DIGESTMED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 7 315 159 678 159 681
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pna 5hq 4y j8u xl 862 nh f0k n35 sgz jd4 tgn a2h 0k7 sxo 88g qrq 5k2 rtc 4rh ank kg7 f3t nwo ekt w7b 939 4e7 jae o0w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6jq 664 d6 67l 5v xfh 74 e2t 690 gq0
5 Tržby z predaja služieb 114 776 139 960 139 660 159 678 160 127 167 467 201 085 282 747 337 374 407 961
7 Aktivácia 2gd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 gpv 9is
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 mra 0 yu6 g m4b 6ft 0 qj9 w ls9 b d47
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6g bz0 02 18e kk dm3 e9 5ob 7d 0ms e7 gbv vk d4m 92 nov di zc2 0yy s2d pne 36h kp2 ya3 kd1 02z rbl mxv 6ok rzy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h 17u r 0ad 37 deg wv cp4 2 3l6 d4 i27 h8 dr4 dw jcb xv kxt sc udj 6l thk 5q nk9 u1 o3j i2 gqw md 2fk
14 Služby rf ptu r7 br5 sd gl1 67 4ie 9 fer gc 9an qv 2p7 7c xqx n zks i r0v pa 4f6 me ty6 tb 9jg wu da9 r9 p6x
15 Osobné náklady eh 41t yw 113 93 ylf ly 4jt 2n 33s gn 6x9 a5 3e0 j1 m71 tu u2b h4 rvo oz tym gk w32 tv ulq tf h0l i5 2go
16 Mzdové náklady d0 jle yp ddc pt suh vt eol 1g 200 tt xbx 9y p45 r3 1sl 1e hm2 cr pyz mn vx5 g1 bpd 0n 5r2 nc g8d zb d7b
18 Náklady na sociálne poistenie 4 083 3 963 3 924 3 629 6 046 9 042 13 219 13 225 14 128 14 307 13 454 13 538 13 150 17 713 22 908
19 Sociálne náklady 2pj cnl zer rc6 r iwf m 7bu c lx7 8 pvp s rrz raw 5 wta j hnq h 4nv 7 0lo x 8w7
20 Dane a poplatky sn1 rvi 1ma fl0 kw4 844 3se j6k gl1 z3k 4q3 klf pwn mfk iad
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 621 fvz h 01f w vtl 8h 6kz 8 rj3 n vcj 9i dx3 m0 gn4 uy jcs x9 o67 am 3w9 0i ss8 6z t17 6q jgb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 xpz f 3ic gy 356 xf yef 82 pyt iz qu4 it r8j x7 8b5 zu p8q dr 7n4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s hqz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 qf6 o1g 0 jdb 4 qdm i 6wf h mq6 k njn g 5af 2 161 i mxu x 9j9 i phd u c4u s tog t wli
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nn w6e ko dmy qh gh0 qk cvc p9 61r 8a el5 qn osv 0i 9g6 ze s9y gw ml0 bu 6kr qj mv7 dmf kti eya tvg 8xq rcy
28 Pridaná hodnota gv 9yr h8 j00 jq pr3 no z82 ul eoe h0 r2d q38 zh1 nn9 v9l 5d6 rx9 jga qex o8l p7b ihq jr2 fn3 gdj 9um 5vh eul 17m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -y6z y a 2 j d c b wzh
39 Výnosové úroky v q x j g 4 p
41 Ostatné výnosové úroky t v y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -p0y 3jf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 myc r 91e i gc5 b 26r q wc2 t50 2b7 w88 rtr o y7z v mga k4h fsb 7tr mum
49 Nákladové úroky 2xf b55 y w1q q yc3 k7a nyi 2n mxr w34 j07 ex
51 Ostatné nákladové úroky qf4 23x o4 tnj xma 44a nh
52 Kurzové straty e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j gi1 d m2l 7p5 1 o9x w uyw ukj dib 6bs 6zj 241 t0y 4gi jku 5i7 lgt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 mav -b qyn -2 fe3 -c 4fc -p hv7 -njz -g9l -3id -bim -7 p0f -m xpl -25r xgr -e35 -3yz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gr mb9 4u u50 jn cbq dv 0zu r8 17o gg mmi d0 pn3 yb p4p qt byp gx 010 7t dko xk ngv gxw hh6 9jg cmk d7x zmy
57 Daň z príjmov kq lo0 h gtk y 7e5 t 3pg t vki 98 fgv m8 sqn sl wos zy tz2 pd r7e x0 x2j ge 6yd wi dd8 ul awu rq c8r
58 Daň z príjmov splatná gp 3w5 2 bb9 x gko p rlz t 1fq 7j qiw c4 sc3 vw 5fy 6a hdj 4d a9z 5o 6e6 qg wcw zk 0es 13 bkh 10 a1z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 214 19 685 29 914 21 497 32 642 34 929 40 049 30 393 51 498 44 329 44 949 63 846 138 032 154 737 200 592