DIGESTMED, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15555/T
Dátum vzniku
07.12.2004
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializovanej gastroenterologickej ambulancie s odborným zameraním: gastroenterológia (od 11.12.2019)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: gastroenterológia (od 11.12.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 5.5.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 5.5.2010)
 • vydavateľská činnosť (od 5.5.2010)
 • finančný lízing (od 5.5.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 5.5.2010)
 • administratívne služby (od 5.5.2010)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 5.5.2010)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 5.5.2010)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 5.5.2010)
 • reklamné a marketingové služby (od 5.5.2010)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 5.5.2010)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - v ambulancii v nadstavbovom špecializačnom odbore základného špecializačného odboru vnútorné lekárstvo - gastroenterológia (od 1.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 7.12.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 7.12.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutia jediného spoločníka
 • Rozhodnutie o zmene povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výpis ŽR
 • Podpisový vzor konateľa - Mgr. art. Boris Bačik
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Podpisový vzor konateľa MUDr. Zita Bačiková
 • Rozhodnutie o premene
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Vyhlásenie konateľa
 • Osvedčenie o dedičstve
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ 10.03.2008
 • Podpisový vzor konateľa - Pavol Veres
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z MUDr. Pavol Veres na Pavol Veres
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Rozhodnutie TSK
 • Zakladateľská listina
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Vyhlásenie zakladateľa
 • Nájomná zmluva
Dátum aktualizácie
23.05.2024