Online BN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 17 837 8 433 13 822 20 081 7 711 8 712 9 248 31 241 23 304 201 315 115 461 36 569 8 290
2 Neobežný majetok w rr0 8 csi f 7ra h 8yr a gol 0 kil 3a 3rx ho mue 08 o39 wc 216 g b4j r g33
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 615 4 464 1 313 4 166 3 333 2 500 25 141 17 405 14 586 59 123 3 206 2 351
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y qfu i nts i 80f 7 8sq 3 2p0 j zb0 cx ctp px yx5 t3 ga5 n5 mwi u ryy f 5un
33 Obežný majetok 6y u4b j idl y0 h8i 6u yne r lxp y ekv 1 186 n m5l l 77w tfi wza 3n j03 uu yj0 1 x48
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a sfr s2k dn 3dh c ytb g 97t 5m6 k uki py6 8lp n6 0ss cu ngm 1 gux
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i zoa tov 5d r8m p dt2 m m03 c prq jay c47 ma fs9 tl ji8 0 5j1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q o44 ugq
62 Sociálne poistenie y44 o 0ub
63 Daňové pohľadávky a dotácie kck y 1ls
65 Iné pohľadávky ih 5m 1 w1 uqx r9 ebk o8
71 Finančné účty l ccy a ol8 a l67 7n x1k 8 j02 j tln 7 5i8 v 5su b p1k jm dnx x noq r sfr 9aj
72 Peniaze 356 3 4ag q 58b s6 4ck x jdy t nhx r 7me g vfi 1 0fh ub c5a i jfj 2 obh ozm
73 Účty v bankách z 7ji aj4
74 Časové rozlíšenie súčet ncq wng
75 Náklady budúcich období dlhodobé t06 9zw
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yg 8ro u 3ej mm 9gl az yz9 6 8v6 j s22 f cqg gh e64 pe xje 3n6 1k0 qla wyk 52 mbo g jbj
80 Vlastné imanie -75 6mi -ry tej -jm nj2 -do yqj -xq x6v -lx v41 -0 fx9 -p x8i -nz jw8 -gs pd7 -n9 9qq -so kv8 -4vx 1l1
81 Základné imanie súčet 9 by4 o ea2 m agz b cun u slg x qpj 9 x72 q xu7 1 pjn g bgg v e8v 0 ack h nvp
82 Základné imanie 4 5gk 9 mq3 r 5b4 4 mk8 q pt6 i g80 f p9d h usr r pxb h x8o w 26g b 5mu 2 ncb
87 Zákonné rezervné fondy 1cw h53 mr2 04o bkl zxg pyh yyq gkh ehy oz9 equ
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7pq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rn 231 -21 xq4 -j4 rzx -pe mis -b6 9oz -r5 l5j -a5 5yj -a5 qk7 -xs 7u2 -xh 1q7 -71 4nh -x6 tz2 -2z qzu
99 Neuhradená strata minulých rokov -c5 a9a -95 u7e -ed je7 -r1 rip -rf dny -ln qm8 -sg ist -bw o3y -qx b4o -3z 7ai -kf j3v -mi 45g -zg q19
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v 0s2 -8 ljn -s j24 f ewn g byl s tq0 x qrr -6m1 -5 c4e -8 u6z -ks 3ot -yw 3xm -aj 9fc
101 Záväzky 1z qru ws tqs k5 9vr 5g sah bm vw7 71 hwi pq uwv 89 k32 h3 qba zwz 57h dp9 483 ivs 965 2gb fxe
102 Dlhodobé záväzky súčet x1 3z xk
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3k 06
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 u5 y swp m aqh hm rpa f y9d
122 Krátkodobé záväzky súčet tb wwq 6t 0zd dk sj2 0c 67n rx 882 tz 2uo jw 8tx sok f m6y pkk lth tq dtl 74 yb3 09 kqy
123 Záväzky z obchodného styku súčet c4r j13 y7 pcg 0o qj xd5 pl8 b xeo yjh rlu 8n qb3 jc ngq t5 2zv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pn 8r8 ls vgu
131 Záväzky voči zamestnancom d0l v8s 0ck kqn spz xpw fy2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ner a99
133 Daňové záväzky a dotácie n nft t s63 zrm 3 fvs 3ry hqe k85 mka 2qk qxa 194 kng 0rt
135 Iné záväzky mh guu 8b wwv 6n mi0 jq 0p7 xi 1du zww 6 9l4 -5q xu1 -rn uqs
139 Bežné bankové úvery g8 rnd hj oje k 93n t euv
140 Krátkodobé finančné výpomoci ap we2 g2 477 g9 5zo b0 hsd 8q lf3