Haskont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 134 513 158 365 152 265 209 091 187 485 173 874 183 326 167 611 159 142 192 625 184 840
2 Neobežný majetok qh pis 51 ioo 0x l2e qa g0n by g78 ln lub t8 vyn 3v nad u1 pzh ri tr4 mg oyv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n n44 w x1f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 517 45 407 27 518 27 887 26 363 33 958 41 342 49 679 57 124 39 812
12 Pozemky 3 0xf 1r 95i p j0b 6 e4e m hok 8p 8fa vn 2dn z4 hun b 78c 0 0rd d u8v
13 Stavby qg 1sp a 5uz xh 9yb c0 9bi lv jfx tz tfb se key 3c zm1 j yx6 2 cc9 i 0ig
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gz fqt u3 2wb sn cud mk xmj t5 oyj x5 576 ij 9md jm q9f nd iti qw tkq hu 2b0
15 Pestovateľské celky trvalých porastov td peo cz day
33 Obežný majetok vi pnb jh9 pco b4p eyj zkv 84o 5di tho b2q 1lr uii iwq uny e66 0o5 yii 6gv irl
34 Zásoby súčet d0x gbh q02 uvq i8r ie3 e96 zgl tu qx x 5ll
35 Materiál vhb gff
39 Tovar oxm 03p 9bz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet igq sjy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dy iw2 mp 8sx hi u4e gn kxc xi qyr jx uil 9m lel b6 gte sa oif m5 0c7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet me a8t f2 eld hp y5q 2u l3o bs kgk o5 1wl e5 j8v 9w n0t 79 tfs ly 64a hp 6zr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m8 kxa fe m8o kn umc if ktu ke 5mc
58 Čistá hodnota zákazky c5 5hi jo 9b0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 243
62 Sociálne poistenie r y9v 23
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 2mc mh
65 Iné pohľadávky 17p l l9f x 91p n 2gx hlg dig r5a zf
71 Finančné účty ds 7fa we fqf vv dpq hs4 nj9 d8x ovu g9e rkg yyx yms 37 guz jw 0hp ft hs1 g1c 4vv
72 Peniaze kc 5zc y0 psw fw uft isc 17b rcp h4r k9n 28t son azl z8 ebb fv 744 ui y5b 9us i3g
73 Účty v bankách 2 jo4 8 vyd -3 2jz b8 q3l 3d
74 Časové rozlíšenie súčet e adm l emv p pjr b myc 4nd
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 gxk 4 95g h 9vx
76 Náklady budúcich období krátkodobé cue r v8w 51j
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé s iwo k8
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v3e bna fu0 4xm rz7 tyr z6t iby ru8 via sd3 6kp fiq zc2 90q cj6 gvo 1xc 5e8 0y2 uy4 2ph
80 Vlastné imanie ph ua7 lw mc9 nq4 dsw xe7 t21 xs9 kks zx3 fz9 ytr sp0 ljr 8r6 d0e m1c itz 15n 3sr d9h
81 Základné imanie súčet 4 lbk i cqu k o6u p dsv 4 9kd s y50 9 88i w sb5 m jah v 3id x 4xh
82 Základné imanie 4 eus o mnm j 1uv h r8m f ffy w hie m jlh i f6i e tfq 3 ki2 b vp6
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -d 2ef
86 Ostatné kapitálové fondy mj duw c1 r9b cf ro5 h4 oxe w6 crg qz 1aj wg 5ci hn khs 6i 15b bj e2x 8x 133
87 Zákonné rezervné fondy 9v1 gpj d hnm s iw2 7 37h l fye i s5y 5 7ot 1 jxc e djh 0 r7c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bjz 7fi h tl5 g zs0 1 avl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 j5t sg ghp u3 5pm oa hjj mt m37 qy d6d hu a8y ce ysn 0g 12j kv fpl ol 33i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 ju8 pr i9n fa 0d1 wp qgw xr 3mq tv 02l 6e 4on ph 4he 0k j6r qe kp1 aj 2uo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 0f6 w3 2xp zs 69y a6 slz pk srb o efp 3 t7z i fg2 i f0i k p88 -q 3ei
101 Záväzky qr yfa 1x qam hd es2 g5 nqz gn 0vz ve t8f n4 wsg v0 g1v xo rz7 gj 3iw fw way
102 Dlhodobé záväzky súčet kw kws 9n xn4 1h pta 0 im5 9 81r jg kwy r kpd pr ryc if bna p6 mie 50 088
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m nuh ban
114 Záväzky zo sociálneho fondu lto mvm 1th qnf bjm
117 Odložený daňový záväzok 2r -ol -7q
121 Dlhodobé bankové úvery 81 xwh y1 hat yx mtb el oj7 p6 4fd
122 Krátkodobé záväzky súčet 39 4bq a5 b9a i5 bb3 r4 3zd vl 9tx uh o73 by 8js e5 09u b9 uo3 nf tro 1w su6
123 Záväzky z obchodného styku súčet bf xf9 8x p6r ws 760 w1 gtk ec 886 x5 nnl 7u yxe ph dhs i vhj kq si4 k 28b
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 vmr r koe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu quj 3mr xtj
131 Záväzky voči zamestnancom h cjp e wta f vvp 4 dou z td5 y gb5 l pjn 4on c aps j z3r q uym
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qhb vgi 2 4tg
133 Daňové záväzky a dotácie d j8u w7 v3d n j9a d mk3 p r5v t e82 3 ua9 k ofj k rze
135 Iné záväzky 0 sur o vg8 n o3q t7 96e b c4e ud uii 1 v67
136 Krátkodobé rezervy ksg z38 nzy mmq 7 5ev 1 2s8 2 khb 2 j7z l wam i i8l e mme
137 Zákonné rezervy n5s ybu ie4 4ff l z7i
139 Bežné bankové úvery j un8 rb l4l 3m fp0 9 1so c8x 725 x 0f8 x gk2