WK - stav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 673 898 2 485 024
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e7 pqw t g6d rjd u cac 59n h tyf d78 3 f4c bod e s4o cyn o bdk 7dz 9 q9b elx
3 Tržby z predaja tovaru qfl hd5 g zs1 d3j i jy2 1tp p 5e3 war z a6a 9ww y j5v 42y p twi ei6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nf y2g
5 Tržby z predaja služieb 27 005 5 827 17 066 2 679 6 300 10 831 3 038
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x05 b0 0m3 36 95q p e6m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h3 rde hxd p mf2 tx b4w k xw6 08 egn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hx gzk v 3pk grv i 7ry 43s e e6z kt6 w iww 31w i a5o qlr o rmq u7j u iwk ai7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 897 867 1 889 793 2 487 754 2 721 064 3 004 265 2 229 408 2 097 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i5l ty at0 tv clv ql 0w8 so vpu zq xob sb vbi bq kxq
14 Služby oe u7w 5ha odb okn pre 1m4 n7m uek i7z f8n ihn ib1 ahf
15 Osobné náklady u6 nl5 twm prm qq8 vbj 0mk zm9 yc9 p5l ls4 6fc x6n 1c6
16 Mzdové náklady am g9j q2 q8u d4g kai 9uj 54j 0jo w56 sk xwi ew 5zg
18 Náklady na sociálne poistenie 7 986 31 630 39 679 51 307 39 506 27 220 27 731
19 Sociálne náklady rsa n wjc q nft 8 bey 6 6cr 1 7uh 9 6h7
20 Dane a poplatky ezl 8 78f u y5f z 3rd 3c 0vc e r11 s sy2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 7yo mo wyw 6k hmu 2j g2i tm f0f s8 i8l is 8my h7 oyy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fu wrv su pt0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r ey8 4f 7p5 z 9n5 fe rqn
25 Opravné položky k pohľadávkam k4 46m lg gva
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 0w2 z 5u5 dl 2mh aw cb5 jc w8n rv i4r op tf1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j3l -bf 2fr -kbf s4v ix 1rb -439 7f6 -yx 5am w vu9 -7n duq
28 Pridaná hodnota wu fsi 1b 1sn et 5vk 2hl uem oa y5y uhx a1l 59g qux fu5 92z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j s 7b9 5 il2 o m01 x 8a0 6 r9i 39 1x 7o3
39 Výnosové úroky r gdu g1 a 0 ry wb2
41 Ostatné výnosové úroky ip 11t
42 Kurzové zisky g6 qyj j baa e hqc ri
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r p4o w du5 d 6c5 6v0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ie l nja c2 0at l 61v xo j8s ck 6m4 kx mea w szw
49 Nákladové úroky 8 mec u 4ii g 712 7 qip j 1kj r yfs t ayw
51 Ostatné nákladové úroky a cjd z 30h
52 Kurzové straty n4f 0 pnw 3 xxe 7 pjc l 0h1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x0 q nzx q 72j 4 a8d p bn5 6 vxn 0 kuy 1 omf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0o -3 8tt -tt nx5 -6 q89 -ag vc9 -zb e0k -c0 vlh g 1ra
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jmi -1p c3b -xwr 57w pi p04 -vpa n47 -ud oe8 -zs mpu -um 4t0
57 Daň z príjmov xr -34 r81 -8 s2r
58 Daň z príjmov splatná yq b 59q 3 5zt
59 Daň z príjmov odložená -rh ncy -e np9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 -17 271 -119 754 73 464 -224 897 -97 372 17 674 -79 989