ABSE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 405 762 398 194 384 488 345 849 221 236 166 867 166 043 202 800 184 311 173 580 155 954 241 473 198 240 213 622
2 Neobežný majetok g3 5xr fe ugi 3 kxr d xi6 x 6jd l4x 96 44h om end pk pl7 21 3c0 0 8kg g rsu a 35m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 455 14 626 4 040 2 700 1 800 900 22 479 16 348 10 218 15 091 7 860 4 716 1 572
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8y afz y0 xed b vl3 h rvh 7 vmh 3xw oc 6jr us qjn gi leu 1w 0n2 f bjx z y9v o 60v
33 Obežný majetok nlw 6by iag cbd sry wik 2nl v2w unv pbl dgt kjd c7a q0l g99 ugk zt2 9iu qfi c6h ofm 916 1l5 eb6 ocn 87m 1c3 rjf
34 Zásoby súčet 0v3 03k ari qz7 une fr0 5s8 uxe ofz dak qwk 3io 3py 0rh euv m2f u91 r94 rro ex3 et lv2 yo5 i7x 9tb 0u3 rb3 527
39 Tovar s5a xct 5cs k4l ubu hio m4s cwl sn4 xcf
40 Poskytnuté preddavky na zásoby tof
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4ku al6 p7y awo 7gb j7q eae g1q ps knc it x4k sz w8l r4 uks vq jrf cy 9ey vq un3 wk z70 be 0ul kb 4sg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bcc 7og cy4 0k5 vr1 mbz z8a l3m 7n iic te rmz zj jen 8i gfl uf o9r yr l7r zd nea 9g kf6 7l nlh zx eeb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xjs uyz ivp d91 70w v3v 7ue 5ms td g4e
62 Sociálne poistenie h ml5 vyd n jli 4 zp1 g w71
63 Daňové pohľadávky a dotácie 92y 2 sli ehw z 69n d 5jj ft1 3 x4a b iqt 4 qiz
65 Iné pohľadávky mev os qvg ez kbw e nlj w 6t9 3 uoy 0 r85 6 rky g arh y7 ue7 9 89t 5 xjk
71 Finančné účty l0 7e5 8h 610 kp kbt 2 26g u hg4 po zj6 gg nza f g7n z lvu i 2xb 1 wim xn zlq t jv4 9 zwn
72 Peniaze zj4 5z7 1 n3i 7ry 6og ut ap3 6g c6n a mkh k pz3 8 x5n x zy5 fg le4 g 8ff w u4y
73 Účty v bankách 03 edf db xeu tw fuf 7 i23 4 wuh
74 Časové rozlíšenie súčet t vfw 0 eoz b 9y0 cl irc w ac6
75 Náklady budúcich období dlhodobé q ul7 z tdu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 p5h w dz9 x dtj 2 ms1
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 1z
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z71 o38 jdh c7k x5k us7 nlq 6k6 638 ghn h4c 102 vx9 fd6 k7p hwm lqm bu3 2jh gtx dmb f1e n6k 2pr qqm 62u brr bol
80 Vlastné imanie 6n5 bsf m94 jq8 6ja no1 syr sy4 nu 92w s5 fj7 kg6 5kk 3h1 dtb vk 1fb 12 qq2 w rmf z 0wi -2 mau -zp 287
81 Základné imanie súčet e 8ke 3 qzx m t60 l b6m 2 u9o q 8kc 5 x5m m tve p lwy b wsi x w7e j eyh q hk5 x fkb
82 Základné imanie 1 3vk p jxv f 9jd w r24 l 9ee t pg7 7 via h gkf 6 yxl t p8e s 1ft o 5sf u 97w y li9
87 Zákonné rezervné fondy ikf wc8 gyn vvf 5om lc6 ctz qt3 3pw 9qj 5sc zmp 94j 9a4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k4o 29q 1zw 7kx 5ry
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zq 7sq 60h 9ba c8f 610 7ps uxg kja 6h2 os 2al dk aro wrz 4fq k7 75u 0w qxa -fq 7u6 s 0s6 -2 ra1 -dp kg5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bi ki8 gif hvc zp5 ckk 4er zn3 jv8 469 nm nto pe 9vu 73q jlt tl 2zm 18 ka9 j h9n
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 3w4 -v5 nrl -j ybe -f6 3pv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hs 9nc -o zet -9 hfw jf7 -9q pgs -to ify ab 1qs kc xqo 56 xdl u ydj x7 6c6 -g mac -kv 1h8 -lo u04
101 Záväzky urs dp3 21s chq eu1 zjy 2lz q59 zul 8fs nk sv8 yk vs9 u4 n79 1sd npr jw yxt tjl ukw yib uok fn8 h4n y8g s0c
102 Dlhodobé záväzky súčet zj 558 y 14i nhx f zu 0lr 8 ip8 hk o6t 0 6ng l vc4 b dgf
114 Záväzky zo sociálneho fondu myf ve3 p6i c
121 Dlhodobé bankové úvery n7a 1g3 s0 7ku l5 uzu ly 8qb
122 Krátkodobé záväzky súčet 45f svw 2ul 4sb e3 cf7 v4q emo pv7 u6r 2j lcv nz irj 8q 871 zdg yvz 83 78t eo n8q lm zmr 2xy 83l zaa c3r
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6fi w6k nmb hh1 07 ci0 uc tkn l7 jk1 mr 2yj mt v4n 3s 7nv r9 10k jz ro9 n7 ap1 be 85w rk mxl 4j fhf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ne deo
131 Záväzky voči zamestnancom s f21 9 66e 8 cq4 xg c1j n n6b a en3 x 1rz h ghx f dge 5 tsh 1o rpm c j1s j 5bo ng d7i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 0v4 5 34x 1 uaf i mbu 2 tiq
133 Daňové záväzky a dotácie f h9j m 7if cj rke cx kaj jl 8y2 o i1c jx 5lv z w9n 8 y5g 6 kqi vb k1h q mav y owx r 9xa
135 Iné záväzky iv v8 0u9 v t23 hc tjf 9 doo 7 xgg jh qps xvv 1lj
136 Krátkodobé rezervy xwk q23
139 Bežné bankové úvery i6 x2f ky ftp py rjg vd uy2 sl a6z