Online BN, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13832/R
Dátum vzniku
04.06.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. (od 20.4.2024)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 25.7.2018)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 16.1.2015)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 16.1.2015)
 • výroba mlynských výrobkov (od 16.1.2015)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 16.1.2015)
 • maloobchod alebo veľkoobchod s motorovými vozidlami (od 4.9.2008)
 • veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb (od 4.6.2003)
 • reklamná činnosť (od 4.6.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií (od 4.6.2003)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 4.6.2003)
 • upratovacie práce (od 4.6.2003)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 4.6.2003)
 • predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách (od 4.6.2003)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 4.6.2003)
 • zobraziť ukončené
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov (od 4.6.2003 do 24.7.2018)
 • výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov (od 4.6.2003 do 24.7.2018)
 • montáž káblových rozvodov (od 4.6.2003 do 24.7.2018)
 • nákup a predaj výpočtovej techniky (od 4.6.2003 do 24.7.2018)
 • prenájom motorových vozidiel (od 4.9.2008 do 15.1.2015)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 5.10.2006 do 15.1.2015)
 • technické testovanie, meranie a analýzy (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • finančný leasing (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • zásielkový predaj (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • vedenie účtovníctva (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • školiaca činnosť v oblasti informačných technológií (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • vydavateľská činnosť v oblasti informačných technológií (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • prenájom základného a aplikačného programového vybavenia (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poskytovať služby prístupu do globálnej siete INTERNET (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • služby súvisiace s databázami (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poskytovanie služieb - prístup do siete Internet, prenos hlasu po sieti Internet (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poskytovanie dátových služieb-internetová čitáreň (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia (software) (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
 • údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov (od 4.6.2003 do 15.1.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Ján Turčan
  K Zornici 1711/9a
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.12.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.4.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • ÚZ zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Potvrdenie o ukončení podnikania
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Dodatok 5
 • uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • osvedcenie o zivnostenskom opravneni
 • podpisovy vzor
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Vyhlásenie konateľa o schvál. ÚZ
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Úplné znenie spoloč.zmluvy
 • Rozhodnutie štatutárneho orgánu
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 3
 • Živnostenské listy
 • Dodatok č. 2
 • Podpisový vzor konateľa - Juraj Matejček
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Zápisnica z VZ, Dodatok č. 1 k SZ
 • Koncesná listina
 • Zmluva o prevode rozdelených častí obch. podielu
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Podpisový vzor konateľa
 • Spoločenská zmluva
Dátum aktualizácie
23.07.2024