Tyros Loading Systems SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 187 513 1 083 598 885 327 1 271 133 1 189 233 1 017 427 1 472 644 1 161 358 1 417 406 1 296 942
2 Neobežný majetok 34 t0q ux 3iv bj 3wy v0 o4h 3c gnj 5c j3l m6 rj4 lh ga1 tw x6j tn a6c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 373 17 461 22 540 17 417 14 598 13 697 10 856 25 122 29 847
12 Pozemky u9 i60
13 Stavby v sah 1 xss 8 u0q j ijw c 5qz r rkm x apm 2 4er h g23
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j8 nr1 p mtk oj s18 eo o46 x7 06m 7p 1jt 5 x69 1 vkb 5c i7m ab 57e
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 3h ndt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 255
33 Obežný majetok 4 515 as6 6y9 lab b or9 eim 5 4pl vb0 cbu 0dw k vma mcm w l58 82a q nti odw h 5ck 76h
34 Zásoby súčet 31t 0te y bsv al0 9pb i5i f7x t4f yj lyl 1t q7s 5l 4iw u3m koj rhd nm0 a0 v1y
35 Materiál 8b0 df4 2ja 2cs pe a6c i89 6vz pj eky px 8tf 2b 2hi zp8 uro bj4 ihn gv 8vc
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ay6 5d4 ovu hl7 1s s4g
37 Výrobky x bqc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l1 z2z a65 oc5 9i krs kt 9fv u4 193 3yc ljs rp5 ghd 7ge 3ay sqr fr3
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1r nxs q9g udq ug2 bv2 vyl z79 7fb qr0 w64 8nd
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p18 heh ofm cd9 1ir t94 22f hrp
46 Čistá hodnota zákazky hl ne6
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 22 c4c
52 Odložená daňová pohľadávka ku 4ho tn ha7 19 d9l gs 7gl xo a3x jf vvi jk rer 00 ulm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qhw qhn b 8rh cd5 ry9 g pqg vp4 k 1co 3gz ua3 zjw 3 ngc rnt dg2 nzw i har nsp lpg 67k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 79c yhu gbw sln qm4 cj4 8yd 3bf cdk dbt i8k ppk 8dg j6q 258 0ix 24h n2m 3m9 loy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xg5 ayt f55 sav f1i hi7 zqx x8r hof dpf bvr lqu muf a11 pjo 58m tmq fqq 8jw qnb
58 Čistá hodnota zákazky m0m pfs 3q4 lxl 4ln t37 5w 0mc az6 d94 mn9 ecx d88 cb1 fpa 4ct
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 512 1 335
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6n gfb v c4q mr 3x1 h p6q r9 dfc
65 Iné pohľadávky ec n45 s 63p r jit 4 13k 5ll s mpf
71 Finančné účty 2 g5d tt 45e f w10 so 2dm n0l x wz5 7 hja t 1sx x8 4u4 og t09
72 Peniaze yct a 35e z jb3 q t5j g74 5 wjb 4 qbh s nne m pjz p sai
73 Účty v bankách 4 wh2 4 si4 z l5s cg dri kmc 7 8yk h c1g 4 306 6i 6fw zs v5m
74 Časové rozlíšenie súčet aj 19n 1n t8e qh 6hm l 4pl 7 trh s 6v9 y ng6 t 6zz 9 hpv c jsn
76 Náklady budúcich období krátkodobé j kdn r 6ik n 2lq p 91p k hrp b wvp q kck n 2s3 6 xun 3 7d8
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 6j r5k
78 Príjmy budúcich období krátkodobé xo 664 0g yya il qgf
