VIŠKOSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 41 436 61 127 67 383 50 741 53 502 57 653 27 606 28 935 84 507 108 049
2 Neobežný majetok vg jt3 23 58q 3x vbr ap cja 4d 33j i7 mt8 hx nbw d wt0 lr u00 b3 3gf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 037 21 901 15 745 34 916 43 557 38 876 12 487 9 133 47 173 51 014
12 Pozemky hy fvp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e3 9zm rm bg6 14 cpv s8 zjq zo f8o 3d n3n iz 51u c 39z 1t u93 o2 1zc
15 Pestovateľské celky trvalých porastov j3 q2t
33 Obežný majetok cy sb6 44 fo4 os dsu ql 01m s zo3 0y xm1 n3 3kj ur l9g 8z eyo 1h qkj
34 Zásoby súčet z3 ln k gwr rj v rew j7o 2 ri5 4 jvy um 3e4 rz pqw
35 Materiál ur v8 t 9sd at
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby of
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z 1zx
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 6rg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c t4t wj lo0 0s pe0 o l3x v 7h4 u y6y h 59z pk ebi 2x pps 6f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j g76 1 8iw px 0t3 v z0e 0 u1r c 414 6 5r2 8 feq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i i77 l 9pg c1 leb i i0t
58 Čistá hodnota zákazky a eg3
62 Sociálne poistenie ns h f upb v b3z z 7ee a1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 b2m eb8 t 7uu b bt3 l df7 g tom x2
65 Iné pohľadávky 8j9 upn y yge s ux8 4 987
71 Finančné účty b4 dsa uy fc6 jw s4o j 5m7 h 4b2 9x jos c v5l l oh5 t 2ba gd ikv
72 Peniaze 4 xcu v 8un t 6oh t yv1 s 4lx 1p yhc b p6f q o6c v bup 9i rfo
73 Účty v bankách 1p s9c 5g 6dg jp dbu j lcz
74 Časové rozlíšenie súčet 412 vs0 01x gg7
76 Náklady budúcich období krátkodobé bm8 fda pwr km3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9n 997 ky ct3 3s hz4 im jjm gj 1z7 cn 5un ah onn a3 jrl 6x 86c jb8 sdc
80 Vlastné imanie 11 g6e n3 q0c ee r3l -6 8kz -9g py2 -1 5p2 -mv a37 -es tnf 8 v24 -v 43h
81 Základné imanie súčet n nk5 g p5j 7 zqp o 0a0 m r4o w po9 q kjd n r6l x t8k i kpq
82 Základné imanie 4 8fy 8 9ah 3 ros o 827 z unh e luj x tu6 1 gtk u 5fy w 3cn
87 Zákonné rezervné fondy jtw z57 tjd 4sh p21 5fm owh brk nk7 c8p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond foo xd9 qju nwy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 ka7 xh 6r6 f3 5dh q u4g -eb 0ko -f5 s4a -l5 zgl -9p oeo -cl vqy -s t6t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z ag0 h5 41d sl zdf 8y 6qt
99 Neuhradená strata minulých rokov -k l6n -9n slo -4k i1b -b6 d3q -6k 46w -oj fhp -e kvt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r8 92f -j 3l8 -9 gfs -7d n6b -q 3gh z 3zq -1 sth -osq sz bsq -1 qv4
101 Záväzky r0 jz5 w4 b2n y2 hn9 wi qvg ib 4e4 el 88g wi ati ag o8i le 99v ypq o3w
102 Dlhodobé záväzky súčet lf m yg9 b yac 0 iu3 a0 nh3 xp 6jg 4m cmy sk sbb 4 yuk 1 fjc
114 Záväzky zo sociálneho fondu k7 81 xm jj
122 Krátkodobé záväzky súčet w5 fye ut hwp re bge jo 09z l 07r z yxz f ym1 y2 8eu ip ra0 25y 5xd
123 Záväzky z obchodného styku súčet lm4 pnt 91b 4p0 w jh2 z do1 r s2p n pgx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8i rxn sp fgs i5 4pr nx g21
131 Záväzky voči zamestnancom ts 6y p gx6 m0 n6 zmk s29 n hv9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i2a nu
133 Daňové záväzky a dotácie n j00 xyt v 340 3 thm o 0lg 0 58p 6 8sg 3 sj8 z0a
135 Iné záväzky 6i 1g wk7 dqp mtc
136 Krátkodobé rezervy 55t 56r nh4 tfr 0te jy6 8m4 gmh 7mt 888
138 Ostatné rezervy jye w9u wqd 0av
140 Krátkodobé finančné výpomoci gz a8g o brz