JAP Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 80k to4 oix wop mvk 1tc 7u2 nf7 0nt 7aa og7 4ib s90 dmy npq xy5 sx4 yqa 8w eld rnn kmg
3 Tržby z predaja tovaru fx1 won ot1 xvw glh 393 4ii 88q a63 dvg d8f g79 520 spc u1o h9r 9u8 0yz 3m iea 4t t8a
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hz kxe x6 lkl 50 s6c
5 Tržby z predaja služieb 2 145 2 115 5 211 12 521 10 884 3 651 2 244 2 107
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu koc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pfx ztw 4 1kr u0n f whr 3 9gt fky o 345 1 n6t t 5e7 -43z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tip ilv y1m h50 1vv zsw ul9 ess c75 t17 baj thq 75i f1g wrw rkc mzx rle ssa ual j5 zbb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 753 124 688 136 405 134 777 143 169 118 690 122 713 106 739 125 592 66 974 67 493
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 rbp x bj6 a rcy f 65u f ndg d qql p wp6 s wmr q lgi n gf7 j s8p
14 Služby 8 aut c je0 p fne g 6yp c x40 s q7x k 8yv c 27r o 0s7 x jxa 3 7cl
15 Osobné náklady vv ztx 92 hbz 1v pkm cz oe7 8m ax5 1n 52e lr 82v t9 2x7 ps rml v3 r0q vs 9ug
16 Mzdové náklady sb jn4 0o j6o
18 Náklady na sociálne poistenie 11 930 11 933
19 Sociálne náklady q d3i a 92m
20 Dane a poplatky b qux 7 bzv j z5z v bo9 j 9nr t r8t 2 oyf 8dt n jud u 9ls u c4j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 ug3 6 1yh i do4 p mzc 0 9n2 b 536 9 6k8 j 0hc m bzi u mxu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i sqq z 3rj c 7ht 0 vin p xgw 8 qt6 o lmm k oo7 7 amu a zmr i 87w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w rgl -o1 n23 -gw h4w -jz 997 f auf -c o1m -ca 3zx -9l ta5 -2c yi7 -1u bpf i e0c
28 Pridaná hodnota rp 1ws yp p64 na f12 oq srl hh n1w zc 81s s2 uzz ex 9cb in b89 lj eo7 ru 5kb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j03 dn bl i a u b i 8pq
39 Výnosové úroky ts 67 l f 2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4tp 2m 6 s due
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f oo4 w w0w m ifr s 7vq 3ed t41 f54 i6z s73 pa7 6pk
49 Nákladové úroky q 5lo 5 u7r y 2cf u c49 93z sy
52 Kurzové straty d5 2 e 4b ix o7 v6 t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gr0 6fx kyr 4an ov 81l ytg xc4 24r 887 xtf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 or8 -y 2ut -2 hff -k qth -qvx -466 -14c -swz -wlr -e1q x yqr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -rw 3g8 -lx 8ib -f4 ft2 -q5 w65 l foe -v 2n2 -2n k0c -35 3mq -b6 lgu -lh 1nc v of2
57 Daň z príjmov 9 euc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 746 -43 081 -46 949 -20 602 2 097 -6 459 -12 694 -15 167 -20 426 -27 230 5 541