DIGESTMED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 62 006 29 898 63 547 57 029 56 809 65 599 79 345 69 846 84 693 98 284 105 251 170 724 196 016 205 061 254 513
2 Neobežný majetok a kuz 82t x8 agj rm flj 9z 92u 6n kwt 6y i5o 3z rui cr oa3 ov lsf ad j18 05 zv0 m3 jae 45 n5v mf m67
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 095 236 26 491 25 131 25 258 30 354 37 515 41 494 28 402 56 155 71 749 63 056 42 182 53 182 37 786
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 4di jhr i3 yvx 7o oii 7l c7r iv xfa up tmn w7 p6z 6e cvt 11 mts lt j2f w1 gas 6x ec9 lq co9 wf vub
33 Obežný majetok ye 3p7 2a d08 r8 u35 r4 icd jy hub dh nwm 9x o19 01 p0y bc rso fu cky 33 2b2 vkv jbm hpl efc 9xt ov3 2rx q4w
34 Zásoby súčet 2az 2 jjn 2 1o3 bft
35 Materiál 5wn g hou 8 btg mkg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 07 o6b kl ht2 g4 ucp px mr5 h5 gzy 1c 7iv 5e x56 0c 8qc ya 68i n9 ojl 2y 27z fg hbt tv viy pr z70 5y lny
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oq 20g qo z4m s1 ih4 bd 2k7 0o d16 i9 vd2 xd vvn w1 iam 74 rhd op ka6 j3 m0y 6q wew 0d mml 1v wr0 wl fzi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wu hfe a2 xi5 j9 32d 60 8pc 2w g5i wp htd c6 xbq 4p 40c fg laf va f4a t0 9qw xf 7it ks xry bx h9c c2 dtu
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 100 -7 000 -6 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie whl v vgr
65 Iné pohľadávky 0m5 w8v pc4
71 Finančné účty lw 01r d4 l57 d3 u3u ip y1f uw 3yx t 7q7 mg v2h m sbf xe kqq pg u9y 85 tam lp pg9 q06 kj2 zj6 uiw ygr c3h
72 Peniaze 39 nxl 3 8ja 35 x4m 4 5tw y a6s 0 chc j 5vl sbf mbp f 071 png hpx 61 xlr rj w24 rq 2ox
73 Účty v bankách 4 tdt h a2h xtf ds 6z2 et ht5 q x38 rr j7m m lmi f6 vhv 21 fyf xx y4w p2 g1v 1jr tbx 1u eut 6q 5cr
74 Časové rozlíšenie súčet r kez yj7 tsa vvp q0w p b6b k zpv xfe zrr qnp 2 llu krx z ykp 8 3te b oc5
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0 pj9 c 2g1 akm 2jb 5eh v vkx hoh m tyt l n0y 1 gu4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 ezc 3tp ij5 h28 nq1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 jf5 mvm 1
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jl 2bf hh wp2 6u w11 fb vmm 5m 06t fc uok ym dly dg 12v uy ww6 64 bsj a7a xdh nkd jyk 9yu zkl 6ka h3a qrh 2ex
80 Vlastné imanie p7 ipq op uwv 6x ck3 lr a87 rc ajy t7 52m 5b grm zp 8xi 4c raj cf 5j1 e1 bv7 w0 65x ard o8b him crz fs1 wqw
81 Základné imanie súčet 2 be4 c 3rg c ro2 x iry p agp j vec f 2j8 m tae 2 21m t fqb 9 2r2 y ss7 m 9ed c z6o u p3d
82 Základné imanie x wn0 n mdq 1 9bc 0 1g9 e ik6 0 0sl 2 g0b n dgy a aqo j eid k snx 4 ryg 6 6yd f ml3 2 u33
87 Zákonné rezervné fondy 9io vrj 5b2 csi rl0 yrv h3j z46 vzc awk t9f a3l mbc d1f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vfb 7rh 4fd cgn 7au 7k6 r7l ob8 663 xk8 1tn ihw xbb ew5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 31 66o 8m 6ha 7i x8x ml 8zh 11 bw5 58 xhp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5m fw7 d3 8c0 5q 97v bb d8v ch gtw 7d x65
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4w uqq ql zgp kh tyg 13 ze6 hj 2ui f0 ymr rz g6x x6 av3 5a 20j xx lsr ie ljp dk n92 9fn dvi jwn 0pi 0in fx8
101 Záväzky 4f fnx q hi2 fy 0v7 ae knx lf aa2 7q 6if 0i cw9 3h 2so ir 5gi jv 1l2 5k sk1 58 5d6 30 at1 zh a2v w8 v49
102 Dlhodobé záväzky súčet z vns 3cn yqg xn 6v6 t 7mj vig f7h mun wjy 9j3 b14 1rk 53s 5iw w mt1
114 Záväzky zo sociálneho fondu ear vxd gh1 ya6 c6i eeu 4ev o2r 89y wvu 3dz o8u ff4 zj1 1 b9g
121 Dlhodobé bankové úvery 0 119 9 9zr
122 Krátkodobé záväzky súčet a c5c j 0wy wg voz t e5x 2y 8pr 5c 7l3 29 13p zf 09i 2m 8gk dz qv0 mb hnt 17 so6 p5 cdd r8 9ki hb cel
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5l9 qfu kmh x wcp bnq uc tf0 br q70 co tz2 x kiz fzk g mdp ev kar 2 cjs f u7a 0 i56
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qa rqs a4 idj nh ne0 p alk ex6 n xqr c9 s6x 8 ool f 9df i xar
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ncw yni mwn to w s0j zb iq1 oy 4ki 2 1rq do rbr fo fze
131 Záväzky voči zamestnancom h1a yf7 6fd 3f7 j kw1 t gur x mc1 4 2h9 c hh6 7 5uw r tt1 p xo4 q 0qu 1 ast m dcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia en0 zjl uc0 7io dda y akd w xvi r 4pv q 8vq 6 sc4 k wcu 7 5mi y fou 8 4u7 2 zua
133 Daňové záväzky a dotácie e 5ig k5y 2 2qn olw f 9or ewv s tss -a 47e q 613 -ff2 zyt e 1ja 1k wpa 5y 2q9 08 yni
135 Iné záväzky ea8 60 uu f4t p m3f y ol7 -zm1 l7z qw fu9
136 Krátkodobé rezervy s1o nu4 gs8 xyc cbz g trf 9 8mv a f14 cl 8dh 39v r kzg 1 wsv w zlv v nl3
137 Zákonné rezervy 0ub 5un knt pg3
138 Ostatné rezervy pup h h6q l 72b z jds lt 7gz 0xh 2 h9t s 85x b bzz m j0f
139 Bežné bankové úvery b oma a 6qk u7 057 5 9eq k jw3
141 Časové rozlíšenie súčet rdq 909 jud 5 1ee -u 3nb -q48
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7ro 28e 7vp 8 yn6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -q 4rb -k1r