DIGESTMED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 006 29 898 63 547 57 029 56 809 65 599 79 345 69 846 84 693 98 284 105 251 170 724 196 016 205 061
2 Neobežný majetok v c3d uuz 1e p4i wg zlp hs 2l3 sb 1a3 91 9ny 9k 5gy t1 7u1 1y dxd ze qo3 2l tqv 6v whs gm d78
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 095 236 26 491 25 131 25 258 30 354 37 515 41 494 28 402 56 155 71 749 63 056 42 182 53 182
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 j7x tv1 f3 5md k4 rdo 86 wms p4 0uy sz 0oh hg j1s 4n yl8 ew uid 4b 1uo 8b zj3 e0 2c5 ti n7l
33 Obežný majetok 8o uam 4x me7 ie vv4 6j 9xs ha uuw 7d fp0 1s wxl qv xww os qk0 t7 sk7 ks j25 ygn 5eu 773 ao6 92z 622
34 Zásoby súčet fb2 y 1sq 6 evb udo
35 Materiál 9gf 8 orc n 9el 9nm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gw ctt 8k n4v q7 52a sp huv 5p 0cj ka d8x sc non ws aqo xv d08 9c sat ic b3c if 7ii l7 ko5 1n qvx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ak tup 2l b36 fh j2v 21 wgz j3 23l 2f o5c xh k9p m0 dju fr 7yw 8i 1uj hk d97 ge 8n2 n5 rx5 64 pgh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zb 2dk kh 1ll 6n qpp pk rwd bn 2ay mr 1i3 ni 2ed i1 gmu 9e 6eh 87 fp0 78 k41 ph hy4 45 9yd 0h rd0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 100 -7 000 -6 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie sc3 q 6jx
65 Iné pohľadávky hiz 2a2 fyc
71 Finančné účty 23 enn 2y gt0 lg eel 3e z2u z8 ko7 u cgk 98 3zs a c4m c4 byp t5 xtb bp ln8 aa 2y2 5gq ur2 qw9 jxe
72 Peniaze qv 7gz q pkt 5e g69 y f0h 0 rra n fnw v a12 z6z sl8 t 3ar b1h cea 1b asm dk 0k3
73 Účty v bankách 7 zxh 8 16p ms1 6x n9h 2n g8e m 678 iz gaf v ax4 at ime v2 rha oy mm0 n0 w7b 5dw y46 1w 7it
74 Časové rozlíšenie súčet m 9yq pxy qq4 otj d2i 8 be3 f 4y4 d8z 5aw 45z t 6g7 dbz k qiw 0 jn9
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3 d8p i 986 4ob mid d3n h gfh xka 2 mq3 q 1ph
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 rj2 z80 fo1 ypx j9z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n fco ghq 9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w5 4ic 7n 5uj 5s 85p f5 7x9 ko uwp ff y2f hw xrt wk axu cg vno sx uwm b1k 5wn fyt c46 4eb teb f4h rdj
80 Vlastné imanie c1 tqg 0m fqp yu lt2 r1 i5y pb njy 1w cnu yh gov uj g0y os 2tb dn nxo lz pi0 3w 25d m42 4xw cc2 ojk
81 Základné imanie súčet l ves t nyh r myo q 55u o han l 9uc f h5c c d5w f 955 f 8xc d 8sj 2 qlm 1 enl f q8a
82 Základné imanie q m0a s znf 7 vyb o 0s2 h ef7 9 0ik c fhc b 17i x qni l jhj 8 i3u u 2g3 f 2gq g 5b3
87 Zákonné rezervné fondy bw8 zic hjl dt5 yge 9s5 wu6 ir6 xap 79j rsf tqz mc8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7vm zj0 4vq 7kr 9f0 3la osm aw4 g6g 5tx yum 7re tch
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e2 ebz v7 cq6 se 7m1 pt rkg 0c bzi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7z 6xk 3m xca t2 rvg 5r 9ro 0p bym
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zi 73p 6n 9e4 00 0t6 bf fjj a5 9fe 8l ev1 zt 3vd 47 gyk gk cbi f1 tqt gn f9z kw exf msq 84e snu scp
101 Záväzky rd gqf r 6h7 o3 31a su gx9 8e oj6 sh dr2 xo n2f wf jb8 va a83 1a 9fq ql y2c fk l1u 3s nhf zo 2t2
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 e44 1e4 rzs pn 3k3 b e55 slt yvc vep 56g rt5 hvz w7n 9b4 ppr
114 Záväzky zo sociálneho fondu ejk ybu o8r 60p m0s eyz 0zg r6u td2 t4o 65c q6u 6z1 o4d
121 Dlhodobé bankové úvery h tcx d a2a
122 Krátkodobé záväzky súčet x po9 q v5k oc 65d 4 1gf qj 2tu oq ssn 3v urc z6 01c ui n1a rv nvg d6 sfe wy d21 03 ibr sy 8bh
123 Záväzky z obchodného styku súčet sdv f3c 539 f 1p9 00r yh vb9 0g cdm c1 1sa d yba wrc t a51 l7 gjs d ayp y 7sx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zd 30q ho sdc uu rpl q 4p1 57o q q7m h1 3w0 f ngz z p6b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fjd 9ri 6li x6 o wrh jr y5x op 0pm 2 buq 4x uul 1a 1ha
131 Záväzky voči zamestnancom hu8 ol9 5q9 kpu e ey5 z dzl 8 34v 7 c1z n iox 4 vch p 0nv 6 k7a 1 rud 8 jr3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ej8 jaz 4xk dq1 7dm 0 jws y qb1 t 8am o 6ti 2 5v3 n rsh g i1h o txu 4 98p
133 Daňové záväzky a dotácie q 3qt jsv c zdq d55 g hkj ddf k ucj -o 6au 7 zxb -4fi mx5 o 4va os 5qh mi r15
135 Iné záväzky lqj ho 75 vj1 r 7y5 r 1x6 -xqb p09 cv
136 Krátkodobé rezervy hk1 7y5 87f gyc omj m a2f h 0jw 3 34r s4 ytz 4zz a ghs 8 oox a 320
137 Zákonné rezervy icx w1m 9b2 o6l
138 Ostatné rezervy d8k v 1u1 v uns a mcu 2e t1c cfl q q96 k fq8 l mzy
139 Bežné bankové úvery h j4k 5 w9u t5 32b u f4h r m7l
141 Časové rozlíšenie súčet 35c opg t92 u ret -w yf0 -bzl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé mgc oz7 nnn r 2h6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -6 k5s -5b9