JAP Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10817/L
Dátum vzniku
10.12.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, v rozsahu voľnej živnosti (od 8.6.2004)
 • podnikateľsko poradenská činnosť (od 8.6.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 8.6.2004)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja v obchodnej činnosti v rámci voľných živností (od 10.12.1997)
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (od 10.12.1997)
 • reklamná činnosť (od 10.12.1997)
 • realitná kancelária (od 10.12.1997)
 • leasing a prenájom strojárskych výrobkov (od 10.12.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2002 bol schválený doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3. 10. 1997, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • spoločenská zmluva.zep
 • zápisnica.zep
 • listina prítomných .zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Pozvánka + Zaápisnica z VZ + Prezenčná listina
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2010 + zápisnica z VZ zo dňa 11/7/2011 + poznámky
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Úplné znenie SZ zo dňa 17/6/09
 • /Z/ápisnica z VZ zo dňa 17/6/09
 • Zápisnica z VZ zo dňa 17/6/09
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Spoločenská zmluva zo dňa 17/6/09
 • Účtovná závierka 2007 + (poznámky)
 • Účtovná závierka 2006
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2005,
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2004,
 • Zápis val. zhromaždenia,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy, účtovná závierka 2003,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 2, zápis Mvz, účt. závierka 2002, 2001
Dátum aktualizácie
17.06.2024