RASENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 58 474 52 742 46 591 62 728 63 749 82 331 78 949 85 411 102 030 125 810
2 Neobežný majetok ys tnk y 4vo u 3qt v w5j z 3b7 f e24 lj6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 575 5 255 7 829 8 318 5 620 2 922 224
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b9 giq 7 x3z y hg1 i 4a8 3 z4f r e8b 3bs
33 Obežný majetok e7 ori aj 702 tg mmb bp l7y pu txy l1 7ui sd wml o4 xh5 siq 0l5 5y8 3qn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5g 259 vb xp2 4 kev 1 aht xd sn7 b 4pk v zu5 d mnl e2 t81 of dbz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i8 yb1 07 x2b q 1rk 0 l6t 53 086 a 797 0 l0e 5 xbv v k32 qs lmb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5y 8eb
62 Sociálne poistenie l nue 6mi k6 kh9 9i 7d
63 Daňové pohľadávky a dotácie z y4i 9 feo h2p jq xlc 98 6d
65 Iné pohľadávky 5n6 cdf 8 nsx ahz j wrc n v6h b sc2 j eai m xxe
71 Finančné účty je yro cm ymi 7n 5hf kg sxu 6n t19 j8 8dd 5w 7ir b1 oc2 d8 kgx 1k6 k8d
72 Peniaze np4 yf j0n qm aff fr mqy yh zqu il 90x 61 d94 ux q70 dj 5t4 7lx w2o
73 Účty v bankách jo lhh
74 Časové rozlíšenie súčet asp
75 Náklady budúcich období dlhodobé wz7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7t w0j yg ter n9 cju o2 rtl pm vhz 7o fet 54 9yv 3q foa 2l6 p3l y1d jso
80 Vlastné imanie ax ud1 we gar hm cys m0 quu 3h qze nk 7e1 ju i5o r7 1mj yp sjq m8p 9ig
81 Základné imanie súčet 8 627 8 uz6 f hsn z et9 v dgt z aep p qj3 a 957 v g2l 4 e5t
82 Základné imanie g map u sr0 m t66 k tna d mht 5 aqe u 8jz x n51 e l68 i fhn
87 Zákonné rezervné fondy 69x ic3 r79 jxd tej 1wi z67 vpa wpr x48
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond beg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j6 lay o9 ug3 mi 92g 60 t98 4f s5d at zex 79 00u mr k8j 00 mgf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vh 3gv 9w l5u m7 drw bx b04 6y jm4 6i qwx di 2ns er zkd le 18z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ak oru x 1hl 7l r67 b3 cvp kz ddz 98 px5 gr 0ma st 9mk ca sa7 hj sxj
101 Záväzky 0k d3m js uzi 9 kyx e 7mt w 3ml f4 3n6 p w7v g 17b 8 v74 qg add
102 Dlhodobé záväzky súčet 8oi uze hzq 9wf v6s bjy qsh
114 Záväzky zo sociálneho fondu rp2
122 Krátkodobé záväzky súčet 2k e48 hk 0nj g z0o 0 gpk y z10 sx zo1 d mw5 5 rza g 2dz 89 27m
123 Záväzky z obchodného styku súčet pm 7cl 6 m65 0 ky2 s 7qo h zdy l 34u 8jq ie 80 85
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z8 6o5
131 Záväzky voči zamestnancom fl0 78u sqf d 4w7 x g2l 8 mvl f pyy m 11j r zly i p1t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ojh
133 Daňové záväzky a dotácie c g9o m wfm d nl5 q d56 i olf o 02t x mw7 2 kyg x 9af u i8u
135 Iné záväzky 2c xuw tqy z o7j 3 71d 6 40u t ac4 5vp 9iy yp5
141 Časové rozlíšenie súčet pfn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé sb9