3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 708 463 1 782 400 1 425 401 915 597
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 d11 dgl 6 mbt qbi c 1rv dn4 j 9z8 s0v lc0 yfm
3 Tržby z predaja tovaru h a6w 9o6 i 7hg 3rx d ytw i8y 5 210 mot 2zj 04a
5 Tržby z predaja služieb 410 7 750 11 178
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2h jyt t n6i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w 9iq at o2i i khl y7 t2h bgy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p hvg sa0 x l48 rqo k yyt ukc g op5 yoj lbx epy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 519 977 1 349 037 1 338 386 1 006 467 589 635
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ie3 j4f sfz 83g 9p3 9jv ifa 800 e6 twd
14 Služby h82 y56 tpr 7qc 3qs qvf i1g ruz ew 6ai
15 Osobné náklady 7v 1rh ja 4j9 fp an2 fq1 d8k vf 5hc
16 Mzdové náklady 3f i13 p0 92e 0t msn gt wvg d9 hvw
18 Náklady na sociálne poistenie 15 087 17 432 23 869 24 099 20 188
19 Sociálne náklady 9 unl f 61r z jxo 1 v6w s pg9
20 Dane a poplatky u rno l u3a d nuy g zr3 y siq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5y o7f jo 3jr 0o v85 0q 2ey p4 l4p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zw poc lx 8ps cn 4ls rl 9kj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u gfb 2 xnq
25 Opravné položky k pohľadávkam grc b t46 v cvi 0 bgx pgl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c xhh s d1w 9 eiv m 6zp q gy9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 kz1 5y q11 2a wqp m1 bqo cf 4bz
28 Pridaná hodnota v88 bm4 68 078 xyh grt uqh z1r w6k y8h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 4ao c -0
39 Výnosové úroky g
42 Kurzové zisky fk9 g -r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 fh7 9s z17 tf bjp 7q h1f pv em1
49 Nákladové úroky w 0t3 w ycd jk raa f4 06g s hc4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky au 7d5 j lkd
51 Ostatné nákladové úroky 2 qaq k7 864
52 Kurzové straty v8 a62 dl 5e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f zby z d8o x hlk w awi b l9w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 1qr -8a jvn -3f ozz -vf 041 -z3 vzo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mz 3w6 xu 927 v0 5r7 zn t51 78 n94
57 Daň z príjmov k3 p2w a wf2 l bof 0 cf5 b cnx
58 Daň z príjmov splatná oy g50 u t4t y 8h9 s t6u b 7u1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 769 13 470 4 556 6 893 4 026