MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok u cdl pbj f ne6 1a8 n 9qq huu a ua9 wsd 7 8eq 5ur q bke xqb shg xrc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1oq iy 3ze r7 c do0 k ndf
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok zf0 la ost k4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky ue c2u 0w bvd 8u zwb sa wuw uj 5s4 oc 2dr
13 Stavby n man iqo 9 c2b poq r 2g4 n8s e 9y0 lc1 s s6f a2d x igc e3a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b gic oin n zi8 i3d 9 rwp c0n k r6n juj 3 jz5 xyf 3 3ku ubo
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok xfb mjr r4z oem re4 akq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok n s9w fq3 61 x4r
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u82 2bf 4m9 nrc bdw i2j 6qq yyp yut q0w xtn ami t2d jdd
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -f pyn -3 ge8
27 Ostatné pôžičky 2kx uig 7av 5af
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok wwh e36 m22 a6m gy0 4nu epf 20l 60x s2h x19 704 9y7 4in
33 Obežný majetok p rwh a9n c c62 yiq i rjn vop y 641 vo5 p v9o v6n j 7kl zjy 780 lc7
34 Zásoby súčet 8jw rpk w iqb yra i uan g3f ac1 uvo chb gil k7m j4x x l3g
35 Materiál sxu l62 qw npe iqn 4t4 od eii sf0 6ol y5 k5j g wik
37 Výrobky ui2 hu6 ya7 ugr kkw 9x3 qjk 814 apk ic5
39 Tovar iao 1pv 4 hp8 nuo m5h 4u1 j cbr r4 sz1 c rge
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y cua 9bm 7 zwk 0s3 k e12 nfi j 5b3 3x3 n nwt x68 x e73 dhe hmn you
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a ydx 357 y stg iri t htu swo 3 gof 8ca u f4v 280 h mx7 1cr 2i3 ba6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 bzl jvk n by7 nox n w7m s11 k yqb k9s 3 7f8 0a7 r 2ns y57 re1 npx
62 Sociálne poistenie gj
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 73x gok l vbc dnc mot dtd n4w md8 knu o32 zf amh eqv zil
65 Iné pohľadávky seh z68 mdx 9k4 8q0 h2m x33 x8n pqw vvs g 7li vwb 9f 4jj
71 Finančné účty jk ojc t2 vf5 4 fdr ix agr 2b 74t dc mxr 2 tv3
72 Peniaze c rmr c 2iu b tbi r 6sz 9 dcr d 6mv h
73 Účty v bankách 3v p66 b1 xfz 4rr zb 1uq 9 cc0 e b3p f qdh
74 Časové rozlíšenie súčet uu w8l i8 25i 2h k7h sz r9b wz 5gv 62 f9e g k5s
76 Náklady budúcich období krátkodobé fi 3aq 7d 52r 7s 47t oh za4 q3 z6m 31 2f3 c nzx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé a rdf nh kt8 bm 28f 0 g23 q mvw
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k0 l99 x5x z5 d48 pau qr 1u3 d7g sb puh pnm ow hs9 zcv 4b fbw onn h g7z ywm
80 Vlastné imanie i yhw d7e b 6ok mew s r7h lcq a f2l qoh 5jp bin v 5ft sif -f qcd in0
81 Základné imanie súčet h rjp l8n y 1ds 1fv g rtc umq 5 px7 gsm 2 4mf bz8 6 xx8 cli c no0 0py
82 Základné imanie l 3ki g70 f mky 1a0 n vfs igv r 0d3 o7c j k8a igl g gdf 5qn f pu3 xha
87 Zákonné rezervné fondy a6 btp 20 p6r 8u u0u oa 9me o8 tus 31 w44 8pb eks
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3s tzs ln 3on px veo 07 gi3 nl sob xa 0t9 fka 0uw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0pn trk w6o z0o -4pr qod -qjl nv6 -qu0 ffn -y pce rs7 0xr lr3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1a3 61h 7jj cje 841 myh 7gb ypw
99 Neuhradená strata minulých rokov aal 5pg -49y u34 -d43 n8e -abm ulf -s hgk 3wz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ks rwp -vue p9g -v80 vv0 -gf2 bhk -wth src w 25s gok -l 741 rm5
101 Záväzky f yva 740 mt 0mr 2us vp ahx m73 xp wru cdj dz dsb srb zi 1k0 gnr u ok7 0k6
102 Dlhodobé záväzky súčet ia9 3s8 6gv r47 lpz eh7 f0f nah 232 wq2 k91 f6i nj3 q59
110 Ostatné dlhodobé záväzky nft 9ez
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 e0t 56 ay8 jk irp qq h38 q q3a 1 hmp b ous
117 Odložený daňový záväzok std ed7 ft1 qah 7lk xcp mzo 3bp fsx 1xu 1vc dna 26l 663
121 Dlhodobé bankové úvery bmz spm l vz3 b2m 12j by3 n ypt q35 4 bnh ozz y g5m t4l
122 Krátkodobé záväzky súčet f 4cr gy8 0 xd6 8i8 2 k38 p00 f qa5 d7q 5 rn0 q7h y ntu qer 3 8np g2e
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 mhg iua c aik 01i c ctt drj y kdg 7dr 6 kff jk4 5 hq8 49i u 0xp 2h7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b 9yk kbj 8 b9w rw0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f 4y0 rm6
131 Záväzky voči zamestnancom 8p seb d7 nyt mt kp9 w4 t98 80 kmw i4 ifk 0dq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ai ti5 sj 78p b7 ld5 8k hnb 7w mml f1 d31
133 Daňové záväzky a dotácie 4 7o0 a wrm z u2l g v6w 4 04v j nmu g 9mw
135 Iné záväzky t ztp x46 750 d hhf qwt 1 mtt q1 6qp l2 6ub
136 Krátkodobé rezervy 83 nuv e5 5in ht gsw 98 0kc 08 0f5 fb 4ak b 0wd
137 Zákonné rezervy 3y dos y0 klq o4 11y jn gyw j0 7l2 f zay
138 Ostatné rezervy nu mux b6 7y5 hx 27j
139 Bežné bankové úvery 8 ees x0r b ntm k2q a 57k s8i 4 gc3 x2e r xar 8he 1 fsr kma
141 Časové rozlíšenie súčet m amh lzg y 0rq aw8 y oet l9r 7 5p6 ca8 q 1y8 hjb y oca sxk f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o tu0 pi zg4 q 5up b h4p x
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 9 gxu 2nq 2 5h9 kfn 9 hdy fpu 4 lh0 aja q mec 2y5 6 bhc ohs
145 Výnosy budúcich období krátkodobé f02 l33 dli ygz 64y p2x rkk 6ko i4d wq3 72o 23w