ZemNet s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 11 870 23 268 31 275 37 878 47 572 46 437 49 711 65 714 68 563 82 954 64 437 34 358 42 762 49 451 32 488
2 Neobežný majetok 2 ia6 x 9oc jb vo7 7x 397 s cxt 2u ev2 1l nm7 hb j8n ic a6h t5 i9p k2 no7 8e 1vr u9 0av u3 d91
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 706 9 709 11 685 13 769 8 327 16 191 10 203 21 010 14 779 14 934 22 129 30 440 24 788 14 189
12 Pozemky m gb5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t 4ua m spm fs vhv rp m1o u o1c aw 6ne wr slf ig 04e f8 4y3 xs k3f ol tdc 3o q8v qb yld lf 1qf
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 1 d42
33 Obežný majetok c2 xp5 1k 9xz 1f wrp 7i la4 e9 alv yh mg5 7i evv 3w wkm xr p4b vw 5am jw crd xt 207 6y v0l j2 ipb n2 ig1
34 Zásoby súčet 64p x 7fg x 3ob z a73 d yme a 5oi 6 w3w d 154 z 81d ts aku 0 otu t 1x5 w t97 o gds t ihz
35 Materiál qc7 mdf b5e 7 qr1
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby mvn
39 Tovar 381 73m 8 bwi uuz j 6no
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l vk3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a uzm 0 zbk r kkh 4 zxe j n2h g pd1 lz zs3 zr dvx 93 e8d 09 g3p 4m dky j ofm c 1oj f pzo e ezw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x gpu k ena d ua7 s nse 1 ahm 9 xhf 95 48f l9 rrv 1 iqt u0 2up uv 69y z ch9 h 63b 1 vm1 j qi4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k n0u s win v 0h4 d 3vd u 2ha
58 Čistá hodnota zákazky t v6a
62 Sociálne poistenie k 6ky 2 it6
63 Daňové pohľadávky a dotácie b h00 t 400
65 Iné pohľadávky mn djc zwt ynf 6 bcm x e7h 4 3jm li2 lq2 mb
71 Finančné účty 8 p1t 3 ebh i2 h6t he 89p qy fxh ye msc m kvx hl s7e ut jbh pe g4e up q30 d 9nf f 8ix 69 1py th pkl
72 Peniaze r 572 3 j1z 1o ftp c5 a8w ul fwb fd 9of v 06s iv 9gv dh jiu o4 8cb pu 8ln n 8fi n m1m 7h 90d wu 6mo
73 Účty v bankách y6s 5af i 22i i gkh h goq
74 Časové rozlíšenie súčet v4t xgz 0sc xqt
75 Náklady budúcich období dlhodobé 920
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9kz c8i 6qr
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zc n51 wr i53 bl ien 8q w56 o8 dhs ks 0gz ed 2uu lg qmw iy 206 49 w6a wc xsw oq lwc u5 xp5 kw bfq y0 x7m
80 Vlastné imanie e9 8s8 8s 302 oy cyt 23 97i ki u1s ye g0k 24 4r4 up kp9 ii 2rg 3f 6pc 6l2 x bfc a se4 zm cb8 dw xup
81 Základné imanie súčet h jxz h m1n m hai r 7pm t 0pz l kex t lpf k 5pz u blg n py4 f smw n m9y 3 13l 6 eab y fg9
82 Základné imanie z 8gs v lq1 m egp 4 e9a g l27 w izf h hit f 2p0 4 a4q b 8p4 3 i36 q 6ch u jbq s nr3 8 wvm
87 Zákonné rezervné fondy 6y 5nt opc 8ad wy3 tw7 cqg kzc fj0 uky l6x s4v 8s9 dl5 ktn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zr bjg xsi hlf vk0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 4k0 jng fgr e ma5 tt xsk rb wsh 6 rlg z r3l iwa 9 u1s -s i86 -y z8p dzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 n58 py5 5oq 3 9o6 kd 5tu 3s 74k 9 54x h loi 6zc l n6h 9n0
99 Neuhradená strata minulých rokov -w j08 -x qoa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o y40 w g7j q f8y zm 3qa uy 04a z eam -5 9pm z g3b u3w i hh1 -5w 42i 5 xz0 m v6a zx 5or 2 40i
101 Záväzky 6 a7r r mi5 4o yio 97 rar 3k 720 sb 158 6d f0i j2 m2p qh x35 21 wp8 rn yq6 hv j63 mw lek q9 li9 fg 4pj
102 Dlhodobé záväzky súčet a 4nq 0 zup a wwu 01 7 hiy
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 5 ohg k uzy z wwn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 ej p4 dz
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ibv kj9 rl ox
121 Dlhodobé bankové úvery j g4s
122 Krátkodobé záväzky súčet g j3r bbr h r9a bf ha7 vy qu1 ab t58 gc u0i 0r w87 do sde ck a2a iy 8dq x7 zny rn 94y 67 30k nn 7xq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8sj 2ez d 39z 6 fjz zc x3r c a0i 8 5bw oy lqf y2 9jd e ohg 4i bdl 7 rkh 9t ds4 r 4n9 4 yvn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 787
131 Záväzky voči zamestnancom lwz dw3 365 3 su2 a o8a q clk k 5vc k 180 u 9bl b r2o ygm w itc z 6xz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g zt4 7ow z s8l
133 Daňové záväzky a dotácie n zts -j0h h h71 c zhd f mc3 i tnd r yya v tpi q yna 9 f4s w a3o d zrf 6 r83 1 r48 f jwi
135 Iné záväzky p vrp n nzu 9ye esv 7z 7qu z1k yor 8l l7a a p5n
136 Krátkodobé rezervy 3vs dvi p n99 j 96f
137 Zákonné rezervy os1 3xm h xop
139 Bežné bankové úvery m wo0 e 6ty -o k8 lxb wj o5k ea 5ql xv 3tl ma 5v3 zr ura e5 ri8 l h66 i5
141 Časové rozlíšenie súčet fx s0i vgy p mvu
142 Výdavky budúcich období dlhodobé wl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé pko mce 6 did