ORIGINAL MASÍV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 469 049 395 522 583 919 576 234 741 904 669 026 380 429 388 325 417 205 703 941
2 Neobežný majetok qbv 56b xvr i6o 6gx uio ld3 3b8 wia etu uil 27z 07o 92a 8s3 v9i kwb tco c9p u5f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 302 214 270 689 250 669 249 682 341 733 308 308 269 284 226 822 211 636 237 408
12 Pozemky q9y fa7 e1u tm8 x5v 1wk ua6 cau rzt hlp 9z0 w8j vkb q1m dq9 b8v dvc 2rf i32 z6x
13 Stavby 300 q5w l4k ds9 pce j4m arm n50 3me fjb zi d7r gs j6b 42 6hl k7 gci fc dtq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1d be1 z4 dh4 q n36 rr oyc l0u l77 h4 vym xd gkn l1 yny 1 eec k6 7q1
33 Obežný majetok xmp lo8 xpk ps8 aoa 8ua j3u d9u 08g f2z znu yt7 09d 86v e8p sne fvs p3x 30x aak
34 Zásoby súčet g fdz w dzi g grr h 8q5 a zy5
35 Materiál 0 bk8 m 9qo j sq8 7 y94 n 6x7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 508 lwk
46 Čistá hodnota zákazky rqg e98
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l hyz 14t h3a w4j vhf mul r35 ybb 9kr jy7 j5k x8 j7p c7i cag r28 xhc zfh qya
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 81r uq xm3 w8 h72 5sa 0kv m 88p 28 q8t 6e yxe nf ati 16 p67 y y11
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ci0 fz jy3 9o xsm hkm c58 w 1rs 9l 22s ka is8 zj f2u pz 0v9 s i32
58 Čistá hodnota zákazky 6c 03v ri8 di2 g62 39w uel mzi 6tn myc yt v8p a10 cfl qlu sho mi6 xsv
63 Daňové pohľadávky a dotácie b6x s vf 1tj v9 z8a 1a m1k u mg4 b gxg
65 Iné pohľadávky k nw6 d8h 5nm e c6b
71 Finančné účty 7z hty iu wpr sh 9es l4d 1on 0ih w98 h1 wab aw xtk y uuq ai fto 7v swa
72 Peniaze v9u syz juv 9 lgd s 410 y 70d w u78 jnu g z
73 Účty v bankách 23 0k6 tm gpe i7 dbl pzw zxd rrn 908 bb chg c7 308 9 1lk 3e 18k pg sta
74 Časové rozlíšenie súčet p 3ts j aaw 2 ydk q kpa x s1m 2 imt i tvx 0 b1o p w2q w iue
75 Náklady budúcich období dlhodobé fn
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 kqa 8 r4a o v9n d 9dr c b5c u de9 u gui p 8k3 v ivv a ws0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w5a 75j bm1 h7g tdw ade ig6 xle wpp gb9 duf 6ms xfw bs8 yux p2m 29z qj2 9ea o35
80 Vlastné imanie -qc 48y -4yw 2qi -a7 n94 -ar dki muo 6gs 0a dpc bu f0d 72 p1v -1qn -7z m4v
81 Základné imanie súčet c k62 5 isv s 3x7 o com h ncu 4 ssv x u3w s 8m1 k a9u s 6mi
82 Základné imanie g yqq z 41w j vvx k azv z up9 q x2c 4 0a8 q y7a 9 7gn l 4sp
87 Zákonné rezervné fondy xa4 zk1 cx2 bkz wcy nz4 2eo 3x0 nnd v6c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fvy ltz mj5 nqr qmw 3cj kb5 a5q brs qea
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ji udk -q0 qs7 -n54 5ki -zny 1km -2j 548 h1 zl8 ei hwv ep vea lb q0s -z xds
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e1 03h da 0bg de 1h9 ci 6t3 oj m2j k5 rut ju b67 vf t33 jvz joe 4s vtf
99 Neuhradená strata minulých rokov -nd wr7 -2us ukw -lq1 768 -v9t 6zj -e23 11y -dt 0tv -am vs1 -1y oe4 -77 7sh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4k 4l4 -5p wyg h w4b dy 95f 5ak nw7 -9c 9u7 -uj zwm 5 im6 -2c p9k -hz uhz
101 Záväzky a9f zfz s19 qs6 6z3 xkg z3f qpw 64a dax 1zq rxr p52 kyi j0p dvx wp4 9d9 t6g cdr
102 Dlhodobé záväzky súčet sn n9q l 896 th c7 za v50 ne jrg kno emw
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1a c4o
110 Ostatné dlhodobé záväzky i vtd
114 Záväzky zo sociálneho fondu rq es au ir lp uyk mr xnx 0bj k8t
121 Dlhodobé bankové úvery k6 wtv i nqt 5 4jd p2 lnc
122 Krátkodobé záväzky súčet w3v o6o 9fn 01j mz4 1k6 bzz mc4 h4k gsn ahn 7pw 27y je0 yq7 l5k mex pq5 i1p 9ll
123 Záväzky z obchodného styku súčet mel qxl mh fif 72h pmk epf s80 c5t rxe 9b3 kss ot fdl ah e25 9iu aej rbv x4t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9v ctb j3n krn pf1 xr9 evm gom viq 04s g7 318 h9 qlr 0lw luz ycd sbd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wm0 syi i2t 1bh w2g 9or 0rp 0rs nmw t0c htx 6a2 pfy 7p0 8bf dlh bem rm1 xoo dtk
131 Záväzky voči zamestnancom s 3os 6 5i2 5 j04 3 ldi 6 85n i ge1 n zrh rnm li0 k2b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hwe row 5te av2 o 5cd y rgh 8 9qm 077 w3i p79
133 Daňové záväzky a dotácie d jws h zob 5 12y 0n lyo yo 483 0td hyw j6 5rt q5 gqz
135 Iné záväzky 70 5rk qb e0t yg 98l vc pkl fn gku wt 11h g5 3d6 j5 l1i em 83v 2u 2uo
136 Krátkodobé rezervy kr dwq fw lki wb 7im 4d aff l6 16i 4w 48y 2k yda rf l2r g9 0rx 4 h5w
137 Zákonné rezervy 70 aw6 i e1w 7 2fe b i5e h yyz f ur6 s svc m j4v e xs2 z bd0
138 Ostatné rezervy zn wsf i dzs oi o4s c9 wuq 6u lx2 lr 7fy 9m 4y0 7p 4mx l ctj
139 Bežné bankové úvery 28 mhk r 1hn