GLOBEKON MAXI s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19350/R
Dátum vzniku
18.10.2002
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti, spoločnosť zastupovať a všetky listiny podpisovať samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 18.10.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 18.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 18.10.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 18.10.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 18.10.2002)
 • reklamné činnosti (od 18.10.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 265/02, NZ 263/02 zo dňa 18.6.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Not. zápisnica N 265/02, NZ 263/02
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ zo dňa 20.03.2004
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z Vz
 • Prehlásenie konateľa a podpis. vzor
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za r.2004
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
18.11.2022
Domény