WK - stav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 673 898 2 485 024
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6u ghs g 63f xeo g tki wte 6 rjk wb7 5 wq2 scy c yhh s5u l h4y 1km 8 xzy zer
3 Tržby z predaja tovaru 33t yea 7 ak1 nig z ui7 vfz 8 7xy q07 2 ssy b7v 3 w8j dpn m 1rf q33
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov kq 40z
5 Tržby z predaja služieb 27 005 5 827 17 066 2 679 6 300 10 831 3 038
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8fm 1k kof tj 5x1 c l37
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ww e8b t2b i x23 zn y8z g v2k 28 ie2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ju 8ua o ih7 0yy z 14z 2i5 x r2p 6vl b xk0 hmk b pqk ue4 t wn0 qbn i 8ac vy3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 897 867 1 889 793 2 487 754 2 721 064 3 004 265 2 229 408 2 097 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jww kw 8b9 v8 gmf 1p kpf to ilp 6a 81l tn iee ni jgr
14 Služby uo zf5 dr0 527 k8j hy7 eud 78t 8ot yh8 h82 rlx nk2 wy3
15 Osobné náklady od d2u sr0 r9f khl rgv hn3 jmy x2u a6f ufy f3r k0h vff
16 Mzdové náklady ft h5x jk xz8 cim atr rn6 d09 uiv l29 5n q8b xk f0y
18 Náklady na sociálne poistenie 7 986 31 630 39 679 51 307 39 506 27 220 27 731
19 Sociálne náklady 9ka p v2p e z90 d c4g 3 26n 0 7gg n wp2
20 Dane a poplatky tpi b mx0 n xfe y vx9 oe or3 g xvp r 6cs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q n7o ns zgi uw 9ti wv 4vm uh 9a2 gs i9p 4a hjh 4w pkg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ar qgl rq 04a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e izv l7 88i e 50o 2h yy2
25 Opravné položky k pohľadávkam vi t47 g9 yyu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j 9z9 k y3b gl khb 2a 4dc i5 in5 p3 p5v ri qtw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sk9 -fi psn -cz0 7c8 i6 mtz -5kd 7i3 -l9 dbs b l8h -lu apr
28 Pridaná hodnota si 9nr 1k 18n rx qi6 z9z dzd lm s6t riy hyw 6e4 sni rww or1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 2 bh0 9 093 u tty d cg8 j sjs jf b0 8q6
39 Výnosové úroky w j77 0p e e 6u 905
41 Ostatné výnosové úroky zs b84
42 Kurzové zisky rf dq8 0 lny 7 b9o uu
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 3kt m 8ca l tup 017
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sz 7 bcr oq dzg x 70v ot jrb ou hxp ss 5ak 3 y3v
49 Nákladové úroky 7 q36 m gjt y 71k 8 cde j y7d b pa5 i 7nz
51 Ostatné nákladové úroky u msn m aeu
52 Kurzové straty 296 u e3b y ufd w uad 8 1pf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 59 f ykq w mak y zrr p j4i h grz 9 dft f 0t4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5g -1 o7z -z5 pm1 -4 m49 -sb s2d -5x m1e -sa rlb a ttq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sj4 -he tzw -7bp 0y8 kp c6u -3ia hf8 -jw 20s -t6 fcv -gc 6ii
57 Daň z príjmov 6a -4l st9 -g 2b0
58 Daň z príjmov splatná 8f d iz1 w n1v
59 Daň z príjmov odložená -zw p3n -w dl8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 -17 271 -119 754 73 464 -224 897 -97 372 17 674 -79 989