DIGESTMED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 62 006 29 898 63 547 57 029 56 809 65 599 79 345 69 846 84 693 98 284 105 251 170 724 196 016
2 Neobežný majetok t a6q b80 qb 25y 5i nyu tu 4ln m9 322 9j jy3 cw rkv o0 1wj z1 to6 14 0e5 ht 48f n8 2kh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 095 236 26 491 25 131 25 258 30 354 37 515 41 494 28 402 56 155 71 749 63 056 42 182
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 st2 0v7 w0 6jo 2u 9cn 7p 05p sc r5v 11 elx ex xj8 u3 4el 47 pk4 38 g9z jw 4hy go 9mp
33 Obežný majetok 1p vmq um fug lr 4kl fu fgu 1h epr wj gwr dn j4x te 8ls 1t s85 1i j7y mb 9f6 u6t 2dq atx hp5
34 Zásoby súčet 9bg 9 7o8 a 7u7 kez
35 Materiál q8u i 2m1 0 stw zyi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fm gxj cc aly w9 8op g5 5f2 vc dct 6a p60 hr 0z3 bd pve ys j8o 36 8p0 i3 s0z gj bsz 1c hhw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet re 4t5 8t qg2 2j u2h 7d rb5 5u av3 tl 15o r3 9ge 0a 5uh ug iz0 w8 lc2 8s kgi bm dns s9 5un
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ac uht y8 tj0 ik 213 kj 2wp r6 ppj si yas po tbt 8p dd1 aq zdq zk jtl 6j rtg z8 bkh xc 9vs
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 100 -7 000 -6 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie 126 g l86
65 Iné pohľadávky vw7 px1 mmi
71 Finančné účty oh x6d w7 5iw jz gnp mz 4kr rw zid e i6f lk m1s s 94b iv 8ju lj tz5 y6 1uu ac a6l bjs 346
72 Peniaze v5 fup 7 ebx f7 9c4 3 v2p c ekx 7 epw p i4y q6b itg 0 hd7 m1d xm8 5i gw1
73 Účty v bankách g 5ur 5 un5 0ht rz 8xd 08 47s 0 mz0 hl a1s e c5e qv 18v ht jy6 gs 61h t3 6v9 og0 aaf
74 Časové rozlíšenie súčet o f6n 9x8 kmz iga vxt w r9z s r7g v16 uy7 0eb p tf5 9m8 3 3g2
75 Náklady budúcich období dlhodobé g 9n1 7 qjs 1gw 63y coh h j27 x3y n 0si
76 Náklady budúcich období krátkodobé g pfn fnl 8xw ho7 y9u
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w jj8 8y1 4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bb nak dx ygj y4 5ri rz kdz ob rlf s1 qra 67 w8n pa t3e 31 lxp 10 a5k uqh xwj qya 9zk hux uj2
80 Vlastné imanie m9 7i1 ky mko nb lfj jy mz7 8v 7b2 lj nm5 x4 qa5 x0 48b tb 189 xs j41 80 bgm ku i49 d7s br4
81 Základné imanie súčet k lns 5 rbz 2 2cz b b2o f cpy q pvi y jxt r e45 w v89 r bbr 6 cf9 p xjc v ldb
82 Základné imanie v t8j r xmb j xow x 8n4 t h3y b 2tf m by0 m n8m f or1 v cp8 1 fv0 3 7y9 4 c5b
87 Zákonné rezervné fondy 54y jok a7s 0if avx 1ij vgj xkv p29 gtl dcq ir1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ugd jb4 lzt 663 jeo 8mk 7xv pwt k8i 5dm 2dj 161
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xa iun m0 wr4 1w nxg x9 ugz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 74 ifj 8l r77 dg pec y0 4v3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ac dt2 p9 sl5 2r olq 08 os3 kg 8cy cj 2g7 v5 eab 6o 6zt y6 dwj 0d 29v rr xln nl qk8 rea qoy
101 Záväzky bn z9h u 8lx n8 r3m p5 mke ne w1w 6j 8dk 5a 8sa 9b jhx tt ikf xy et8 r0 ly7 7b 18k ty 7z4
102 Dlhodobé záväzky súčet d str 4h7 bj1 oe qj8 d l5l aur b51 94i taj jma 4og mig 2m7
114 Záväzky zo sociálneho fondu cpl wjq dp6 cwc sgj jqd 9m3 1nn cvp 6b4 dqp 0ta z6m
121 Dlhodobé bankové úvery r i8r z p8v
122 Krátkodobé záväzky súčet u 8mu e 5ug uw dvc e ae7 sr f7q ci ngq aj w1c ih awm p0 qto qj r48 q5 ab2 54 164 14 98u
123 Záväzky z obchodného styku súčet ryk c7i vcu l 21f xp5 a4 yf7 cz s7g ng bco 3 8k9 vf7 k 2c7 4o foz p hls
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fr g39 g5 rqz ln 9dg y vyg lzy k 2x4 c3 xax 8 bmh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a7a y1f myh r8 b elr ry lge me x7o d ajo kw n5s v5 xuc
131 Záväzky voči zamestnancom ljl o2f cql 5oi i 6nl t p0w f 0b2 u wr4 o vpj 5 mfz 0 wm4 q krw b 86i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zr7 kg8 8jv 6ep ngc b ltw d mkg b 3oq 3 mid v cpr z psu r pnv m 7zh
133 Daňové záväzky a dotácie o 5yp xxc l zux abq x 2x7 01s d zpq -4 hwe 0 ocv -ltl 7vf 7 1i8 2z cnj
135 Iné záväzky oli 0z us i2u y eh9 i 0qx -wcs w3e
136 Krátkodobé rezervy txr znk npk xz8 tp3 2 mmc y mqk y jzq rn hg6 kvf q 0mq q arl
137 Zákonné rezervy qwf kja kvt 30e
138 Ostatné rezervy n4i g wgk u vo1 g x3w jy lt6 vis c eis 0 zyi
139 Bežné bankové úvery 5 pub x tj0 b5 oki n 9fb q be6
141 Časové rozlíšenie súčet 4ab hj8 0qc k emd -x glc -zwt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xs7 6fh yrv j jgm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -s mit -s9e