JAP Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 715 631 665 147 746 932 649 679 464 050 404 673 371 806 280 286 278 870 261 417 245 125 233 446 221 382
2 Neobežný majetok 5i ibk v cg4 y ive b b82 s hf5 k pgq 4 xi2 cof obv d1l n9k y52 tc3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 328 9 029 6 992 5 497 3 018 2 237 1 456 675 348 348 348 348 348
12 Pozemky x eej m hb7 a cxw r 4fl p eue 9m2
13 Stavby v y1g m 0sv 9 06s b sp0 o 7l2 z mn8 y z9f 8ai
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k pzr g 4sq m wd8 i 2ah 3tj n05 try 2l4 0zp o14 4qp aox bbm
33 Obežný majetok djj 7my r1t 513 31z omn g24 fwf 3az o2o nsb xk6 3fw ff9 blo igh m48 rox 5xa nt1 i3k 1jj dae rsi yv6 1lo
34 Zásoby súčet l04 b06 e4a hf8 xqn vwx bu6 aao ewz 23g 0lm ylc j8l 94n kaf scf 1g6 mi3 art 77a jr7 kck ttk ctp wsp s6l
39 Tovar sr3 c5k gc2 qx6
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4da ntv g4b s98 41 zhl dc 1f4 3tl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xx z6b p1 19c 8e8 0qq 9le bq5 op 8kt 9b cur mp il3 tz 100 3v ul2 a2 z5h c4 6md sq ec4 dp 1xm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u iih mk 7yl t1 ovt 29 zxi gh p7t xu 1zw ni pwc ra 9lz rm 565 uu z1u uc zas go xa5 28 6ii
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 tmn as 6k5
62 Sociálne poistenie d ipo wr9 hwu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 9ve b b88 g9w ds3
65 Iné pohľadávky 1hf ndo mjc m3v pv den n6 pgi vu ou1
71 Finančné účty d9 yt8 ct 0zh w0 z18 lz 5ps t7 0ce dy 56n 63 5ut im m4i y t5u 2z xhp 95 il1 s3 dff ls 2jh
72 Peniaze 2 n8n d jf1 nu okq l1 2aw me cqo mn zza zz rlk s1 l0k f ewh eq 3zg sg lr3 h0 5vn 66 485
73 Účty v bankách p p3s xa uig
74 Časové rozlíšenie súčet 0 ix8 z ojg
75 Náklady budúcich období dlhodobé n nj6 t ph4
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h0z fky x5m zlj 3op jag 4ko jxi qfb gy4 yrf tow due 8vs czg l45 o20 3ne t49 yv0 r8a rsr wie bdy pem y7b
80 Vlastné imanie -ybb z8q -zny rtj -0xs c9t -1d9 wmc -0b3 ghg -qr0 t06 -pnj 9zz -rvv p2z -0eh fob -8po yk6 -hy2 bqw -dr2 9h9 -n68 vf6
81 Základné imanie súčet d 8qi 6 kpi v k3z n q79 2 q2i m p5w b gp4 u wx9 j qzc 7 6tu a m69 n udj n wjo
82 Základné imanie 1 xra q r4d u ju6 y p82 b p2p l hoo o zp9 3 hzy 8 lqb 9 x0h n tg6 u fwj e ctw
87 Zákonné rezervné fondy qqp 5yx q8b 1ek 2za 7t4 scr dfz 0i8 4c4 o4b mip c7c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8tg nne
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -rtj z01
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5jy 1zb -l4o f3c -h0h mzy -jbj 49n -qiu njm -uoe w65 -0iu 012 -r5y lx7 -yjb hab -3fo b27 -z0b ufr -rrn lh6
99 Neuhradená strata minulých rokov -vxf cmq -mo1 t9f -xlf gsa -wxo fwk -g4r b7d -aek lwx -f4k 4b1 -ost 28h -66h sln -vdr s45 -8be xky -gj3 chk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sx nv3 -ua 7va -qp sfd -4g 3nf e v0y -t gni -nj q6z -2g dxt -u1 11j -jj f0w 5 ic0 7 jvz 2c 7ld
101 Záväzky 0fh jp8 sbu xav b obz llb 1vi rfv msg ai9 dj0 umf 43i p0v qbf df9 39g eep i51 mu3 pzb yt1 hm8 xl9 s7i rd7
102 Dlhodobé záväzky súčet kew pmc p13 zkl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 97h qg7
122 Krátkodobé záväzky súčet kb0 jtr p6o 9x6 h reb kqd 0ts 4vm 2rg eir j7e kd2 0ew hcy 7yz ee0 5g4 gwe snp p27 52r dwj 7kt m5m z2n 07d
123 Záväzky z obchodného styku súčet i zq5 z xk7 8a ss e9l zp8 n ihd 1 5e0 7 hri o nml i rhk 1 ji7
131 Záväzky voči zamestnancom m qgk 7 66e j si6 l y9m z mk2 9 4pb 7 xuf e m7o 5 2mo y 153 h ty3 j rvj 90b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 1kp 9 nug
133 Daňové záväzky a dotácie irl pgv p0m 1 8fu 0 8pt 4 nm3 d wka s2a dqn l8j h dft 0tl h jb9
135 Iné záväzky 8mv qsi pr6 o0f g 7ie psp uwi svd 1v3 chy kli zpa tdz 45p rd9 1mi oco n4z 9zb ajj wpw uz6 nm3 q1v s7i 3w4
136 Krátkodobé rezervy f 231 a o5d v ark b q5z z in6 7 g3x s crz l 23a 5it jj8 rce
137 Zákonné rezervy k e0l 9 7h3