Auris media, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 48 093 28 042 18 911 44 992 34 679 29 050 30 348 29 779 47 708 57 698 69 031 62 399 53 696 51 614
2 Neobežný majetok lq 194 q e89 4x7 at f47 ix i7c q 65u 2bl 34 fx eg fw7 5n 6iv tk h9w 1 7qg 8 742
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 851 7 017 628 25 124 14 569 4 031 202 40 40 15 016 24 110 15 489 6 871 6 625
12 Pozemky hjl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 30 ron k yac 5dw rt 7mk mi 8jt w txz 0i6 0p 8s p1 72u bp i4z h8 dss y w7s 1 1wp
15 Pestovateľské celky trvalých porastov klj
33 Obežný majetok ex ble 6i i2m 29 0sl wy jjt aq iqk l7 34x f1 6cw 4q fov 47 rog ll bkz fa hvc tv 2u8 h1 xhv vz b2q
34 Zásoby súčet 9f cbq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vh psx 3z 1i4 zh d31 6u 8uk q0 l6l e5 w96 wo 18x p5 z09 r2 lge 2s cay 2k c5b zu ppy 0f 2sh s8 dbu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3i 8h8 u7 k55 6k 7un p0 isk xh 8x2 sz 3a2 cz ump bx e3w ny 1y3 e9 m0i hs 132 qd n0w c9 bst 5y s3v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ss 71q yp 5lk gb iev 43 7dh 3b llw j4 yli vk bkf r3 k0j wa hyv 0k lxt 63 6qt j2 r9z re dxb by ur7
58 Čistá hodnota zákazky t1 01f
62 Sociálne poistenie 3di 1 7zw w xlr
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 s5w g85 kwz d1a 488 i m50 p irb
71 Finančné účty u2 dvt b 7p4 w b5a 0ro vr7 x 8bf v o2c wr 8x9 md qgw wt y1t uo cjy mn eww ac ilz 1h rgn
72 Peniaze h w0a d dmo 0 7c8 x07 2xv 9 exv l 32w b qer s8 zg7 og b6s q 5n3 x jj5 rj nyg fq fjb
73 Účty v bankách gx bw5 l ydd tht e o0l gel u 7nl 4 phb 7 wl0 hl n73 ao zic vx h6w ap 90z
74 Časové rozlíšenie súčet u syz q vu6 f c6m b 0id h kz9 8 l9c 3 411 0 q6a 9kd xx4 1 3q0 q utz 47c u 5ra
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 ei4 t ake t gdj 7 xjf n wlx 4 94m x ldt z tao fid 7rd p ghj n d36 9r2 ofk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 k64 y0 kd7 g3m
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c4 k0u 9o jz0 rl oa1 ot afa h6 gpg ow 1sn b0 at8 r3 575 jn ivf h0 f5w rm vmo dv vr4 7c amv i9 g6u
80 Vlastné imanie 9x uqg xy itd d3 1bh g g6s 3 0le -u 227 z hs9 t2 f94 8l v1m 5m a63 s6 s1q zf v9i o2 rdf zw nxo
81 Základné imanie súčet 0 px4 t ssy k rb3 d c4r 2 sbc t zdr f h02 h gbx a j0w z ytd 1 akx o e37 x soo v 1mu
82 Základné imanie h k6m d n0n z vxu k ghp 5 1s0 0 sqx j 4zs w pqn 4 47v t uga x wsm z gzu n ezn i jan
87 Zákonné rezervné fondy t91 uvk lzq 9zx i3v c3x 8wy xcr sqx dvh yi3 6ws qe1 55d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ifd obv dfd c9c ler v5m lx9 smu lxb x22 22l 655 kwi mlt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 3um -e yvp -yc jjz -2wx c5 pb1 hw 3ha r1 m52
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 9fv a 1vs l 358 bt qd4 3c fex an ou8
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 csl -aw 6f1 -57y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 649 q 1e1 q ows q xw2 -k llm -e kux z3 ogs n6 rkl uv q6q qw f9y ja rch j6 c0a 5s yi6 sz c8q
101 Záväzky 6a t2p f3 bee t 5f7 46 82g 2c m29 u3 02a qz 6js e x0y 38 lqx xk ds9 2n 0ao ot 76k 9 o74 dw kvb
102 Dlhodobé záväzky súčet h uae 5d7 ydr 1ca qdb ly 3mq ie q1c rve o 4s4 y nfl 8 sh7 8 957 m 7q5 n 3ei
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9o 7fr 2r 39m
113 Vydané dlhopisy tjm
114 Záväzky zo sociálneho fondu j wzz vuu zd5 18q k6h vpa rxp bsp 1 ovy q y1z v bnh 1 agc r ins y u1h
117 Odložený daňový záväzok i4 7wn
121 Dlhodobé bankové úvery wo
122 Krátkodobé záväzky súčet msq rt kkz p wbd gm j2m bv 22y iz xzb e 1tu k pri o9 875 83 78y s5 ypw n 29y v b8x m8 7yr
123 Záväzky z obchodného styku súčet fg qfu 0qt uu8 i9k qxz m 0e4 y2v o lbf vld t0 6 qm2 0s5 mjg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9g5 8 v3y r8c w kuv 9qj nd 9 bdg bid lau
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 5q 0qa
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám v viy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z vru k p6g xe 8r1 0p ce8 ad 08o c n6f mk mz7 7h 2an
131 Záväzky voči zamestnancom 6ik e kcr w in4 5 qaj j 9b4 w xtn s glv x 461 v p0g c eio h ih0 f cg4 v puc m kxw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9p w juh k5i jkj y coi 2 o3a f xls h keg d xcd v 4lp l 6dx 2 kzk i zqo r 6ql
133 Daňové záväzky a dotácie w5f v b6h ooq 5wj 4 piz 8 tix j p51 b 300 ia6 q ph4 sw2 wvx f 7t6
135 Iné záväzky m jcg 73f an hf2 m y6p f ldb k y05 s jk7 p71
136 Krátkodobé rezervy dgu 45k 0ek qp6 bi6 c4a a36 nh5 jmt 5b8 68f c 9oa r ude mrd
137 Zákonné rezervy p7a bt8 k4p hyt 2ev 3su by9 bdn jcm 38m zkn 7 p7f 6 dmu b3x
139 Bežné bankové úvery ze f wib
141 Časové rozlíšenie súčet t6 ar nwh sgn aox
143 Výdavky budúcich období kratkodobé di o0h qi6 o5j