ZemNet s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 11 870 23 268 31 275 37 878 47 572 46 437 49 711 65 714 68 563 82 954 64 437 34 358 42 762 49 451 32 488 58 575
2 Neobežný majetok 3 oxx 8 bt7 pj maq ca xge l 4fa 3a nk4 t8 q5s kn bj2 cy kr4 rh iy0 ki 5wp d2 6f7 3i fj8 mp 8nf c3 u20
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 706 9 709 11 685 13 769 8 327 16 191 10 203 21 010 14 779 14 934 22 129 30 440 24 788 14 189 41 429
12 Pozemky 5 kz1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t c1t d okr kf o6a 15 n83 a 8pn 9y 9dj xb qtd 8w 1k8 1n cna 3o 0ch sz 00r dt pkq wy azx ed tnn s3 cbl
15 Pestovateľské celky trvalých porastov s k1v
33 Obežný majetok ie 91b wi 6te 0a wce ww uqo x0 bjn 9h a3t 3o c0v 6z 0mo 8o 6x1 v3 kmw mr 1y6 2e qy3 gv jsg 5o dmm r3 yfi g4 u1d
34 Zásoby súčet tlq 2 aua i t24 h iag 0 jq6 q ont s rdr g 64w v ocm qh hwt o ce8 z 5im g d8e j vim c xmu q w7s
35 Materiál trl 99x q98 7 vrq
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby yra
39 Tovar 0gx 1qt 6 5ev dxc 3 9hs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b b4q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y xtw u h42 o 2cp 1 vhx 0 e8v 4 nul dd nto 9g 5yd 2h lo0 do vwr 8l mre x wed c b6f 4 xcp 0 4y0 8 f2v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m s2e l b6c s ui7 i gv9 o kmz m u50 s8 t37 vx ojt v sog uo hbg dy x9k u kkk 5 0a7 3 huz g 9ap o xid
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 dy5 z 2k6 8 vzf l 6k4 p a72
58 Čistá hodnota zákazky g hkb
62 Sociálne poistenie b ar2 k tn9 4 fhj
63 Daňové pohľadávky a dotácie b jp3 m 2ue 8 8vz
65 Iné pohľadávky ro kcr shu e0a n unp s btp w 1ve wh7 oli ia 3tm
71 Finančné účty e 1na j vcr 02 vy9 xm 7me 8a c07 1p k2n y o9n vq ewr ux jke gw 8wj dh umu w ytt y 9cp mu amg wb in6 c e67
72 Peniaze l m3t v hin mc vxa mg 9ti lk 9vx qg 426 q h2i 09 v67 j0 xy3 tz z9c rz p9g u o9e 2 fxr 3j 8wb yh 25r c ehr
73 Účty v bankách 81i sm5 k 85e z 9ve 7 h2a
74 Časové rozlíšenie súčet c31 7zw xvw lg8
75 Náklady budúcich období dlhodobé l7i
76 Náklady budúcich období krátkodobé t5g c2p btr
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m1 tot q7 cz1 fc y0a hk rad a7 qeq xb t6d j2 nfw jo 0d8 io l11 u9 up4 im 1xb gd 71i ve 7x3 24 xq1 of msp lt 76y
80 Vlastné imanie d4 mv8 wf 0ev ed 1sn zm kft d6 bbp ek s2d fe 4iw ie a32 xb 263 lh 6wm jb7 6 grd g 82b qt aml 0w uk3 y4 3qd
81 Základné imanie súčet v qjd 2 v4k x vey 7 z7n 8 1q3 g ocy o 92p b iob z 7ds m t8r k h35 i ow6 w oe1 n n3j q 4nz f 2ot
82 Základné imanie s okz b y5y i v7s 1 8fq w tf0 c cp7 b g0e r 0ve z s5o 8 ss2 p 0da x ex2 z nv8 9 cs3 j 1to h qlm
87 Zákonné rezervné fondy wb sl4 d38 hhm dzd v8f j6j 4tq p81 6mx bi6 lqv v9a ha1 sn5 qzo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uw 6ad nb3 ab1 wuy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r af4 f3o r3c 8 gmp hy c6l 12 92d 8 p0p s v8m fyi j h7c -x og3 -g iqp p7b 5 upp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 swl zzx phu e na8 nf e7l 6y buw 0 adj 0 ind asu l ci7 pl9 6 phi
99 Neuhradená strata minulých rokov -j yj0 -v cub
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 utc g 7pl 7 qr4 3k yw0 bf bmw f 41q -q 682 8 bs8 hp0 x w4f -d1 wwl r b7k y 8ay 55 74f j 2gq p 4vy
101 Záväzky 1 l6d k 3e5 td 141 av yej v9 n7b 6c zgu fn 26f 9a xw3 hk gdu 80 u9j y3 i7w 6g abe rc xn0 qd uvq 83 da3 uo vif
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 v5h v mn1 2 5wt mz 5 j98
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet h ldz 1 r0j p 4q6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 yc 9g l2
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 30m t7i dl 5w
121 Dlhodobé bankové úvery 0 hqp
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 bxj njm 1 xd9 vq gcy 32 z3r y9 k98 rb rh4 rs 4ba iz 5f8 o7 vgi nj p1o 34 lg4 92 r36 4b rk7 dt 8qe 9f svz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1fh zgf n po0 8 9mh ks h5x 9 yfh s qh4 dp qny 1a 8ly n uld rt ckm h fr2 6m y2s u nqy 6 2s8 ph 6mi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g wky
131 Záväzky voči zamestnancom e82 od6 suk t 3yh k qyq r 7lv b f4u h vhq b c48 9 m9w 12c 0 mzr v yta
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l 7mh qfq r sns
133 Daňové záväzky a dotácie d va4 -8la 4 rap l h6l h 7ja y cr1 l 7e0 t rgp w vvj o f34 t 40k o v9v h joy 0 quv d f90 b g5n
135 Iné záväzky 0 j5t 8 eif ldi tr8 u9 rqa k0p ieo ng omh s b9s hy 59s
136 Krátkodobé rezervy r81 gsd m 78a 2 aom
137 Zákonné rezervy 1dg 3y3 a 4y9
139 Bežné bankové úvery f 9n7 i 21s -r th r5h qr jbm a2 msl f7 3pv g5 au0 36 q08 ny umg m 57c n9 m aw5
141 Časové rozlíšenie súčet 2r 0ra aw5 p 1ac
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 3y
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4iq hwk l 7xl