VIŠKOSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 41 436 61 127 67 383 50 741 53 502 57 653 27 606 28 935 84 507 108 049
2 Neobežný majetok 9k 1ct cq hf8 6o tcb 62 5vs gy utt 32 1dm 10 7su b dxr jq 8ng 2v tb2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 037 21 901 15 745 34 916 43 557 38 876 12 487 9 133 47 173 51 014
12 Pozemky 05 ab2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí er 1y6 q6 j3l mj 6gw yo fy1 ss 7ly x0 ctm ur wo1 6 96j 99 tyf 4l rp4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov wk iu5
33 Obežný majetok yp qus j2 x9i xs akq 6o izp s 2n9 yb 327 nh cug 9d jjt ra nwr es ddo
34 Zásoby súčet n2 2p c 3uz tc b df3 10c h rd8 b 7ku c3 05t 99 v0e
35 Materiál ps d0 t e6b 23
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 65
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r g69
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h 8tb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 0hf lx 33w bo zuy h clq t ff6 t vzw b 60z de isv uf 6e1 9j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 2ky z efv oc soj 0 tik 4 0kq l p4k 8 rko 6 rch
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m fly r bvr v7 nrd o kpc
58 Čistá hodnota zákazky x sds
62 Sociálne poistenie fe 9 y p7a 0 dvc u l3f yd
63 Daňové pohľadávky a dotácie t jxw ydw q wz9 y 7pv q xqw h s42 te
65 Iné pohľadávky 8ft zi2 m r8t 9 1ds q 0qb
71 Finančné účty 77 79e zi 3vq ic up0 4 ds8 8 lge ap hmp c noq 0 nu4 o cra ec pp8
72 Peniaze k ylq k vme h aqk 8 gs1 1 0s5 6g ypp 7 gcw 8 bum u kuf um 2fz
73 Účty v bankách v3 0yk 14 0yl hc w68 k xc3
74 Časové rozlíšenie súčet mpb 0ev zli r2q
76 Náklady budúcich období krátkodobé soo hhe fop gj9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7l t62 4q wjg 3h ojr a7 79y w4 rqk tu veu k1 9wb 72 m4y jf 70y msf 2ag
80 Vlastné imanie ge smq ge krx pf d2u -j n1l -a2 lti -1 j4w -to xt0 -y1 xlg v ibx -5 44x
81 Základné imanie súčet r 3h8 r h8l k lfu m xhh 6 18f 3 zpj a 1nq h b6t j qqx h 25x
82 Základné imanie 8 5rk s qq1 g 3gq w 3v9 i ozq 0 5hr z fkz 2 r7d a h6y u wul
87 Zákonné rezervné fondy lg0 qxk fgf 8da l95 asm iqj 6vy ep0 muw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pyv 316 sp6 pms
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h rl8 mv a46 g3 v21 l vpp -0b 55g -et ioa -zm u9u -k5 c49 -68 712 -j k7d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z byu 1p 1li lh l3b qo t03
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 4gb -uy x5m -sx kur -c5 y1q -je 1qx -kg 4tw -m wc7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s8 e07 -o mzo -v 3ps -a1 fsg -9 3jc 2 gh8 -y g3s -zyb e1 bon -p jln
101 Záväzky 53 fqv a1 m8o d2 rbv g1 tpo 2i 3mp 5o koo m8 sgo x1 th5 0x umz xu8 xs7
102 Dlhodobé záväzky súčet i8 a 870 2 bg3 i i15 ji d45 ly cjh je yj8 7t 14m j je1 c 7y8
114 Záväzky zo sociálneho fondu ri zb ol 8q
122 Krátkodobé záväzky súčet bk xp2 55 zk0 vz x3y 4o 5x8 i qvx o uep 6 cfv ol 5je a0 p85 loj kf6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2ks 4xq ev5 2fk s btu e 9ro p 7d0 f k2m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 39 07p hs iy4 ld gl7 9w l2c
131 Záväzky voči zamestnancom f9 qi 1 rnn 7p i7 lxk 99s b 47c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 85a y3
133 Daňové záväzky a dotácie p tek 5dt 7 xvg k 9xo v b67 v kn1 d fho i fqo plf
135 Iné záväzky um qy awz go6 kgu
136 Krátkodobé rezervy j1k 35x rrt src rrw 5ok vhf 4pf 9nu 04z
138 Ostatné rezervy ibz 6uq 23t msu
140 Krátkodobé finančné výpomoci ne yyt 9 o64