OBUV A KOŽENÁ GALANTÉRIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19149/R
Dátum vzniku
16.03.1999
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (od 16.3.1999)
 • nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (od 16.3.1999)
 • sprostredkovanie obchodu (od 16.3.1999)
 • poskytovanie ekonomického poradenstva (od 16.3.1999)
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva (od 16.3.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Štefan Hurban
  Horská 1297/11
  95801 Partizánske
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.03.1999
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.11.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy podľa zák. č. 500/2001 Z.z. a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.02.1998 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Rozhodnutie konateľa spoločnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2004
 • Zápisnica z MVZ
 • Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31.12.2001
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľa
Dátum aktualizácie
13.02.2024