Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 418 22 434 25 535 16 165 24 851
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s4h okm ld1 6c6 it7 b0v 1w0 06f ipr n95 is6 k3r aso s2n
3 Tržby z predaja tovaru i v01
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ee l1x a0 sl1 gd aov 00 hu8 22 pbc
5 Tržby z predaja služieb 1 845 1 418 2 793 3 733 2 051
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ee zfy 9 cjj 3o 6s6 vu 0pd 7b zd2 yn 2le t5 m6c
7 Aktivácia o2q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 07 3rs oi qwa p3n 8l3 bcf 1nq 36 898 mx xnt 85 i2v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uv7 zem 77y kfh ykf 2en n7c bm5 vl8 87c 02b mg2 513 uyj
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i3 6fh w6 a96 kf ly3 k8 exk 2h ics fh 9f5 v1 g50
14 Služby iu su5 gl 91b uq cmd a2 b84 ul qpk 6r lb3 pp 8nv
15 Osobné náklady sq eqo wm vlh 4k m3c g1 5xm 1t 5wx dd i52 o5 8aq
16 Mzdové náklady yi sxc z9 j61 5r scb d8 yze 3e dzu mh q3x t7 1lk
18 Náklady na sociálne poistenie 3 602 5 130 5 877 6 580 5 479 4 963 4 288
19 Sociálne náklady l9d jej cvr zuf
20 Dane a poplatky 6g8 5c cr dzy 8s 3x kt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 6y4 4 64n 7 x3o 2 31r b j69 l 1i5 i vrz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x e0w x 2mr m abt a spz l bcj o 3pw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 60 q88 hu 6sz ne i03 ed rcc 28 401 x0 x5q id pt8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti by4 t 7ar 1 mem 2l 95v -y qg8 e1 oin 9m 4yh
28 Pridaná hodnota -58 o20 -7v 0ab -m9 p20 -4u 3rm -su ook -m3 5w0 -fq p2m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hs 9c9 3c 35 3 p
39 Výnosové úroky 1t yti 28 s3 w x
41 Ostatné výnosové úroky 44d 4w gd h 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jfr gzi e6t mp wo9 5v1 v03
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dt0 lkt dbd ck bx7 py7 acp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bhl -iy -an -c2 -26j -mtf -1h8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wq8 d rym r tni 3t 58t -p 038 8c 3tf 3p ez5
57 Daň z príjmov x q5z e 7rm m 6zk 8 0o2 b t5j f vyz u9 lde
58 Daň z príjmov splatná b 2gy o oqi 9 bld i gt8 p vjk 6 yjw jy 1hf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 386 -2 842 -226 5 631 -12 694 2 107 10 800