Online BN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 17 837 8 433 13 822 20 081 7 711 8 712 9 248 31 241 23 304 201 315 115 461 36 569
2 Neobežný majetok 8 r0k v e40 q 4s8 9 nk0 b c7g 9 x9j qo ktc 6k 4wo da ke6 ap hso 8 mcn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 615 4 464 1 313 4 166 3 333 2 500 25 141 17 405 14 586 59 123 3 206
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 k8k 5 n99 j c2b 8 9wt d tut z eqh 9y 5h6 h1 z3f 0b b0n sk 1mz y f85
33 Obežný majetok 27 yot s cnn 49 czz 0j rvk f lkr w cvt o gf0 2 qqj t 3kt hlm m50 sq vf2 g7 9iy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 0ig l1b 9u 6yi z qwc h vm8 ymk g cfh ley 5lz u5 pd7 yi t9a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x akf tba pn jtl l i29 k go1 r ves tqo y3h ea mp9 i5 0mc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e emn 2ir
62 Sociálne poistenie 5nu 2 0ce
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5vj e 3mw
65 Iné pohľadávky 2t w1 m bx 2cz o2 4l7
71 Finančné účty w 2zd 0 gzj 2 npz dx 5l1 2 rgg 3 p94 a i5q 5 1db x z1j pq h65 l vug 3 jip
72 Peniaze j74 q 4sz c sjp zw hxe 2 nwv 8 uth 1 8ev e qq4 y u52 ih ulf w rz1 m lhm
73 Účty v bankách c sgs 28y
74 Časové rozlíšenie súčet f00 9ec
75 Náklady budúcich období dlhodobé eub rib
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 amk g er5 1w ihw 9f o74 5 ubv u cvf s 7g3 ze qp1 ln uvz jr6 2mu 5l4 fiu kh ty3
80 Vlastné imanie -3f nim -pt 7gw -mb 6o1 -kl odf -yp zga -82 sop -v bjm -i w4c -rv utg -w9 u7k -i5 wbt -kq 4uv
81 Základné imanie súčet p 0ml u dxe 7 f0t i m16 j ct3 d 450 y 1n1 5 31b c jjw u ymt o m9a u y40
82 Základné imanie u ppf 7 pd6 1 dpl 4 ivy l 3le b z74 g 4fg w fu7 k kv0 i 62z m si3 z cg4
87 Zákonné rezervné fondy j47 707 1se 4zk 6fg ptc znl 3dk se1 nbb 4ux
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bzw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -84 498 -mr dm4 -pt ak3 -jp f4z -1s lug -ce km9 -or xrl -20 zwh -sf yk1 -f0 wxx -ki a7h -ey 84t
99 Neuhradená strata minulých rokov -aa pk7 -bh awy -yi pc7 -c2 exq -22 nv2 -we w8c -h5 3xy -ah 9bk -44 6jo -o6 63l -nz 9em -ak 4hq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y c33 -7 hgw -u i73 o 422 5 ipo z w53 4 cm9 -y09 -r 059 -u g3w -7s 6ru -55 vc2
101 Záväzky cy 5wg rf zwk vr 20e h2 odu 4m vw3 2k 3vp yw eu7 sa i45 35 1j2 e5k tbw p9m d3q c9i x9r
102 Dlhodobé záväzky súčet dv do w1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 64 ma
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 jf 2 av4 3 m4j pe 9mv
122 Krátkodobé záväzky súčet 54 9w1 vl bci z6 wl1 81 gff s9 sov 4a m40 3x 1ou vuv l hgc ezy 7u8 ju yqa 1o yif
123 Záväzky z obchodného styku súčet tml 1x3 x4 h5s re c0 gui q6a g pgq re1 x4u 69 paz o1 0ea
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5p 184 69 53a
131 Záväzky voči zamestnancom qj4 d9n 95j e57 l4h ukp zkb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nz0 7s6
133 Daňové záväzky a dotácie k br7 4 aj1 moo g rcv s60 rdo 1l6 08k bse ta3 bi0 sgh
135 Iné záväzky uo blj s1 ex6 vo 4c7 zv jcw ea arc gzj 9 jwj -jl qf8
139 Bežné bankové úvery kt 0tn kh yhq 4 wqs t q99
140 Krátkodobé finančné výpomoci at u0w cg x9t um bdp 3i fou