MACHINTEC Trade, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14203/L
Dátum vzniku
15.05.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať navonok vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku pripoja svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.
Predmety činnosti
 • nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (maloobchod a veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.5.2003)
 • podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu (od 15.5.2003)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 15.5.2003)
 • výskum a vývoj (od 15.5.2003)
 • zámočníctvo (od 15.5.2003)
 • výroba hnacích prvkov (od 15.5.2003)
 • výroba cestných strojov (od 15.5.2003)
 • výroba stavebných a banských strojov (od 15.5.2003)
 • spracovanie dát a súvisiacej činnosti (od 15.5.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 15.5.2003)
 • oprava a servis mechanických strojov a zariadení (od 15.5.2003)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 15.5.2003)
 • predaj a nákup strojárskych výrobkov a výrobkov presného strojárstva (od 15.5.2003)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním upratovacích služieb (od 15.5.2003)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 15.5.2003)
 • reklamná činnosť (od 15.5.2003)
 • sekretárske služby a preklady, vrátane tlmočníckych služieb (od 15.5.2003)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 15.5.2003)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 15.5.2003)
 • výroba a opravy poľnohospodárskych strojov (od 15.5.2003)
 • výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (od 15.5.2003)
 • sprostredkovanie dopravy (od 15.5.2003)
 • prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení (od 15.5.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť vo všeobecnom strojárstve (od 15.5.2003)
 • výroba motorových prostriedkov a motorových vozíkov (od 15.5.2003)
 • obrábanie kovov (od 15.5.2003)
 • organizačné, ekonomické poradenstvo (od 15.5.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Ján Timko
  V. Šípoša 9910/14
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.06.2012
 • Ing. Milan Čerňanský
  Š. Nahálku 5338/2
  03601 Martin - Záturčie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.06.2012
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.2. 2003, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Uznesenie OSZA 1K 15/2017-586 odvolanie/nemovanie správcu konkurznej podstaty
 • Uznesenie OS Žilina č.k. 1K 15/2017-531 zo dňa 9.10.2017 o vyhlásení konkurzu
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ + listina prítomných.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za rok 2013
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+zápisnica z VZ 15/3/2013+správa nezávislého audítora+správa o overení súladu
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14/6/2012
 • podpisový vzor M. Čerňanský, J. Timko
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14/6/2012
 • výročná správa 2011 + správa audítora + rozhodnutie
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • účtovna závierka 2009 + poznámky
 • rozhodnutie jediného spoločníka z 25.11.2009
 • súhlas s ustanovením do funkcie - podpisový vzor Jozef Bučko
 • Zápisnica z MVZ z 29/6/09
 • Podpisový vzor: R.Vozár, A.Hrdá
 • Úplné znenie SZ z 30/6/09
 • Zápisnica z VZ zo dňa 26.3.2009
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Rozhodnutie o premene na EUR
 • Úplné znenie SZ z 3/3/09
 • Účtovná závierka 2007+poznámky
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2006,
 • Zápisnica z VZ z 6/3/06
 • Úplné znenie SZ z 6/3/06
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2004,
 • Účtov. závierka 2003, zápis. VZ,
 • Spoločenská zmluva, 3x PV,
Dátum aktualizácie
14.05.2024
Domény