SLOVBOHEMIA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 161 197 149 587 134 524 134 524
2 Neobežný majetok e dhp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 979
15 Pestovateľské celky trvalých porastov c 0vk
33 Obežný majetok 9lh v90 cqg 33h qqo c58 g4e 5rs
34 Zásoby súčet db uns
35 Materiál vx mvl
39 Tovar bd h8p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u9 91w yg zzq 3 jet i p74
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fh q52 z 432 e dky
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ed trw m 8dn k 2c9
58 Čistá hodnota zákazky kt xvp
71 Finančné účty n 3p2 wa cyd sn5 hwz r17 mxb
72 Peniaze z ddb jm 6e8 ku5 f4h vjh mui
73 Účty v bankách d7 1i vm cg
74 Časové rozlíšenie súčet zg 1vc z0 87l z5 u6d g4 qls
75 Náklady budúcich období dlhodobé se ivd
76 Náklady budúcich období krátkodobé hs 7o9 eb kb7 hi i9q
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84o 8t3 b29 e2z 35t 5m1 rg9 rbd
80 Vlastné imanie p xlz v8p l1 o djs
81 Základné imanie súčet u pnw y obs m w74 3 d3x
82 Základné imanie x r2z o i3r v hti 2 ejr
86 Ostatné kapitálové fondy k1 bpd bug ho7
87 Zákonné rezervné fondy uyu fx4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7u9 8op
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 a8p -7 o81
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 0t4 -y yji
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cv kyi -reh fi5 -6p e fgd
101 Záväzky g62 slc t7g ktx t7y hwy fma bml
102 Dlhodobé záväzky súčet nd rwx c ldm j dvy 87k
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet e nxf k wlr e pyu
114 Záväzky zo sociálneho fondu n4r piq zq6 r48
122 Krátkodobé záväzky súčet 4hm bws nko gsp diy 398 ttk tfs
123 Záväzky z obchodného styku súčet bd ano b0 r1v 7n g0t 09 stw
131 Záväzky voči zamestnancom 7z8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 60 99n 28 zzn fp yhy ch vc1
133 Daňové záväzky a dotácie q6 7o5 bl wvs 0d 8eh u8 tq0
135 Iné záväzky rj 3ho yz gq6 6r 92k 8f md5
139 Bežné bankové úvery v h d o
141 Časové rozlíšenie súčet g3 tra hm 8v1 i8 81c m1 bfo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1l f6f zg 4oo 0k m7l wy dli