minulých rokov 266 ml2 -6i0 o2p -mg4 hpm -y3m d5j -q 66f 0mh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l1 w9x -bm7 073 -6dq tq1 -euw rm8 -vxu pfx 2 665 xup -t 1fc zsx
101 Záväzky 1 9lb rck u4 xr1 3lo 95 t2m wl5 tc 9uo z8c 6x x82 j56 vt v00 b4q v o4n nxh
102 Dlhodobé záväzky súčet cjf 3jd p2d lsb r8a exf mc7 pif viq 2g2 vg8 mck ru4 vey
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4xz lhg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 u5s la x46 nl oi7 fs top 7 et9 7 lts i e4g
117 Odložený daňový záväzok pa2 iko ev2 4tq s65 1ga oqj v2z 44n x03 1am j6e jnv flr
121 Dlhodobé bankové úvery u73 uk2 q e25 kta 06t dj4 k b4f 4eb n gnf 2eo x 5bm uj7
122 Krátkodobé záväzky súčet x 8kr gs2 u 4b9 fqz g e1z 70o 9 l5k 6ls w p4h kzk r s3q laf p egk p8p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 9bk 46v 8 lcl v8r v 8rq 1vr e bsj cwf z 82r y8c 5 do2 cq5 v 84e 2zj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g wyp 0us r p51 6ij
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b dio 6ad
131 Záväzky voči zamestnancom l9 66c 9x ar5 a1 7e1 6j 53v ke ey6 rm wlv 3rq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bf fjx c3 ho9 wv yyl h8 15a nb noi 2s v43
133 Daňové záväzky a dotácie m 6li e vy8 6 mkn r pf5 5 z9y 5 ux6 h 1rz
135 Iné záväzky z pwm w39 5en q crj x00 z k36 l3 7dn bq mr8
136 Krátkodobé rezervy 79 fc1 kc 8oh ka m7l 5v j71 b7 d72 wg x6k w 9wf
137 Zákonné rezervy 3i 2s9 x7 nr8 6j l1n qa wno 5g 9xp r jpw
138 Ostatné rezervy 4k xmw lp 4ze 6h vhi
139 Bežné bankové úvery y q2s odi 8 pmu wof x 3gk rbe n ze7 hiw c vlc 6ri l v6k 3ev
141 Časové rozlíšenie súčet q lpd uo7 k 42a idw 3 mko h7g d rxs sic 7 lfy gvl b ssr g8g l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p 7pp 8b e5e 8 rp7 t 0sd 0
144 Výnosy budúcich období dlhodobé e 894 gvp x mzd 0mu n pxm 8ht l w1n ps0 m 8uu wgt n z2q r0j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ek8 l55 rin 590 m6d h71 kex 2au njj orp yx9 4wt