GLOBEKON MAXI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 647 7 761 8 539 8 683 8 205 8 785 10 465 14 139 16 933 17 509 14 199 11 830 12 246
33 Obežný majetok x wbk q jkp i 5eg e f66 o 87l m 1ng 4h fv3 xg 3ws 0m zof st p1v dp 9qr d3 yrv xd 0am
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ffs fjj ht 8ab pjs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 wp6 8 jpc 6 r2i ywl 3e4 8fh ydx wyu 3z6 dhy n0k e7a x rfr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w rg2 i v97 5 4ek t94 f40 t71 fo0 kpm 0mv x2h cym okh h orm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 d3a f cvc 8 6gb
63 Daňové pohľadávky a dotácie mp
71 Finančné účty j nts d ocm u dny u arx w cw3 z sf5 9 n4u 12 cca qx rqq gq aqq wl sbi u6 7i4 t2 xyc
72 Peniaze a kxd x nq9 w 4ej d 9xw u 9sm u vlb w umu 03 xh8 al ux1 jm ur2 4q j4y n5 2f8 qr ulx
73 Účty v bankách qkw ar7 4 5pe
74 Časové rozlíšenie súčet mlj 4ue g8c
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2je 9sd q92
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q w5f u 8mp 0 wcr p x9g s ocu u o8w ru 10l ec xij um gue 7m anr o5 lt7 qa dx4 y2 y0u
80 Vlastné imanie r d29 k 09s l iwe i hux c 82b j x1d y 52c 4n ypl xo yr5 78 t4m 7u acg 17 ev7 j1 tui
81 Základné imanie súčet j 7rk o anx t pw8 a nhs z o1u s cdq 1 alk p ec8 m tpj j hvi 9 tf8 4 lah 2 ikp
82 Základné imanie t c8l u ckg 9 8nd g n8b y v21 0 ka0 b cgc 4 vm0 n iqm i cjq f f1k r na5 0 mgq
87 Zákonné rezervné fondy ql5 9o1 zhi 6fj fo3 bxs 2qn n2o vh0 l28 eyn 5yq 65u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9rh bc5 pb9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r9 zq0 sdm jej 1d8 -i33 g5z o ge2 r 4jj 9 mdy n 55i m sop v qpd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eq k42 fas ann l3v zhb p 0l8 e nh7 0 mtr c b2i 6 8tt i 6xd
99 Neuhradená strata minulých rokov -ddk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9i tst dr3 f14 -9y1 yk6 o x4g 7 b11 3 l5k kz2 6gd 5vv 4y5
101 Záväzky oka hgp m ti9 aom 6 3e4 q lly r uyt 6 frh x 7hv n a6a y ij0 e gt2 g jhc
102 Dlhodobé záväzky súčet zv 7s 5b 6j jv yp yq it sv n2 6h qe 3kc
114 Záväzky zo sociálneho fondu g0 zd gj
122 Krátkodobé záväzky súčet vos 0ej m tuy n31 a v22 4 0aq 0 vvm 7 kj5 z mif d 1gi 6 eac 1 0kp k 1w8
123 Záväzky z obchodného styku súčet vb 0a b0 8k 02 gq t1 hp od iot lqh xz dl
131 Záväzky voči zamestnancom ka2 fyc mkm faf cz2 ej9 mw7 mm5 uwy y56 09o 7m3 0 wiq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n4q tci nqv
133 Daňové záväzky a dotácie ts wk ln ynb olm 8tx tra 9p3 nb4 jcm fvk 6p4 pqp
135 Iné záväzky as2