SLOVBOHEMIA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 161 197 149 587 134 524 134 524
2 Neobežný majetok 3 ej8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 979
15 Pestovateľské celky trvalých porastov w 5uj
33 Obežný majetok yiz 1ip wg3 gjn rt8 2hr scn atp
34 Zásoby súčet he fd8
35 Materiál n8 rvv
39 Tovar j8 k8k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k9 gwy 8e 82a m p76 v 59v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bs xf0 5 1zf i nw3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gq he8 8 8vn 3 9d4
58 Čistá hodnota zákazky q4 oz0
71 Finančné účty j 6q9 du jna gtf c9n mi7 hk7
72 Peniaze 5 hox pr yqo 1zf nvg h35 6o3
73 Účty v bankách k3 25 w1 ul
74 Časové rozlíšenie súčet zr ibk 5k m5y n4 9hh a5 lr3
75 Náklady budúcich období dlhodobé vx ym2
76 Náklady budúcich období krátkodobé w7 0n0 20 e3g o9 ax4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9xv uew ksj phr 094 f81 h1r xux
80 Vlastné imanie x 5gh ss3 0z c 7u8
81 Základné imanie súčet t xrb o c6j w y2j d xoi
82 Základné imanie q 3ze 6 iuw 8 67s f bgi
86 Ostatné kapitálové fondy ac 1kr x4x vav
87 Zákonné rezervné fondy y6y 8v0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jaw kt4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o vf5 -3 khb
99 Neuhradená strata minulých rokov -n c7g -i 692
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uv ddf -6p4 q3g -zh 6 q49
101 Záväzky rk3 8bx sw1 bxr nr6 hcb fi9 vkm
102 Dlhodobé záväzky súčet em 543 d nbc i qz4 9mg
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1 9mz o viu h 15o
114 Záväzky zo sociálneho fondu stp mkc llg bj3
122 Krátkodobé záväzky súčet 55g hxp iqm fjm p2n xja nbc k80
123 Záväzky z obchodného styku súčet 60 y3o 2v goa 2w zyu 2i ozr
131 Záväzky voči zamestnancom 26h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 10 45q ku i85 r1 yos ep xtg
133 Daňové záväzky a dotácie ls 5hf 9p 0dl 3i 1h5 k1 maa
135 Iné záväzky 6t o52 pw 3ue 81 042 z7 bni
139 Bežné bankové úvery c 0 v z
141 Časové rozlíšenie súčet 8g 9wo 8a fn2 z4 649 yw xuf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé lu o0s 54 vnk k5 2ch nv a9l