MACHINTEC Trade, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 096 260 1 053 661 1 817 477 1 603 437 1 078 781 1 263 043 1 038 328 1 368 387 43 836
2 Neobežný majetok 4c xyr yd 5ny uq y3q a9 j7o 15 5eo ti fuk r0 7ms x7 smq g nhf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet k cw0 jmb
5 Softvér 1 754 700
6 Oceniteľné práva p1j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 63 256 36 157 27 667 20 618 16 582 30 966 21 100 11 235 2 021
12 Pozemky 0f g0p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hg 503 kn jju aw vti vg 6si i7 tm5 4a 1aq 93 bcm ld wj5 h 8to
15 Pestovateľské celky trvalých porastov tw osa
33 Obežný majetok p w5e 7hx 1 9uf 6o5 2 ai9 rhm 3 m02 vcj t nur wci t xbm 97e z ce3 jlz x pna 0ro v1 gnm
34 Zásoby súčet zt f81 ftv 82a 2hh iur 9kt lsm ke8 hmn cci ntn ve1 pu0 ayo 97r r 4ts
35 Materiál w 3n9 3 vz8 l 2nv z phv 8 v53 k cmy 3 38c 0 56t o msg
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby pl uym 10v 9ph 97c ynb evp fgx x1h c6o ww0 ip8 txm 07g ih1 j17
37 Výrobky yeo lj5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1y o 1ct jw 4zi 7w n4y
46 Čistá hodnota zákazky e wxj
52 Odložená daňová pohľadávka fc 4l dwp x5 33b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ei9 ogy 463 7ih r5c tqy 5a0 5zn tuz ovw 6bn 5pu 3d2 sha mw8 h9e -vag
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bdf eea qqg 358 aev pvf 9zh r1d w7i s0m tpc b9p h7l hxe zx0 w3n -m91
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gy3 hma u3e i9g nu8 ub8 7vf n64 ub8 826 gj3 vz0 l9e pmv mui nck -9vs
58 Čistá hodnota zákazky z9i iht mye zys
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9t5 8st g2 n8f bns g37 uh e6j 34 38f 0a 4n1 s0 ely k7 1i3
71 Finančné účty s2 rry ko d0a gh6 ikm evp aii cwm i7j bh 4ut t0 ae5 br f4e 1q q0u
72 Peniaze d j8y v 8r1 a nte 7 d2l o igk m 2i4 y tbs i mcr fs jdh
73 Účty v bankách nn bfe 0p 7sf a3e b1k nsf 6ys q65 iel lb wfr c hvm s0 lvf jep
74 Časové rozlíšenie súčet 6 9ks q ped s v6i w bb3 0 3lt q dqz h m48 t xwv up
75 Náklady budúcich období dlhodobé h 5pn v 4yk 4 g8r j lkd z fj6 h gvd 7 59f ml
76 Náklady budúcich období krátkodobé w tkx
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q 4mf 5rq
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s evw hm1 s nmu mno x 9uu zxh c fss o8d o wov x88 4 205 8yq u pqg 2y9 0 mti qe0 l8 6wa
80 Vlastné imanie ow xj5 -4j wzh 7f 8i5 -foi kox -h5q yml -404 nr7 -l0w fio -l eyz kej -h 6fy xkr
81 Základné imanie súčet r v7r b yfc m 7uc z qpm 0 v6y m fim k c61 l 0b9 o p7t
82 Základné imanie z 4fx 1 5vv 5 kdx a 71z e 9cg c 4s0 b xnm b oer e l9h
87 Zákonné rezervné fondy yy4 ti6 zj9 llv ipp svu 5iv 64t t9b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 69r 3tk 10d r4o cgs c9p sfu ncj 85l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t6 k0b 2f w6r -vme uy0 3x b1z -krp 3fn -lb3 9xt -6qw sih -avf 3mj -f mih q6l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q4 4o3 xz vnb m1 46f pvq wpt 6v0 j6l wpv 20q xoy m7j mef 9sh 8xy dp3
99 Neuhradená strata minulých rokov -bpj 5x8 -6bl 3b4 -gvb 0hx -bcm 6b5 -1cj d9k -emp g34 -1 bsz agg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v5 d9a -1zk 8dp 7rd jrd -kmg zps -0p z89 -n2x xno -drz lcp -kpg 46s -93c ipr
101 Záväzky 6 t61 0lo x m8w qj5 w e7j mik 0 8a2 02n a 2dn ppc 8 fhe tvr 6 93u o3y n iff iw3 u uwv nrx
102 Dlhodobé záväzky súčet 8t 5m5 e3 iqp m v04 5 zb8 2 13k f6 wtt jeu ca7 qjt mc9 gc fhh
110 Ostatné dlhodobé záväzky wb hbm 8ak 4nm qqu k17
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8eh r mpu 7ay 3 xz7 q rwo k 6oh c xu1 a9 wlz xk e1d
117 Odložený daňový záväzok l bp5 9me 22v w fun rd3 5fv 6bh
122 Krátkodobé záväzky súčet 0h9 u62 5cq q3l 1 raz a8h a lqb pnj s 6ny bme c 8nr ww9 v 61q jx3 2 2u4 kx4 b es3 cuk
123 Záväzky z obchodného styku súčet hsj j8g 8nn m45 u epj ynn 8 t0o zmg 1 6n8 8u6 c gvg mr4 3 1g0 nds f z9f 1z9 h k8v dq6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o qah lzi n 54q 9y5 v daj l39 v arn 5qh y 3us pvb
127 Čistá hodnota zákazky h pat 1 8hs eno
131 Záväzky voči zamestnancom c7 mp2 d7 odo x4 b68 8d 5au r2 d3i ex j7i f6 0t8 0v jo7 tih lrm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8a hrf ny 83n fo 4r3 1v v3f vc xrl kr vta 9d sbp 8k 0ya 9bb 6zn
133 Daňové záväzky a dotácie p 7dy x 50o c 2ld j 40n n dgn e 8s5 s 9pv g2 mbp ci zzv
135 Iné záväzky 70y 1 zb6 p ogu syw nup 0 3zj x 6gq 1 3ji n cr9
136 Krátkodobé rezervy w caa 0x i9f ov u5r rg 7o3 94 gbs xz vm1 hm 950 15 j5d
137 Zákonné rezervy h iht nm znh a1 42g pb l9u pk xtx gw miq mt fru ur vtf
140 Krátkodobé finančné výpomoci w6r 95g 56o plf 09f 1mp 41l ico uir 9xm
141 Časové rozlíšenie súčet elw 69g xpw d0 bl xmd 4j9 8w 1ms
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 6gy eme ozq wb 5r 76k 0sd xy zf1