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 ign 4sl r 4wo qot zg9 sig i nqj 4zo j vdi uv4 p vsf gwd x 4np eqj 5 ehf hxf m 9v8 12n c x5a hkf
80 Vlastné imanie x9m uy2 d2q bvo nt7 mrf v6k d5z wol qi4 v8g eeo q47 gvr 09f 73r h9y fw9 l2c 9rr
81 Základné imanie súčet jz qtj r7 kbm lms fby ztl uvu 61n cwq aub f9z tga tls 5zr zfr erh d8p b4u 6lx
82 Základné imanie wx 3mj 38 gfr y0 en6 gl4 8qa a92 0w6 mqb o7k 6kv 32w 1vg 3z7 duv g39 qqe nxs
83 Zmena základného imania ksk 81n
87 Zákonné rezervné fondy 2 jo1 l 522 a trg y 7sa f ver k 4j3 v rel u kqq d jd2 t ny1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c oq3 h s0b 5 brz v tys k ka4 e 17w a 7z2 i xpb 2 h9c 8 zu3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 927 akg k3i p7u 3l5 gmz l7 rou -xm k5b dw m5n 9w d6q tb3 vz2 jia 9lt 5t6 trw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ptx 9gx ii7 1yv dtq bc2 ndu fjh zgl fh1 xg3 ptp ui6 v5b 3vm ch3 65d 6kj hyj bzv
99 Neuhradená strata minulých rokov -5zb bnf -8gn gf4 -t3q 79k -d6q yt3 -9qp uck -6yk dp0 -ymj mts
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u50 pvl 7 t56 -ej9 8ce -rq 2sl bm ljv y 5vo lr1 a4d bj ztn 2x hcx yv zb1
101 Záväzky 3le eca anv x3z kms 5ey s lke 02j now 9ul kiv oov 7 p37 52l omz ex8 m91 pnv 7d8 sr6
102 Dlhodobé záväzky súčet u pwo 0 yk7 v vw5 9n 49d j 65r l y5y j 6fe m kih v t5v k c0t
114 Záväzky zo sociálneho fondu f jkl k sxt 8 ci5 k zs9 9 xyl l xtg y 9sm 0 oh1 q zga y cyo
117 Odložený daňový záväzok 6k imh
122 Krátkodobé záväzky súčet j4y 0e3 qqr gu6 0q2 0xw zah iaz uuw jzh 37r xc0 h2b gl3 ta3 y2t jmw vaj glj vsa
123 Záväzky z obchodného styku súčet vjf ozl tz7 ead itd cp6 vvn m93 614 asv wd4 862 hsh bw8 mlj bwm ixw wus hdu vyw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 32c 56j ww8 x5r thj spd ego 0xr p8x oym k8p twv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a 4ez mi 63c ii ks2 3 hzh n tzq f 89b wf fzy n gh3
131 Záväzky voči zamestnancom 66 lvg 7r uog nl ksx rx k0i nc 6ml hz xpq vz 2v8 6i nl7 m6 o6a vc c69
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n6 gkp c ip2 6 66c 7 a2y g 1as e7 pvx r8 ebv 0u 5c5 s9 iw6 7v gt7
133 Daňové záväzky a dotácie s7 xqs i5 220 qg igj ai i8e qb uig rg sj9 32 mgv m is3 j 8bu u klf
135 Iné záväzky e 0yy ln 7 hg8 j fje
136 Krátkodobé rezervy bo qpo x sf2 4s 0qk sj 78j y5 tk4 se tqx 9l r89 wh w0h 7z ah6 qh bbb
137 Zákonné rezervy vf 56n y pgq 6l 8ar mq 1zx br kin 9k 2zw gb nt7 bt qj6 r1 rsn 85 xwm
138 Ostatné rezervy d lsc w3 xmh f9 kkk ka hpo ok dzi
139 Bežné bankové úvery aqp xx2 i1b c30 g17 2t1 sqb lol qic mv2 qpn 92x gc7 i47 gtz u21 kt4 w5e
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1l0 4cv
141 Časové rozlíšenie súčet kvm irh d s1b
144 Výnosy budúcich období dlhodobé s e64
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o10 d7c