RASENT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
115095/B
Dátum vzniku
20.09.2001
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
  • administratívne služby (od 14.10.2004)
  • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 14.10.2004)
  • automatizované spracovanie dát (od 20.9.2001)
  • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 20.9.2001)
  • vedenie účtovníctva (od 20.9.2001)
  • poradenská činnosť v oblasti hardware, software a komunikačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 20.9.2001)
  • reklamná a propagačná činnosť (od 20.9.2001)
  • usporadúvanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov a školení (od 20.9.2001)
  • školiaca činnosť (od 20.9.2001)
  • sprostredkovateľská činnosť (od 20.9.2001)
  • prekladateľské služby (od 20.9.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.08.2001 do notárskej zápisnice N 300/01, Nz 264/01 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
  • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa Ing. Gabriela Juhásová
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  • Účtovná závierka k 31.12.2012
  • Účtovná závierka k 31.12.2011
  • Účtovná závierka k 31.12.2010
  • Účtovná závierka k 31.12.2009
  • Účtovná závierka k 31.12.2008
  • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania z 2.12.2008
  • Účtovná závierka k 31.12.2007
  • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
  • Zakladateľská lisitna
  • Účtovná závierka k 31.12.2005
  • Sprievodný list
  • Účtovná závierka r. 04
  • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
  • Zakladateľská listina
  • Živnostenský list
  • Sprievodný list.
  • Výkaz ziskov a strát za r. 2003.
  • Podpisový vzor, Ing. Rastislav Juhás, Galanta.
  • Živnostenský list.
  • Vyhlásenie správcu vkladu.
  • Notárska zápisnica Nz 264/01, N 300/01
  • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
21.09.2023
Domény