Haskont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 134 513 158 365 152 265 209 091 187 485 173 874 183 326 167 611 159 142 192 625 184 840
2 Neobežný majetok 6l hj0 ok 012 dd tgy ie oxi 3c f3z lj igf hm abm z2 ocl 4q zdw g7 6f0 0n wn3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 8 j40 t m28
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 517 45 407 27 518 27 887 26 363 33 958 41 342 49 679 57 124 39 812
12 Pozemky u i76 h0 kx3 z d2l m 96a n qun bk 4ns ri spl c5 0pf 5 ysj 3 5lt m 2xd
13 Stavby wn 6yd p d62 yw ebf bx 26h db y4k mn hxi c7 1df 53 bke p jhv r qpz l o6o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hn 8fv 40 xwm gv cxe g5 nkc c9 l6y aa a9g 1b lj3 lo 55d 4d o58 ie y06 r0 nnm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ve nyh g9 72i
33 Obežný majetok nd 7lv 4vf 1m2 wm3 mlt i9q 9k6 hr9 47d 93q ydj xtx cqe kpz b72 e0t 2fw 2ws yl8
34 Zásoby súčet 0db 4yx m5c sl5 qbj 9hk cua grh 7o vh c ae2
35 Materiál dz8 rav
39 Tovar m67 xfm 3k4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w2t m7l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m9 4it u1 49w 8v vob 9u 1n0 d6 568 f0 meq hc mf8 mk e6e lr h87 3z pp3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7q h48 nd isr og cah xs fds d5 smo py z28 3k iiu s9 7ib fx l3k 48 n8h sp 776
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h2 b5j ek i5e 11 yus iw pkj kj t3o
58 Čistá hodnota zákazky 4u bxc bc 4zc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 243
62 Sociálne poistenie y 4lh ya
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 qoy jc
65 Iné pohľadávky 753 7 dib a umd 2 0s2 p0b tue pee p4
71 Finančné účty so nen ub ldr nl ccp hbv 4fe ffm xme vmy k1o 7lu 14d rt sxa rl yvn r4 xpp hao 47g
72 Peniaze b1 ust 3m haa 9r 1dr uv5 chn afa vff e86 93x 1a8 x7c bu 29a 2n dbq ui a3x ulo oi2
73 Účty v bankách 4 tsw b tck -t n9j 8s 9kx b8
74 Časové rozlíšenie súčet 6 ybq q xgt r vb0 x h7z st2
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6 pg1 1 avc q yhf
76 Náklady budúcich období krátkodobé adg 8 yzp 26f
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ri
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 9to 82
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j1i iso 6c7 dpf qko act 0kw ek5 mu0 oye 1bo fhi ocy 736 zbb 59n uzx 58z a2a cwi qka rvf
80 Vlastné imanie et 5go k4 7et vaf 8xy qwf rk0 qan jxf kra r69 etp xco ncq ut0 ncw map 7zj 4m2 j3q nb2
81 Základné imanie súčet m dsi 6 9n7 9 ysm t eof j e6p 6 1fu o 2uu f k6r u ghy 7 9i9 x b6c
82 Základné imanie z l3w 7 182 8 82k 4 gnp v o6t t y6m w mos m zur c m42 t l5z s jzq
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -b u8y
86 Ostatné kapitálové fondy 6b fn8 ki yc7 5j ffl 3z lt7 ox e65 ig t0l pe s7x cd avs bj yrb ta f4c 36 c11
87 Zákonné rezervné fondy is5 wjx o 72q w j11 e 8ua o 3t8 m j1j c g0j a br6 b 9gi l ufl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sto m0v p l62 u ehg v s9s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x xem ld lrj 4a bbw 7b ccw h8 wki 1x 3pe lt ewy 81 qc4 np bg6 64 qhi 13 9gw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z npk r9 wep hj agg mi 3hk qe j15 jk a47 1e wk5 dr msa ty 1os 09 0so j4 0zj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y iu2 57 ua9 b5 a08 cp v4t f2 p3t m 52p s 9z3 b gjj 9 2t1 z kiv -7 gct
101 Záväzky 44 q4i ld 7bc c5 old 6l djx ch 5j1 m9 vcr 7u ukt sw b05 sy zwt eh i1q in zbw
102 Dlhodobé záväzky súčet ld oi4 x2 7sw yu 4fu z pvq 7 jjl y5 va1 2 cc4 c5 ty8 o0 l52 44 erm b0 t3p
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet a wjv xin
114 Záväzky zo sociálneho fondu d5s so5 szw hn3 2fl
117 Odložený daňový záväzok 81 -zt -l4
121 Dlhodobé bankové úvery oq 7tv ha jqa lb 4jh sq jgh ap b1h
122 Krátkodobé záväzky súčet e7 jjg fi kr4 b1 kqf id 22a bm 9ov j5 aea 33 lhb bg kaw 5q f41 wh 4q1 mw l3w
123 Záväzky z obchodného styku súčet tf 62b 6f cfm dh 0kv 32 00q 2x xmp 69 3pb l2 ahs dd iqx f 6wg 3j 0af m 6z4
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám p 81f d qxa
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y17 pd9 jzx
131 Záväzky voči zamestnancom y itb c so3 c 0ad s 72u 2 5kn n bhq 4 1e5 g9w a bnt 7 s4d u 5z8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hw7 39a g wrh
133 Daňové záväzky a dotácie i a36 ay yvy w 1vq e 0up 8 5f6 y l36 x 4rg g lxj r wyk
135 Iné záväzky f ml2 a m32 u yg5 va xjt 7 8w8 7e u08 d asq
136 Krátkodobé rezervy bjz iwa gy7 u4o 0 am2 8 4j8 a 0lr x o6r x h4v i ow2 b 1kj
137 Zákonné rezervy inr j64 99q x18 d rj8
139 Bežné bankové úvery s i62 l0 kcz pl mav o e9n zrx pee l k3p 0 azt