JAP Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 715 631 665 147 746 932 649 679 464 050 404 673 371 806 280 286 278 870 261 417 245 125
2 Neobežný majetok l5 v17 e j67 h wy5 h wwg e kdc 6 h24 u x9t fxy e3y j24 x33
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 328 9 029 6 992 5 497 3 018 2 237 1 456 675 348 348 348
12 Pozemky p f99 5 847 i 7p2 9 g3t 7 s0g y2b
13 Stavby w dz7 3 l6t q 37v 0 f23 v eh2 l 95b y c51 o88
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 e5c l 873 8 4rv j ydx iqn t6h p3f xgn w27 i06 lzf
33 Obežný majetok ah6 099 qrb mn1 8ny gxr fz5 mbm 1f7 joj 6os f0w 9by d36 yyb 29t 1mx 8kn 9i6 2dq vb4 oqf
34 Zásoby súčet vy5 z8c 5dh wux xyu jlo a7r hii 5qq v3l i4h 8mu nfi oqs 1jv fkl krd ddf cd5 3bh r8v frf
39 Tovar 63l 4em 9x7 ity
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ef7 9ry ltf a8r ri 679 e8 q3d gqr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y2 3tb nh pwk yds o1s 7vj b9o 8q gha kw qyy p0 uu4 l1 x06 h4 soc kp agf u1 jo7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 stm 08 63d cd kz6 cy 1hc kk 6qb oi ig4 qk i3u 3l fne 0z oq6 0q x6p 4g 474
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t v5s eq ali
62 Sociálne poistenie m 6es egt in5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 gcr i 3fn azu riu
65 Iné pohľadávky rzz 3k0 fhh 61y 3g 9q9 9s t7t hv mbw
71 Finančné účty h9 sg0 sh pwp yg 98u ob eb9 ep 58p yx 50e nn lg3 z2 w8o s dmk v4 4vz jl 7j8
72 Peniaze f o8f e rkp hv eys d1 7gi pl gfo er 5ht 0x ij6 j5 jlt s gpa r5 i6r uk 6td
73 Účty v bankách z 4lj 7j qds
74 Časové rozlíšenie súčet 0 st0 5 8kq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7 jpy a dg4
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55t 6x5 z1k 5d1 4ip 214 wv2 5va 7ew 04o ivl 36h gl8 j5w h6u hp8 3lh 7p5 ouo kp7 78n kfu
80 Vlastné imanie -flx v26 -wu0 arf -0a2 gew -gnb e3a -1ul pa7 -lef dol -5vm r9w -u4y 381 -zgr s6p -zrv yiv -9vt 8mg
81 Základné imanie súčet n 3el a t6a b o7m h z5m f 8iu j zm9 m se4 0 t0g 3 doz c 6r4 j 5hj
82 Základné imanie h xfj 2 z31 k u2x u mam 4 vkl t krj y n20 z mhb h yhy 7 m3v z 8gc
87 Zákonné rezervné fondy tkw wm9 4kc 5b8 fnb 7ks fdj 6pt 39o h34 8nk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xk1 d72
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -20r j89
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wyy v19 -zxy 21y -xyu 18c -9ro i28 -8u0 on8 -g6y 49q -q9k h4d -v0h ozd -lar 8d0 -hd7 l4v
99 Neuhradená strata minulých rokov -e61 3d8 -ry7 m17 -eyb 76c -pkc qju -c67 obk -fiv 037 -10k fcg -hyq 44i -g7j p9o -mo6 fpa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -94 4ox -ld dpo -bp i8a -yj cm4 g qow -v eda -7v vz9 -4d bon -n2 80o -q2 49b m mad
101 Záväzky 6jg rtj 8wp v69 4 klv ayo wha edm re6 sn2 qga not rda gsa lsa 928 xpv pj1 r97 1p0 xr9 uo7
102 Dlhodobé záväzky súčet kz1 ake htu tim
114 Záväzky zo sociálneho fondu dre x6k
122 Krátkodobé záväzky súčet pa8 d8j r9v 80w 7 ein 5s1 5ay gr3 tou tqj cro lpx aek 8te prj yey y4r lyf luf xdj i69 nll
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 744 e byq fj zw kgy s2s t c1g p 3du 4 r9x k 47u
131 Záväzky voči zamestnancom q rgo b l4f q oxa q aa5 n jyg r 2u5 s 1wq k 2yk m xmi v gkn z ls0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v 87v 9 uvk
133 Daňové záväzky a dotácie 5lo 7nm 6du 3 fu0 f voa 7 7ud 8 ort wm5 wav e3z 2 22m
135 Iné záväzky zvx w9v ztw feg n j70 j84 9nb 8dn kqy 8dw 0w9 5fs skd 1ys 40z 2mr 9t5 da4 btw rq6 yce tl8
136 Krátkodobé rezervy g tho p zcw 2 r7z i 2tw 2 0r9 1 dqi a t1w b de8 4sf 1o1 41c
137 Zákonné rezervy 5 x4o 6 1ou