MACHINTEC Trade, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 096 260 1 053 661 1 817 477 1 603 437 1 078 781 1 263 043 1 038 328 43 836
2 Neobežný majetok b8 s1i ih s0n ob btg a9 85g 8l 2c4 ju akc yw t0v 8 fzi
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q d5q 7n8
5 Softvér 1 754 700
6 Oceniteľné práva 9t8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 63 256 36 157 27 667 20 618 16 582 30 966 21 100 2 021
12 Pozemky 4g 7y6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3o wjg jj lr0 ea mx9 4j wk9 5j fp9 qq dz3 we 377 4 4jb
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t2 c7h
33 Obežný majetok i rb6 42a a o96 ejs k 0a9 0hp 6 k7m m89 d w26 roz v cgg yc9 o e43 1w4 sz 4nz
34 Zásoby súčet d5 icx dbj xru 29y ut7 bq6 hhe o7n 35u 6e0 jtl r2t kcn 5 nc6
35 Materiál p yi3 y k7a j fx0 1 tvv a k0j i x80 2 p7k r b67
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby vr 924 snp 2ta t33 i9w gsb bdv p7x zu6 ky6 iaz 9az ilf
37 Výrobky m0y c1t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8p j gmf ua cp8
46 Čistá hodnota zákazky v eyi
52 Odložená daňová pohľadávka 3o nz 4wx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 06a m06 l7u rce 7oo whe jpy bwr fyu kug 6bo vc8 ftv o8x -pgf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4oy p2h tdm tt7 bry v65 wy1 tiz s6m 0sv 80b qnr 3sd cuo -pud
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku man tzm ybu p33 9eh 4ub 3oi 6n8 n96 how 51w jrp 118 2fp -2u7
58 Čistá hodnota zákazky fg0 8tv 80t
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6hz csx b2 40v l6d ul5 4s s7i cn lod yg akc ec 1rz
71 Finančné účty 3m wzd 4k t8n la1 jft hi8 iez 2wn mru tf fx7 kh bx7 ui pnh
72 Peniaze a pgg p 1ec j 0ck t roh h j1g 6 b4z a u0c gu hiu
73 Účty v bankách ul gxi c8 noo h75 001 m7v vup 8fg 50u du 4vi 8 r69 5j2
74 Časové rozlíšenie súčet p 4h7 6 fq2 h 38o 5 3pt y 92o w 9t9 u 0zz j2
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2 hvf m 36v k yv5 y 0at s kr8 i azq tf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 z36
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q q95
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p lyx 3mv d j1p z1d b pmx ggj 4 m3a 3ug d k3a bxh 3 u3n 7k9 0 zse w95 6j mg4
80 Vlastné imanie wo 6zb -7k qmx 9a 49l -8kq jmc -r0k 18z -vqa tw4 -8f8 5cf -2 gov 5k2 -y w8i ca7
81 Základné imanie súčet g h1j i 01k r 9z8 f gx5 l vnv m g5x f t0w x z35 o u0a
82 Základné imanie 5 1ie l aih z d5v k r2r g 51i l 6kl 2 l2p 5 2gm a rjo
87 Zákonné rezervné fondy uli r4h my9 oo7 89u z4x sdp zes n0f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3mf 5bp jqs pmu b27 afc nmt njn y96
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov il 7r2 ys 3gn -jij c12 1q lq1 -ffv zvx -36d rzb -j67 g34 -n lo2 yqn -e cse nzn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oq kte 1c gjo 5s 0v5 ed3 wrp k76 u2u f1n 3nw 4fh 1ig awc uz4 snw bl4
99 Neuhradená strata minulých rokov -yrb cur -mli t38 -0z7 n0j -n0j 8xs -7b1 hgx -s 2hc l2l -3 4h2 ewb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vy ptx -d2v w85 5pf 90m -faa kwa -sb 0hl -ci2 rsn -q11 sxj -i4r 2ap -4 iog
101 Záväzky u lp1 67x g 4vb cgr j p7e 6im z 1ee w8m b wac 9j2 x 127 6q2 t 8v2 ggb 7 ocz jfn 7 40o ibh
102 Dlhodobé záväzky súčet wi qui 42 d1j 5 k3g w hlt k tud ju 0cz 8df uim fn n6z yl hd5
110 Ostatné dlhodobé záväzky 23 65s hrk h0o
114 Záväzky zo sociálneho fondu emk n fb4 7cg t c54 m 73l n oc4 m g8w q9 sjg a2 b40
117 Odložený daňový záväzok 7 dmh ycd 0az g qid ovw ke5 hzj
122 Krátkodobé záväzky súčet z2f 3p9 w39 j7q h flj 0lo z emy oay c 954 26y x gtq d0b 9 mfc o6o h p7b keh 3 l6k j69
123 Záväzky z obchodného styku súčet hf2 xq4 nrz lrl t psw d6m a 2om s4f o xiw nbu n zkl acx q 286 6xd n 4tm g4s e jnq ylx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 pxy w41 z b6s 4c1 u dv0 hyk 8 46d 85s b has ik6
127 Čistá hodnota zákazky j 9oo f a9d qwm
131 Záväzky voči zamestnancom t3 471 bq 3q7 v1 th7 g0 dy8 bg f51 ja yyu d2 jcp mg3 tee nj4 146
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p0 ijr 04 hrt ju b0z 97 11e p0 j0b fu o8d dp g8o x42 orl ns0 qo2
133 Daňové záväzky a dotácie m vmr 9 7f0 b 23t b h0p l vyb 4 853 8 ars de rk6 pt 4pa
135 Iné záväzky y3r j v5d f 2d7 zvv 7ar c 5cv d kpg q qje o nlc
136 Krátkodobé rezervy l x7u t2 tvj nh v75 u3 fc7 ki o81 ep k2g 0j htj
137 Zákonné rezervy e v63 sf 1ou pj fio o3 85f p6 6ht 1g 48p l0 kfr
140 Krátkodobé finančné výpomoci i3r vif 98d n9h rqk bjv 4qd 11i se6 us9
141 Časové rozlíšenie súčet tez jhv 2ce 8d dh i6j q7n
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 25t 981 ahn 5a 9b fk1 w6f