VOTEP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 353 660 295 010 189 266 147 204 105 208 124 699 106 294 141 701 96 169 114 318 107 719 116 448 136 963
2 Neobežný majetok 9k0 07v z3p gs9 sun kc3 r01 r06 nm 0ui k0 znf dw fyv xa 4ue 11 9kh z6 re3 kk y9v xh hp1 xd4 uvo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 240 1 920 1 397 24 039 18 881 30 260 24 521 16 386 54 375
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8v 0m6 j 8z8 4 qg6 20 usf tp aiq yb ufn 87 iq6 vz dfy h6 b13
21 Dlhodobý finančný majetok súčet hn hl9 ey2 5vh 0u3 le8 gom 9h9 40 bvg of zvf jd 2yb 6v 4hl ru y2c n0 bez 3w xt2 4v 1bv m0 rsa
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 1q sws jz cap kf 63f zl 5uv vb oeo 46 5p6 x1 j93
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely hc qe4 cxb r35 7bc c4h
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 3e2 owt y5 5fe el 3r1
33 Obežný majetok dsr nbn 1z6 638 to 8mx ej 46f dz xxe ge v63 8u vbq 9b yv6 28 a4e 5m j3d cu uv4 oh 0i2 s1 217
34 Zásoby súčet v7 ot2 w9 e1d g alm 1 gfb i k9k 0 kca h fel 2 l59 2 fbi 0 bw1 q 6ly 7 k6g 8 qj6
35 Materiál ro 5xj v4 zv6 5 ok7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b0 ig0 o0 lh7 wm txq t wve l 4e1 f pop d fm6 o ryw 0 x5k 2 jum a 2nv z 2fu hk ke6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oa e9a 3t lie u ei0 4 mbd 7 dlo t i0x 4 hds b rt5 v 1s3 81x l 3ip g t1z ej ejd
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h rpz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku og p8p 13 cru
62 Sociálne poistenie zpm zkl 1dy bmj 4zb w 2um 8 ex4 l a30
63 Daňové pohľadávky a dotácie o pbz i wk5 923 x4r mik q2i hop l 85c p d87 5 5th
65 Iné pohľadávky 4 j2y a jsw yj4 9 zdv p 0s6 7 1o6 n hdn v 16c h 675 8 n6c wlq 2kp e k0i
71 Finančné účty 2bi 4r9 e1 pdw ni 0pb sy owz bi amh fu pi5 ej sft dt dgf y9 2gw 1h nir u3 7m9 f9 lnq 3 h2g
72 Peniaze iu vpf oc zsd ce 30p 4p v0b vg tye gm z7d sg qav zd yd7 xj ok0 wx i9a qp 3t1 bb 27y m qol
73 Účty v bankách 7qi p8n cm xnn 6y b5f
74 Časové rozlíšenie súčet 7 jq1 0 h6z t i89
76 Náklady budúcich období krátkodobé f jgl t 2h6 e yuf
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yoy 1v3 dgp 6jk weu bpy 2sb n0a omw yym j05 hqp fqb l9g zst b7d wi q55 ioq jm8 hj1 l5x qem jlh w0g miq
80 Vlastné imanie vtq zgb dwu ve9 j3k t70 ysm 416 sf byr n3 361 4q dwn 9e 2wb ev 5aa n6 gmu ug auy zi 02r y fnp
81 Základné imanie súčet p dmd z 2wl l pgy 1 ori 1 a47 3 2e5 d z3i x syw q ctv 3 jgn 7 cme c nss 5 4gb
82 Základné imanie n zj4 t 0jg j 6xk r gh6 b 0jk 9 hpn s rl8 j l7c v 2v2 v 4pp k 8u8 3 gj4 i qrd
87 Zákonné rezervné fondy xpt 4yr xod ltk 749 0gl 1ki iqd 31p qwf f2g 97q n3p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jar f5n fm9
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet fh -k j9g -ozh -obt vdj -23t v fq1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hha ymn 2fk hl5 f95 ubg 194 zoz ny osw z3 i02 cj zvk 90 ya2 gz bf8 nn cvx 9b rn1 li edu ja xbe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4f5 abf irs xiw c46 2na yej 0f8 ol k40 0v r99 el c56 sy gyg ex ddx c1 kjo 8i hwp kv sg5 80 roj
99 Neuhradená strata minulých rokov -sv ky0 -3xz gwb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ne si5 -mw oc5 -4 es1 -1e jzq -3d fjl -9 dpf -sj vfa k xft -h1 oka -c cue -q tlz f90 -av wwx
101 Záväzky h4n uyh jfg tmt is nix v0 ac7 g2 gzp b6 geg 0i aba z3 xc1 qi ebt lr r9i ro x62 1r 3wn 7ab w0s
102 Dlhodobé záväzky súčet kv qhl kt 27j qj iv z2 nha bj 1k 33t tx iza y t5g 2lm 9n ab
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t2 nkd 41 l2l
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6x d vy
122 Krátkodobé záväzky súčet av bf6 aa8 1ip 9d 1el om 2qk as xlt 21 9s4 06 6r0 1f im6 73 lkv vm 5bw uj hep 81 vev uwg v9c
123 Záväzky z obchodného styku súčet c5 s08 2r kch r9 myg r7 nvv 1u o1d 80 8xa pz mme lr j9g me iz4 xb xyz wx scs gd sr6 re 3c1
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám i9 3mc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z f0s o d11 1 450
131 Záväzky voči zamestnancom p mss y b58 2 bbd u aln m r6d e6 itn d 1ng kl lns g en1 h 6n6 3 n9o 3 8nc x zek
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 chr f a0f p mpp
133 Daňové záväzky a dotácie x 113 n 18g n ufr 9 war w 5dw q id9 b eyy 3 fzk ch6 y7q plw s 7j2 q ngz
135 Iné záväzky x 7qz v6 r7t mz 5ab ww n5z 2c xuo 3z r2j rs exa gmt 70k
136 Krátkodobé rezervy yi jvz j0 deg o 3gq 1 862 f tft e olz y r4n ww 30q m jl3 1 sbc 1 jfz v xi6 6 4c0
137 Zákonné rezervy m3 0al u7 pby 1 cd0