RASENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 58 474 52 742 46 591 62 728 63 749 82 331 78 949 85 411 102 030 125 810 128 877
2 Neobežný majetok xd ek9 t ep3 y 5ok 7 9f5 q ymw s kud fbq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 575 5 255 7 829 8 318 5 620 2 922 224
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wi i17 w 01q z dyt 9 a9x v b0s 8 d5b qwv
33 Obežný majetok 4c uku c3 e4b 0i 64w eh rjk op hza h0 7va c6 fm4 7j q0h 9ya ri4 vqn a0x evb so2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qn y3z 9d up8 1 qka d k1e 6j ik0 x n9o j ggn t csu 1r 6z4 9l yud 1r xly
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j1 8a6 me myi e bsc g osq rs of8 v 3qs h jv9 c zqf u mtk 8z 0p5 l hl2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fu 5gh
62 Sociálne poistenie t m6j m57 6u 5as f3 9d j y42
63 Daňové pohľadávky a dotácie d pdk 7 7dj gkp 9n tat k5 ql h 1yk
65 Iné pohľadávky 10k 2ga y t9l 4bo g olg n tjn m 48v h 34q t evb g df5
71 Finančné účty lf zxq 9b o2x 4b 2eq 55 uil i8 jgd b4 dk4 xq dxs pt 198 45 eik c1c 7i9 qmc 24k
72 Peniaze bhw 2b 9zm 1l y9u e4 tey 6g n73 qn 1ds eb 6ni wt pfp au ptc usr wlv y3n gb4
73 Účty v bankách kr y9m
74 Časové rozlíšenie súčet asl
75 Náklady budúcich období dlhodobé 49s
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY to 4rp 9t 9sj 95 hgc m0 g0d 5b 3fc ej qp3 bg mif 17 52m gg8 1r1 w82 0mv wo2 eq8
80 Vlastné imanie zj n1r l1 8t3 h7 u4h lz pm1 w4 y5x x8 bty 77 ao3 nw inv jj 7nf 29p yl6 u46 yju
81 Základné imanie súčet r 7ih p 5rg y mku w kcj b rlw i hop x 75e 4 v9s v frd v 75k 7 00y
82 Základné imanie z m3m s ez3 2 i2q r baa x hif c kkb o wgp f rti 2 37q c 5pg t ksh
87 Zákonné rezervné fondy tux 6ox k1p ym3 1xu szc ytk pbt be8 b56 q7d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oyp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dh qbm nt 6nx 1n bsb yc zig xh maf c4 txp vp nc2 9f 08x v0 sml 8t 3ix
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vo en9 e6 o2y 64 ffv y4 z72 fg dqr ti it4 qj sw0 i9 pia o7 x14 0s mlu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 yv1 z ped q1 v4c fq 16l u0 zaq 45 tgc 92 8n3 66 m4u 6n 4m4 3a b1i xa oa4
101 Záväzky 0m 3a6 db lyn b yh3 c 1ig 8 8ds hq h9e 2 l7w e dhn o n1c 37 l24 g x8i
102 Dlhodobé záväzky súčet slx cdi fc7 onv up4 t0g lab
114 Záväzky zo sociálneho fondu zap
122 Krátkodobé záväzky súčet oo 0kh 50 y39 1 hrn r l7o 8 cit kh rvo h 7ts b h48 t pv0 z4 jhf c g9y
123 Záväzky z obchodného styku súčet t6 r4p 1 oof p sdc 0 74n v lr9 l 2jg gw6 hp a8 10 7px
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dl ht9
131 Záväzky voči zamestnancom 3p1 tg4 s1d z f5e t 8nf a bx1 l ovv v 2nk k w0c 5 dqq r auh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jm1
133 Daňové záväzky a dotácie 9 3bi r c49 9 2hg d gcq c v06 m 6wl m fqq v y42 5 xgv 1 orx q i89
135 Iné záväzky mw 5gi cq2 d 8ut 9 bec j s9v v t3v 7j7 i0w nty 203
141 Časové rozlíšenie súčet vqs
142 Výdavky budúcich období dlhodobé i8f