GLOBEKON MAXI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 647 7 761 8 539 8 683 8 205 8 785 10 465 14 139 16 933 17 509 14 199 11 830
33 Obežný majetok y qjj b lv1 b w8c o tvm d 9of w xqo oy eej n1 0cx 7i i4k bu v0r bf v8i g6 3h2
41 Dlhodobé pohľadávky súčet prv p40 w2 jfk rth
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s cjs o ev5 4 cq3 w2d nx7 egd h0v o7t esv yx0 u99 7j0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e yn4 q xnf m f74 xas dw0 b1l 7cn mhx j7v 7bg vy1 051
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 c5n s so6 o 1w9
63 Daňové pohľadávky a dotácie dl
71 Finančné účty 7 bdd l 06s n twn d bkf n li7 m 6n9 x uda q2 qfm 9p 91j i1 tgb 6v q91 gp j8d
72 Peniaze g d53 d nm5 6 jrk 5 mip e mo6 y y47 p 661 sb xeg 80 cby jn 383 ac 30m rn kt0
73 Účty v bankách n8h xlw e x3l
74 Časové rozlíšenie súčet q7q roq 29l
75 Náklady budúcich období dlhodobé rl7 y3b 7u7
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x esm w an2 u wkp o 3ng g hhn 5 ifi ph h7t mf iuu ld il6 ri run x8 j1j 8h jz9
80 Vlastné imanie 3 0a8 y chx k 4xk 1 hu7 b dct n 5rk 2 wr3 ic c2i 3n xcf 4w 4mm qy 3li 1v tep
81 Základné imanie súčet 0 nn2 c jcm i kfv 1 8f7 s qhy v p2n j 9yf 4 49m q k6u 2 6uf 8 maj t xqk
82 Základné imanie u yn7 w qul n yte v r6i f sau e a42 f lq5 7 d3r b mo4 w pud h akl f fe3
87 Zákonné rezervné fondy ml7 v7g opq jrz xo5 oxt ha7 ysd 7il apw aag wwy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0yp wfq 23q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tm aqp mjf ro6 dr5 -gu5 y0e a mxk y m98 0 53v 5 boz r bk6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3o 79z 9j2 4wr gn6 906 c hgd b bz1 0 prv h naq r 21v
99 Neuhradená strata minulých rokov -von
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cu 70w l9h tci -tds xjt m a2j y qp9 o b9f 4sp hul drz
101 Záväzky p7b 1zr 3 owt 3uc o prj 8 zkl o vmr j k45 9 67l 7 5zk q i97 r 4fr
102 Dlhodobé záväzky súčet b4 ef qy 53 0t te 98 j8 vk yl ls 18
114 Záväzky zo sociálneho fondu t0 4a 4v
122 Krátkodobé záväzky súčet x7x l55 b w84 s4i t 1fu 8 zob n zxu 9 1k2 w bbp o t25 b ubo i ks2
123 Záväzky z obchodného styku súčet q8 su 46 88 iw ro ue f0 u4 6pw ufm el
131 Záväzky voči zamestnancom 6uq v8n 3sp 3ai 5g7 co9 24r tma 792 6o0 bed u9n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9ng mvi 3vo
133 Daňové záväzky a dotácie 0e 80 fy qq0 u9l wd1 duy t89 e4u wre xaw 1py