Haskont s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17445/T
Dátum vzniku
16.08.2005
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • Uskutočňovanie a ich zmien (od 5.12.2018)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 5.12.2018)
 • Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 5.12.2018)
 • technik požiarnej ochrany (od 16.8.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2005)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2005)
 • kontrola hasiacich prístrojov (od 16.8.2005)
 • kontrola a servis požiarnych vodovodov a ich príslušenstva (od 16.8.2005)
 • oprava a plnenie hasiacich prístrojov (od 16.8.2005)
 • bezpečnostnotechnické služby (od 16.8.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Tibor Vincze
  42
  92591 Kráľová nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.08.2005
 • Alexandra Vinczeová
  42
  92591 Kráľová nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.08.2005
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zápisnica z MVZ z 14.11.2018
 • Podpisový vzor konateľa Tibor Vincze
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
18.01.2020
Domény