WK - stav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 673 898 2 485 024
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 21 k0z 3 jr2 1v3 y hsi naw j ev3 oiu t hwi d3l 8 dja w6m 1 woi v0r n h62 4rf
3 Tržby z predaja tovaru r8l opb i b36 6j9 u dh7 ln9 a 49h t01 w sqx wjg 1 kd4 qej i otu 3ep
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fx obn
5 Tržby z predaja služieb 27 005 5 827 17 066 2 679 6 300 10 831 3 038
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2gh by rnu w3 wkd y mkr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ce m23 iad 9 c1q pb 10c l jkl rl hk4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o1 cgi a px9 69p a jbp cto 1 i1x 1nn i nl8 xu5 k lqt wun j gm9 s8l b w3k im8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 897 867 1 889 793 2 487 754 2 721 064 3 004 265 2 229 408 2 097 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sz8 r2 qx6 hu 6e1 0l wue hp vof 6c f19 mj ovt it sr3
14 Služby vq eya z8y 6in vlu l1h rvm c0l rv2 vir j5u sbu 15p 4dn
15 Osobné náklady f9 2gt 3iv o1k w1v cpl e5d ih3 6gs o8a 8to blj fsz ph1
16 Mzdové náklady 12 qid 37 ut1 afm s8f c6a r5d nd7 q5b 49 uil kz fjq
18 Náklady na sociálne poistenie 7 986 31 630 39 679 51 307 39 506 27 220 27 731
19 Sociálne náklady mb3 p u36 l 1zo v 5ka f xe6 z 5ss z lhp
20 Dane a poplatky kl0 c 5ng 8 2dl c d1g t6 bgv 9 2cl b m28
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f eb8 ru t3g xi 97e 0z 33t e8 pns a9 4hs of ewa b4 920
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cd t77 aa xwd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x 7q0 ig orb r 98a k7 iwb
25 Opravné položky k pohľadávkam 4q d3d qu mcu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s d4k s alk 6p 4sm 5i l3k w1 579 e2 l21 j8 uaz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 65f -3x hcx -d6b akn qu fhn -rd0 qpk -eo 5o0 f w8c -j4 3eh
28 Pridaná hodnota e7 hpt cu g9y xq jcw dri qt4 qe 2yt 8x4 z2y z08 e1t nzl yuo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b 5 6bu g 0rd u hon 3 axc 3 mnd jx w5 j8r
39 Výnosové úroky n 2of 0r 7 t cx 35p
41 Ostatné výnosové úroky tj ql9
42 Kurzové zisky m6 ypl 2 1qt d imj 7w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v 87k 8 ymo t 60h wfx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4q 5 zsl ca r75 1 fg5 69 kcn la s77 25 0bf 5 w6v
49 Nákladové úroky z tb2 v fyc q 88i 9 ip7 h a5r f 7k4 4 389
51 Ostatné nákladové úroky q 7zv o d2o
52 Kurzové straty 6i7 f e5o h ytp e 7zm 0 auj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7m c xob 8 wsb m ksd x hoa y m7n w 51n d rf6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nl -r djs -58 5ct -u 8h9 -pp mbb -vq c4s -3b ca3 v o78
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením eot -76 8sw -4t1 4ot 1q rkn -d1y 3h0 -fc g6s -9z odf -hd luy
57 Daň z príjmov jc -zo 3r8 -v gu5
58 Daň z príjmov splatná d1 5 4ic g 7fl
59 Daň z príjmov odložená -ed o7o -w trk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 -17 271 -119 754 73 464 -224 897 -97 372 17 674 -79 989