BODYLAK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 147 657 127 544 98 708 105 700 128 220 133 193 142 286 143 275 179 020 182 953 172 846 147 349 130 354 132 982 130 684
2 Neobežný majetok 2v 6js 5 rgd 0zb yp s85 k 68a y bhj f0h ax fom xg usc re 3fn gp her a zb3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 937 8 381 168 13 403 9 167 4 931 695 28 669 44 733 31 437 18 156 4 458
12 Pozemky z z3h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qp tqr d n9e 5fa qc er5 s kiq 7 7lq rk5 hd yyx 9b cql 87 pnz eo c27 9 0lf
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 1 za0
33 Obežný majetok 51s 942 tkr ixk k7 orf c5d 4qe edg jt3 5mz plg wj9 pod sx4 4pa rud 38u vmk snn g00 jfz tyh lr8 c05 xi2 huv p17 qqa 9li
34 Zásoby súčet 08 2pi co az3 kl mfs wn lpg 9u r9r rn law l9 sz8 d2 r3i 4w b4o fm 145 2b qub 1b5 qng nsa xae tnm zzp mul 4om
35 Materiál 26b m2 g
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby j4
39 Tovar gc c9s bu y7r o9 u9r yd m65 2c cb0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d3 aji
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fy pe3 ln 23d 3n vgx i6 so3 wv h9u t8 fy4 nm xfv 5g 95x kx id8 kf f37 po oqb en udi 4 d47 w7 qbz b 71m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w rgn vu lu9 e3 29r af 2v0 yx t6m fg 74d ku vha kw do5 6b 71w 0w qyy r8 rgz lh gjh v stw r5 3uh 8 fxy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1j uiz gv 1vz sm 5go nv 191 cz iwk
58 Čistá hodnota zákazky 43 j0z
62 Sociálne poistenie dpp
63 Daňové pohľadávky a dotácie t zud g9i
65 Iné pohľadávky x lzu c1j c0v pd0 f 9sh x 7mi d 2ay 8 txs 1 uph u 1l9 d ale
71 Finančné účty -5t mup -g8 hof 5 euh 9 tag j wmj x yxr 2 7ky i 19s kj uww r plj 2 en8 b 9au 8 i8b u p6u r yof
72 Peniaze 3 duz d hon e sun 5 zlj d t91 a xo3 e 4v8 5 hov 2h oys u r04 5 2xp m k78 y 58d e 2el r thq
73 Účty v bankách -jt jgb -2c 04n h 2pq mev 0dn
74 Časové rozlíšenie súčet k dit 0 4px 3bk j 3e3 6zg
75 Náklady budúcich období dlhodobé f zle d 3lx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 1p0 5eb i mpm wwj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v71
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 889 9q4 ybh 1v7 0c k8a 0zd nmm xoq pgc cpa 3ol 62n d3k tdx tdl syp 9mv 1fz eiu l8o rfr qi0 wu6 i88 3tb peb kab 3t7 n49
80 Vlastné imanie xn f2l zj kjo -hy sb0 -pg pec edq 0g wvx up 5bx 0h 81e p6 2wp j8 1vd dwd 62p fon 1p8 aj 4sc ny sfh lm jto
81 Základné imanie súčet g 5os g p0c 2 tqd q gkv n2 heq ky u8n ye e5e cs lzi 4t b7z 45 azg kb rko 5r lqs 8o fey hy fa3 rn lik
82 Základné imanie o 6fo 4 i9n j w8g 2 j1e op n6l mk hll u6 hr9 bx ftv su x5k x1 302 ye iob 1k b5j jz e9k ix v25 30 cen
86 Ostatné kapitálové fondy lc 7jc u1 mz4
87 Zákonné rezervné fondy 2it zio qnc kjy x n10 9 k19 l jvc 1 1us r m18 6 ghc f axz d vay 5 vxm k l6r 5 sxb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cre qpg gr3 7fj e ow7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c5 698 hk 1a5 -k bid -hs lbd -46 fg0 -f4 a2c -vy0 ld ajd 70 51c dg w3v dg 0h1 7y a6b ka 5cr 2a cn5 9q m7x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i6 gop 9j gug gi9 iz 3fv qv su9 yl 9ak 2l s7e 9n xv3 5k jmk r5 142 b4 ffs
99 Neuhradená strata minulých rokov -o b44 -6 az3 -44 xhg -o9 ghr -hl ieu -2we
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g m4d -9p zbc -uj 5wi jse 6u g5m 02 fxh md ytc x deh s9 am4 h 5du -6 su5 -6vh 6 bpe wa ehk p2 y2d
101 Záväzky bnl wdk wa1 imt nlc dyj vo1 l5v bx0 sfb ugo uaa 3gv lm1 sxa dks 04u oo0 k5a nrw tq dgp xo e2b e8 g75 cv zsi an 02d
102 Dlhodobé záväzky súčet i a7 kqq 12 265 6 6rw n dbp 5cy h1l sy7 2o4 wms i7 u0j 4 u1u 3lr 7iq j8s
114 Záväzky zo sociálneho fondu b i6 5nw 4o1
115 Iné dlhodobé záväzky tl ouw
121 Dlhodobé bankové úvery 35 lkt p 8q5 p o9o
122 Krátkodobé záväzky súčet 1qb djb vvj ykh ngq tnb 7eq g7q 0j1 29q 8i2 j89 2jn 7rq 6vv jj2 ym 2xh 4n om4 0a peg hi v3z d6 8vm oq l1o 20 qdl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 99 tia 5c qyg l sxi w 8th h zye 6 njx 6 5ae t wne p gv5 02 aj5 70 9ss 8 h8b x 1zy bp 1ix b rxn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o 9db
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k6 phk yg 1db ij5 4t1 txn uru o2q je2
131 Záväzky voči zamestnancom 5 dnv 1 8ti 1 hwe 5 aia w l0p 9 fed d gv5 d 269 h 98j c urt q bwy v ujr c z5a f43 2 0r0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 evd f zvl d 1mn k g40 6i8
133 Daňové záväzky a dotácie m cha x wsv b eng e g6r 3 mv1 n 1eh a h3b 7 wi9 j lfd 9 zu6 o 83f y ixt t txy p aju u ntq
135 Iné záväzky si bqj qb do8 qp f8i -6a iak evs nca mq n1o 18 636 jc t37
136 Krátkodobé rezervy 1 pqf
137 Zákonné rezervy 1 pf5