3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 708 463 1 782 400 1 425 401 915 597
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f 2xk ai9 g 6tz ici 8 h72 vel p 97a tx5 zdv 8s8
3 Tržby z predaja tovaru l irg 21w k kue 15q 1 kia uih l lqe tau ola vba
5 Tržby z predaja služieb 410 7 750 11 178
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1s 7md w jxk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 6gl qu v7z o ojw b8 jn1 x80
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x pr6 te6 h ohu pit d ukf yh8 z 2km yb5 isi 21c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 519 977 1 349 037 1 338 386 1 006 467 589 635
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k4x a3m 2nz 3i4 2y0 64t 9lk unk f4 dbr
14 Služby d2d v27 gjg l5q kpq zuz jru vug jf cf3
15 Osobné náklady 4k jht xl kdu la ko0 z3f 1lz ql aqs
16 Mzdové náklady 1i sby q5 eii ba lxm ps 59a an 8d7
18 Náklady na sociálne poistenie 15 087 17 432 23 869 24 099 20 188
19 Sociálne náklady p uud w jf5 2 83f 4 mnz j 13b
20 Dane a poplatky v 20o l io4 4 jr2 w ttp 5 n65
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sq kkj ig 2i5 r4 xew uk 8fg ys kjo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ah xls 7u kxb lh qi3 dl s3z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 174 y oqg
25 Opravné položky k pohľadávkam cv5 s jvg 8 ngt y ny6 bny
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c 46j z tdc a l6a s tqu 3 4ru
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 86 wdd gy 1om h7 1at tt v9u im ah4
28 Pridaná hodnota fux 56w bk wrs 8gv 3hx kn2 hzj 9op nzx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o ez2 p -o
39 Výnosové úroky c
42 Kurzové zisky xod i -8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 2ul 1w 02v 79 5jx 4k wfa 7t 2cv
49 Nákladové úroky k zs1 m cic v3 9s0 ma 80b 5 qo1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky hm vwj b e17
51 Ostatné nákladové úroky 7 xxj ez i5x
52 Kurzové straty b6 zxa ch 2w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n lqe 8 cx4 3 lom 7 bp4 h m2c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q z28 -i9 n7z -u9 fyg -kj b8m -jn ei0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hq tea 5t jzb nh a1h ht 9ld xk c01
57 Daň z príjmov 7v ocy h 4kj g 067 o v4e b zbr
58 Daň z príjmov splatná n1 dnb f r6s 9 2pb v dla s k3h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 769 13 470 4 556 6 893 4 026