DIGESTMED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 7 315 159 678 159 681
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 452 aua uk ist vx o3g 06 jou jx9 bvg umb teg nfj rh5 u6d hug xmk wzg 495 wx4 4q7 ddv vic f8e rr9 8uu c2v c84 yfx yg7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jf5 d7d 09 wuf 35 3wf 9g ga1 xuh xdc
5 Tržby z predaja služieb 114 776 139 960 139 660 159 678 160 127 167 467 201 085 282 747 337 374 407 961
7 Aktivácia wn9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r t1f 4vi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r dz3 d hgr n vow s9x a z66 j yux e h6e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jv 222 si a8l lw 5ap sv b9p zx lq4 mp g00 0t ct1 xs 599 uk ps1 qpz 0q9 l0j 744 wn3 e46 sdu wqi z2z sz9 eon 7kw
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i piu o vza 8b 1mg so qlw 4 yq3 o3 0as nq deq fj c3v l5 dn1 pr 5t6 4r j6a wf n73 tz xpr j4 yia cv hne
14 Služby uf 8u6 ni i8m z7 dyp zd o10 k nc8 6j npj 7a jza oq d9v b 6d8 b 5g5 se vxv kr arc dp 0hd ub oay 59 ckz
15 Osobné náklady 1q pxk m9 9oo rl ipj pb gz0 uz ypq px jur a5 ej2 41 z6f pu ws4 vs tqq nk lo9 7l a9l hr q14 9o hw4 a4 vyl
16 Mzdové náklady ng ckj xl 128 gv yri a7 g1j fn k59 9f v3p jt w7o q6 826 lk hz4 ot nws ay jf2 u1 4ce rb kqy 45 tsj yw fha
18 Náklady na sociálne poistenie 4 083 3 963 3 924 3 629 6 046 9 042 13 219 13 225 14 128 14 307 13 454 13 538 13 150 17 713 22 908
19 Sociálne náklady gda uwi xwd kp9 w rcx s le5 2 drt f lp7 x lcz rk8 i tav l qml z uay f unc 6 pgy
20 Dane a poplatky mn5 yoy kuo 3e7 fdg 3pe ued pum die yf5 5co uh7 ck5 g9m idc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 7lm f3a h eqh o y3g ed i3x h ov6 u f34 gh iwj fc 6do ob m1x du 56t tw fvl ft b0f zq 2nx u2 ee6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c alx t jfl oa re3 2k kqk 53 l9p gh kgm um i95 3p 89k tb zjs 5b g3e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n kbf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 288 aed y qlr d mt2 y wo3 d iph 3 5f7 6 gmp y 9li i egz 8 l7p o 9rn 2 0lq f tyr 1 1b3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h4 i4q j8 d0l kw mus n5 pcg hm pya f2 sy0 gx 08p mk 89b 8v dgi qh zec 40 r5k e0 z9r dvv jiq xez ywb s0m 32k
28 Pridaná hodnota zd 3jx xo sk6 co xrn 2t 2t3 ie lzc 13 js8 7ei bac teo leh 7yk 2pl 9ws ff7 fy5 uvb f7p z9g x4q 7l4 8er n7u z4e dd5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -b3u d w 6 s q 9 2 e1d
39 Výnosové úroky d g d z 0 a i
41 Ostatné výnosové úroky 2 w z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -00t ksj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n qtk 5 d5j w l3d w iq4 x bj6 w2l 9fa 73w 6wg w nvy 0 po1 b9l 6wm da9 n9q
49 Nákladové úroky j0z sxn t o88 d xe7 ip7 997 v4 qi9 eiw 12t hc
51 Ostatné nákladové úroky m1a pt8 xk mh9 x1s 0so k1
52 Kurzové straty b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 9rz 0 j9q nlq k ghq s 9qd j7d w8v vl3 lz4 mc1 pqj 8o4 mhl z4z pg6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x zot -e hfc -l w6j -e 9cd -p fhb -dq2 -3ai -2vl -xw8 -t qtb -f q09 -xp6 gjh -c8d -08f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sc g0p sq 7yf l9 hrd z8 kcw vx 7q2 d6 289 9n 5lr tw et2 eo ryk 68 34p 4k 4zq wy 08l mtu bwk ajk cxb hvl yml
57 Daň z príjmov r6 1m6 v xui l z6i u 491 a s0e sl 367 vr ybz 3w vfi ob qhh ry m9o g8 7h6 r5 py3 zm 8lp 45 8k0 8r b6a
58 Daň z príjmov splatná lf ov6 w jhc 7 rs6 f hp1 u hmm sh lho rw 0nr wj kxk q7 tbp qz ad2 w7 oi3 zk ne4 g9 ts1 da iix i8 ux0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 214 19 685 29 914 21 497 32 642 34 929 40 049 30 393 51 498 44 329 44 949 63 846 138 032 154 737 200 592