SLOVBOHEMIA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 161 197 149 587 134 524 134 524
2 Neobežný majetok 0 oth
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 979
15 Pestovateľské celky trvalých porastov u fla
33 Obežný majetok 2r0 gip bor z4o vdx tnf jrt csa
34 Zásoby súčet 87 kte
35 Materiál dj vbu
39 Tovar wg ocm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ph bq2 el 8l4 4 6c2 i 408
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x3 j7r p 02s b sit
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w5 xw6 z a9m z gmo
58 Čistá hodnota zákazky yg llh
71 Finančné účty z jcr 9k y6e tp0 58a 9oq q6p
72 Peniaze b 2ty c0 rea wbp zog prb c0t
73 Účty v bankách p7 6b ig la
74 Časové rozlíšenie súčet z3 ny7 ee tr6 w6 j1k ui s66
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4n uae
76 Náklady budúcich období krátkodobé 08 qvl i6 7k5 9o j9z
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37m oy4 jmr kpg gtu f23 pgq kl1
80 Vlastné imanie 9 hj2 xud m3 s ddp
81 Základné imanie súčet 5 p4t y kuv z jti l de6
82 Základné imanie z oku f bg5 i yzx 8 zgj
86 Ostatné kapitálové fondy iz mn0 kdb k6s
87 Zákonné rezervné fondy h9x shf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7ya 0k6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 5xu -5 1ii
99 Neuhradená strata minulých rokov -u dg5 -x k2s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u5 pgh -4o3 6c1 -7y 3 d84
101 Záväzky gif ms8 g0y ewv mt4 49o nr7 9j8
102 Dlhodobé záväzky súčet df 5o4 0 nnp d 4n5 suh
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet i 31r 6 bwq p 52e
114 Záväzky zo sociálneho fondu vio l13 f22 sn9
122 Krátkodobé záväzky súčet 0wc rqv p5c rmf 9fh mrz c6o xhn
123 Záväzky z obchodného styku súčet sm 2hr ec 8ky 1m 630 vw 7wl
131 Záväzky voči zamestnancom 43f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f7 xhh l6 ons zl rvo ve 1xr
133 Daňové záväzky a dotácie j5 erq c4 27e tt gm8 cz gal
135 Iné záväzky 6k r57 6h liz 2x e3g dk ujq
139 Bežné bankové úvery l n u 0
141 Časové rozlíšenie súčet 7r rby hx 6wd sn l3j fs k4q
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t6 iob zp 5r9 q8 ast fb c8f