VOTEP, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12863/R
Dátum vzniku
18.09.2001
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Predmety činnosti
 • služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy (od 24.10.2023)
 • vedenie účtovníctva (od 24.10.2023)
 • správa nehntueľností na základe kontraktu (od 11.10.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.10.2008)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 11.10.2008)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb (od 28.6.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.9.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.9.2001)
 • stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce (od 18.9.2001)
 • sanitárna inštalácia (od 18.9.2001)
 • vodoinštalatérstvo (od 18.9.2001)
 • tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia (od 18.9.2001)
 • výroba drobného kovového tovaru (od 18.9.2001)
 • klampiarstvo (od 18.9.2001)
 • prípravné práce pre stavbu (od 18.9.2001)
 • výroba, inštalácia, opravy ústredného kúrenia, vetrania bez elektroinštalácia (od 18.9.2001)
 • montáž a opravné práce na plynových zariadeniach (od 18.9.2001)
 • čistenie, výmena plynových spotrebičov v rozsahu oprávnenia (od 18.9.2001)
 • sprostredkovanie obchodu (od 18.9.2001)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania (od 18.9.2001)
 • výroba píliarska, impregnácia a sušenie dreva (od 18.9.2001)
 • zváranie vysokotlakových a zvarných systémov (od 18.9.2001)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 18.9.2001)
 • staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok) (od 18.9.2001)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 18.9.2001)
 • prenájom motorových vozidiel (od 18.9.2001)
 • prenájom strojov a zariadení (od 18.9.2001)
 • montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení (od 18.9.2001)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 18.9.2001)
 • cestná nákladná doprava (od 18.9.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Petra Lenarthová
  Malé Chlievany 94
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.12.2014
 • Miroslav Lenarth
  Malé Chlievany 94
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.12.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 14.10.2002 schválilo prevod obchodných podielov (Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 16.10.2002) a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 - úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.10.2002.
 • Valné zhromaždenie dňa 14.5.2002 schválilo Dodatok č. 1 k spoloč. zmluve v znení úplného nového znenia spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.7.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ
 • Prezenčná listina
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Živnostenské listy
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Zmluva o prevode OP
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2002, Výročná správa
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 14.10.2002
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Dodatok č. 1 spoločen. zmluvy
Dátum aktualizácie
13.07.2024