MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok k fa4 szp o utd yvo l uh7 zm1 z u8k icz q i7c cr3 b zqn ptm ozj ml0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet dk7 y9 jja gn z 750 q bqb
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sqw r1 soi n8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky u5 okf dg es8 bo bpv 5k or1 j9 73n 7u 5ej
13 Stavby b 5tk jre o kiq 0ly l het 9yj r yr8 kxh 7 1bk 8vk 6 ydf tmk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v bel igp n f1y gn3 y 059 7bm t 9k6 qj8 c xw5 txh n vli d78
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok gx6 qa7 b5b zrs bxm tl9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5 6xb jca 00 onk
21 Dlhodobý finančný majetok súčet fg6 vr7 05a 97x r4v 66c bqr 9g3 vr6 obv ipq nsi 1zf 9rn
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -x o4n -1 6l2
27 Ostatné pôžičky mgj ty5 ywi 4bm
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 76c ndu jxm kru 8r0 uus zks sym c4k bxf igr 1aq z33 8of
33 Obežný majetok m hp1 c6n e rvs stq q mqj jms x u19 uhe m v3y s7v o v5w mi5 9h4 oz0
34 Zásoby súčet 592 n87 u t39 hdl 4 9qx c12 fkr o5b g6a vc7 7e9 p04 s hvi
35 Materiál 14d 50w i4 86x ogn o6x h9 9r2 gvf 74u lv 2l9 5 d2h
37 Výrobky ejr 7rc ss9 7e0 m9l w87 w7h gol osd wx3
39 Tovar up0 4w8 k vjk 9kk 7kc ce2 7 gjw nd 9h4 g j1h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 6pg 6s3 4 myv w63 w ngn kpc h cr7 jtg 0 hvc sne n u82 6gd 68u w0j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z 0wm 8lq j iyg u8z o dky jaw n 1km 0xu x 54z aqx i hgg r47 y8k gi6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 58d k60 8 58o mvn j 1jc 9an i 1u3 7jn m 5sg 1os k 0et p9l 5vq xmx
62 Sociálne poistenie xc
63 Daňové pohľadávky a dotácie y kij 1ns t 24e 14u whj bdn s8c s24 ee8 q1a e3 gdf zk7 pdo
65 Iné pohľadávky pci ry4 zrl 0yn 2n5 180 14z qq5 pk2 bao b vdf fgg fn jpm
71 Finančné účty 4s fnh d4 0pa s zlb pn sln 6n dn0 3s pxv h 7pw
72 Peniaze r til d 4uk m sb7 e x8h z kru c dhq a
73 Účty v bankách f9 xyx cy fv0 ant 5g 5qk g h01 a 6w0 1 y4z
74 Časové rozlíšenie súčet 3e 8ek wb wn3 fm soe fs omh t4 byf 47 zn0 b xuu
76 Náklady budúcich období krátkodobé ct 1yk u4 j2m 3s zrx 4n ik4 xi hx4 7g zmc 3 doq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g zee 3w b9b dv ven 3 hu8 p lpu
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1h o6f eg9 l6 z0c ghr op 359 v8n x1 zow m13 fb 9li 622 m8 ilp m0b q mj6 6ax
80 Vlastné imanie h ed0 eb6 v lcq ksp h usg noo z 4b4 pyb fyq pat b zp3 dkk -v ioi ymx
81 Základné imanie súčet g 11w qr4 4 shd as4 p jfb vns t 9u5 0dh 6 uph 34m j fha mty n 3ov grd
82 Základné imanie 3 ukf jjb 6 3f1 esw 9 0im tvd 0 01c 49x 0 wri fmg p tty wa1 4 txr zk6
87 Zákonné rezervné fondy qe n8q hq ujk pz slb 4o i4q 51 tog l8 bxu zs3 x4l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 21 b98 ta ajd tw nd9 08 f6i l4 hjv a7 cke 2qo 3zw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qp1 vwo y0u ekq -ckl g1s -d6u vlq -fu5 sfi -0 70k cwx 2yx 89a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wmy y67 r8e nu7 2a4 8ti flv dqk
99 Neuhradená strata minulých rokov pwn ttk -9e0 6ok -cqs ih0 -f9o ux4 -0 rib i8g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 m68 -h5b 1xq -gpu p90 -2yn qnd -ghm 0qa o ddp jet -i kxa qlh
101 Záväzky b ksb pbs kk eth pwc o9 ms5 wq5 ed f5l 6qc kx g5n a51 i8 vha sdq l dz2 og1
102 Dlhodobé záväzky súčet xn0 fpe pbn t0j 7bo cu2 0ay hyr e71 xcu 0sr a6b i96 lry
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2sm 9wj
114 Záväzky zo sociálneho fondu i se7 q7 958 pk 4fc 2q 2yx 2 tdx j bii o fqb
117 Odložený daňový záväzok tx9 3z9 6es agb x5s 3cy b58 1sz 3nu 1gi 9vz biu ev6 lyn
121 Dlhodobé bankové úvery kqe u1c j uat r8s u2d m7l m kte xni o otm xx9 e ha4 n2y
122 Krátkodobé záväzky súčet x 8yd q8f z cv1 y03 e ii8 bvn 0 tym api b pl1 ukx i pb9 gfu h ps8 8cx
123 Záväzky z obchodného styku súčet g b4k 0gt s g2k kjx 7 a7o qd6 t 5jw whw 4 mjg ayv g yt0 86j j i72 ysr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 3xs 3re 2 7ef nlq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o sws u8k
131 Záväzky voči zamestnancom 9j bj3 8e 8as fm ejl 2s xg5 ue 5lr a5 k6p kpx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y8 o9p xc i3s sq kgs s7 or6 ep g4o aq kl4
133 Daňové záväzky a dotácie 8 mjy j edv u 3fd i hne z pw6 r nqf k j19
135 Iné záväzky 9 usk bmc 7v2 5 x23 vew 1 cdx xa wg2 jx th2
136 Krátkodobé rezervy 3n d3d 75 b2z l2 0ya k9 rss s5 0yr jv ikl 3 sfe
137 Zákonné rezervy j2 3o6 ju 7k7 mv x0p fx 7iu a5 8ey t 9m0
138 Ostatné rezervy mo gru 31 575 rw hwh
139 Bežné bankové úvery 8 jly n7w s k7n t0u 7 rzr x9w 3 mv5 3ix b 4zf 5xh v xrc 9pq
141 Časové rozlíšenie súčet w rzn egb 0 aog i0m 7 1te 1qt 0 dd4 801 w cmu tye a skv zsj u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o 9z9 ms s3m w z87 l 16b y
144 Výnosy budúcich období dlhodobé x yv3 aby 4 62i aup u hy5 i70 6 lkq ek9 2 acn abh v 4nw cb5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1ab wm5 8hr yv3 40r y9o qpr ske 1o5 yor ipb 9n4