Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 418 22 434 25 535 16 165 24 851 21 177
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kcf d10 jy1 8q6 o5h qsd 077 wqe yt7 06g 3zp eie z61 f2n haf lxs
3 Tržby z predaja tovaru m 6x9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wv vtn xd 2df k1 ghr c2 t1q kl t5s 0k al9
5 Tržby z predaja služieb 1 845 1 418 2 793 3 733 2 051
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob av 3og q vdo 7h t5s 3c bz1 tn tab 3c vgq 18 tb6 s6 kav
7 Aktivácia z9i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rd 5ng ep zrx q1r 07v i5y zej mq k8m sf n94 sd fct o4 shh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n6j f4e jy3 j9y i7h ntr hzf an4 hwn c65 o8l 32g lja i92 6x2 hwr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yn vlx m1 7j9 30 w5c pt yn5 4z 408 yp 0w0 dq jbz ay zy4
14 Služby 8c g2g w7 ehy bg yyr a9 6hn dz 1t5 2u 3te t4 yal qe q1b
15 Osobné náklady jw 7ej f0 xa3 rw h0r e7 mdl c8 t6a os 3ht 1n dc0 kq wed
16 Mzdové náklady dv ee2 oz 0ov 76 qe1 jd akv 20 lr0 ws 8to wr p25 r6 tst
18 Náklady na sociálne poistenie 3 602 5 130 5 877 6 580 5 479 4 963 4 288 3 525
19 Sociálne náklady 9z8 f4x 7cb 44q
20 Dane a poplatky 69o kn 32 hlc or my 07 sm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f so5 g vhh 5 5wh u to4 w a9h d jrt x nbd f iku
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 5wv p 28s x 48l 7 5bg 0 j2v v 3o9 f kpb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kv y5g mc xvb 1e 5d2 1s 5u1 cu 0d6 f2 huy 99 o4e ud ahq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tca k wp8 u jad 6g 0k4 -b 9dn k3 q22 8s h2c 01u
28 Pridaná hodnota -2g nz6 -xd wzg -3c n14 -pz jln -96 6t4 -gn rk0 -71 ifq -9f 66p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mm 3p5 7h x4 y z
39 Výnosové úroky dx 8ey 1t pw z 0
41 Ostatné výnosové úroky p3n x4 10 j c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q0z qom kpd if 1kc bmi d11 co1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lhb jyl 2nv 2m wgs yja gc2 okn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fox -no -as -p7 -rll -bb3 -vfn -3nv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8r5 2 kei k ie0 o5 vfk -u irg mn brx ak f0d moh
57 Daň z príjmov 3 xx8 6 4tg m 2no y ghe p 12u i qfa oc zdp e 1gq
58 Daň z príjmov splatná m wy0 d w9j d eur u sq7 d 7lf p ytl s2 rs6 n p3h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 386 -2 842 -226 5 631 -12 694 2 107 10 800 -5 887