BODYLAK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10198/R
Dátum vzniku
16.04.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • zasielateľstvo (od 24.4.2004)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 24.4.2004)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr (od 24.4.2004)
 • osobná cestná doprava (od 24.4.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 24.4.2004)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.4.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.4.2004)
 • podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností (od 24.4.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 24.4.2004)
 • správa registratúry (od 24.4.2004)
 • reklamné činnosti (od 24.4.2004)
 • prenájom strojov a zariadení vrátane automobilov (od 24.4.2004)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 24.4.2004)
 • pomocné stavebné práce (od 24.4.2004)
 • upratovacie práce (od 24.4.2004)
 • montáž sadrokartónu (od 24.4.2004)
 • omietkárske práce (od 24.4.2004)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 24.4.2004)
 • maliarske a natieračské práce (od 24.4.2004)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 24.4.2004)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 24.4.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 16.4.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 16.4.1997)
 • sprostredkovanie obchodu (od 16.4.1997)
 • cestná nákladná doprava (od 16.4.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Martin Lukáčik
  Murgašova 695/6
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2009
 • Ing. Peter Lukáčik
  Murgašova 695/6
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
 • Marta Lukáčiková
  Murgašova 695/6
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.10.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 24.10.2002 zrušilo rozhodnutie o zrušení spoloč. s likvidáciou a odvolalo likvidátora, schválilo prevod obchodných podielov, zvýšenie základného imania, zmenu obchod. mena ( z: BODYCAR, spol. s r.o. - v likvidácii na : BODYLAK, s.r.o.), menovanie konateľa a Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve obsahujúci jej úplné nové znenie.
 • Valné zhromaždenie dňa 27.1.2000 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.02.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Vyhlásenie konateľa o schvál. UZ
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa - Martin Lukáčik
 • Zápisnica z V7
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za r. 2001
 • Účtovná závierka za r. 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Zápisnica z VZ zo dňa 04.03.2004
 • Živnostenský list
 • Koncesná listina
 • Dodatok č.1 - Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Podpis. vzor konateľov
Dátum aktualizácie
09.06.2024
Domény