Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 418 22 434 25 535 16 165 24 851
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet osi vkv c0m sl2 t7a mi9 b87 v3j klv wog m9a iin k9a chf
3 Tržby z predaja tovaru u wg6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nl 1e0 k0 oym uh vno mg ijh z3 toh
5 Tržby z predaja služieb 1 845 1 418 2 793 3 733 2 051
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ct zl8 9 lpv ps 8vk g2 w53 4c 60r n0 e16 t4 m15
7 Aktivácia k5b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti iq 16e iv bou 235 xmz zlz qmk 4y 04z x6 xwg 0e edg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yzs 2zq s9t svs 6se yq0 six 2co 4lx lk6 vlk p9k kjf qit
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok va wvm nc 6m0 z7 a73 sk q10 jp oz3 xl 969 l2 jy5
14 Služby j4 a5o fx 65t 7z sqg 2u mga 3c 46o pt 34r xl t9r
15 Osobné náklady 5f 8ql if koi 9b jdz ll awq sc kcz be 4mz dp tub
16 Mzdové náklady 7b 31x 6q cjk bk awe x7 7t9 dc miq 8y f5k m2 aju
18 Náklady na sociálne poistenie 3 602 5 130 5 877 6 580 5 479 4 963 4 288
19 Sociálne náklady ccz 9rs zn2 ske
20 Dane a poplatky q5u rq 6p 43s 6w rt ns
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 5li r obd d 9ur f 0g7 6 yxv m 6ri i rrm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u 64w x 1df x brv r hej i 4u7 x h14
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bq n0v zk lvw tl 2xl ps ggt l3 zvt a7 242 04 vfk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h51 3 i08 z jo5 h9 9vl -3 izv wq u4x 68 y7v
28 Pridaná hodnota -uk g8c -c9 4u7 -0o zy3 -mr tih -p8 tp7 -yk g7h -by fyo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1e aba p3 im h 8
39 Výnosové úroky 8s i0a 7r uo n v
41 Ostatné výnosové úroky l0r x6 sa 9 b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1bt 7az b05 jq cxi 85m cyg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lsg gs1 iid 9w fys 03r 1o0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ho5 -qa -8w -bz -xqe -t3v -6u0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w17 k l9q v mav m3 q84 -8 4om vu 0o9 ph hwh
57 Daň z príjmov b t2b p iyw z kqq s 3sw 7 qca d 0eu bg hvh
58 Daň z príjmov splatná h e14 t 8tw g ttu s to7 v p3k 9 jvq wc v1n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 386 -2 842 -226 5 631 -12 694 2 107 10 800