RASENT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
115095/B
Dátum vzniku
20.09.2001
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 14.10.2004)
 • administratívne služby (od 14.10.2004)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 14.10.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 20.9.2001)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 20.9.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 20.9.2001)
 • poradenská činnosť v oblasti hardware, software a komunikačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 20.9.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 20.9.2001)
 • usporadúvanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov a školení (od 20.9.2001)
 • školiaca činnosť (od 20.9.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.9.2001)
 • prekladateľské služby (od 20.9.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.08.2001 do notárskej zápisnice N 300/01, Nz 264/01 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Gabriela Juhásová
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania z 2.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
 • Zakladateľská lisitna
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka r. 04
 • Sprievodný list
 • Živnostenský list
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Zakladateľská listina
 • Výkaz ziskov a strát za r. 2003.
 • Podpisový vzor, Ing. Rastislav Juhás, Galanta.
 • Živnostenský list.
 • Vyhlásenie správcu vkladu.
 • Sprievodný list.
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Notárska zápisnica Nz 264/01, N 300/01
Dátum aktualizácie
06.06.2024
Domény