BITUMAX BA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
120020/B
Dátum vzniku
29.11.2002
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti BITUMEX s.r.o. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 4.12.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 4.12.2010)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.8.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (od 29.11.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 29.11.2002)
 • maliarske a natieračské práce (od 29.11.2002)
 • demolačné a zemné práce (od 29.11.2002)
 • porez dreva (od 29.11.2002)
 • čistiace práce (od 29.11.2002)
 • hydroizolatérske práce (od 29.11.2002)
 • montáž podláh (od 29.11.2002)
Spoločníci
 • Tomáš Kozinka
  Jungmannova 1150/2
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Tomáš Kozinka
  Jungmannova 1150/2
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 557/02, NZ 475/02 zo dňa 21.11.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Not. zápisnica N 557/02, NZ 475/02
 • Podpis. vzor konateľa
 • Úplné znenie zakl.listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Živnostenský list vydaný Obv. úradom v Púchove
 • Dodatok č. 1 k zakl.listine
 • Účtovná závierka za r. 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Živnostenské listy
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • zmluva o predaji časti podniku
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisový vzor konateľa
 • dodatok k zakladateľskej listine
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum aktualizácie
23.02.2020
Domény