SAGAX, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12901/T
Dátum vzniku
24.07.2001
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: 1.) v ambulancii, kategórii lekár v špecializačnom odbore - gynekológia a pôrodníctvo 2.) v ambulancii, kategórii lekár v špecializačnom odbore - úrazová chirurgia 3.) v špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore - gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej ambulantnej starostlivosti 4.) v špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore - úrazová chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej ambulantnej starostlivosti (od 15.4.2005)
 • prevádzkovanie solária (od 18.5.2004)
 • prenájom nehnuteľností (od 18.5.2004)
 • upratovačské práce (od 18.5.2004)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 23.10.2002)
 • leasingová činnosť (od 23.10.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.7.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.7.2001)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 24.7.2001)
 • vydavateľská činnosť (od 24.7.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.7.2001)
 • prieskum trhu (od 24.7.2001)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej ambulantnej starostlivosti (od 27.1.2005 do 14.4.2005)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore úrazová chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej ambulantnej starostlivosti (od 27.1.2005 do 14.4.2005)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach ambulancii základných špecializačných odboroch: 1. gynekológia a pôrodníctvo - primárna zdravotná starostlivosť; -sekundárna zdravotná starostlivosť; 2. anestéziológia a intenzívna medicína; 3. úrazová chirurgia (od 18.5.2004 do 14.4.2005)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 5.2.2002 do 17.5.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • MUDr. Anton Orbán
  Krajinská ul. 10461/71
  82106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.07.2001
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.08.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.08.2002. Zmena sídla spoločnosti z 929 01 Dunajská Streda, Záhradnícka 130/23 na 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 28/7.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 19.07.2001 do notárskej zápisnice N 92/2001, Nz 92/2001 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Zakladateľská listina
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Notárska zápisnica Nz 9/02,
 • Spoločenská zmluva
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ildikó Nagyová, Dunajská Streda na MUDr. Anton Orbán, Bratislava
 • Zápisnica z VZ 16.08.2002
 • Živnostenský list
 • Úradný záznam ŽL
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát za r. 2002.
 • Súvaha za r. 2002.
 • Príloha k úč. závierke za r. 2002.
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 10.01.2004.
 • Zápisnica z VZ zo dňa 10.03.2003.
 • Živnostenský list.
 • Rozhodnutie.
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie II.
 • Zápisnica z MVZ 22.12.2004
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Vyhlásenia
 • Rozhodnutie TSK
 • Zápisnica z MVZ 30.03.2005
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Rozhodnutie TSK II.
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
11.12.2019