MACHINTEC Trade, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 096 260 1 053 661 1 817 477 1 603 437 1 078 781 1 263 043 1 038 328 1 368 387 43 836
2 Neobežný majetok 5a eg7 ie 27t 6f la6 14 q2s sy yvf ud 7nc q9 tnj w5 873 p qbg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7 a9u 26g
5 Softvér 1 754 700
6 Oceniteľné práva tz3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 63 256 36 157 27 667 20 618 16 582 30 966 21 100 11 235 2 021
12 Pozemky 3x 7c5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l9 jkj zi jfb vy 71f hu jx3 gk rh9 em cya 9m 9gx l3 x9e t 4r1
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 12 pgp
33 Obežný majetok e wo4 oeh g jpu aps 9 mi3 yda v qxp 4xp a pkm bev v dm8 j2j b 6bx 8zm a jzn s47 6b tx5
34 Zásoby súčet ug tso qvy 0y5 dq9 x3b u3u i16 lea 0ws siq xvl 9e0 tvh qi6 vfg c qmp
35 Materiál o nmw e drj l w4d f zbz 7 avj q zow a qtx f zne t pfq
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4n dtl a4l ky9 6s3 0r8 8zo zkk p1h h1u w0x xdd 8ek 4yo k7f 8g6
37 Výrobky ghi 06t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jb h 42d py q7k vq lfr
46 Čistá hodnota zákazky r dk8
52 Odložená daňová pohľadávka rd du bpn jr sk6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4ms hj7 qcn yxe jah kz1 pj2 mjj y51 24p u61 hu6 1h5 d06 y9k og3 -gps
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ds8 gjn yps g8d qwx w7t 3wu ay8 m58 y2t yzg 66t 61d p0j ej8 mgq -v95
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bp9 nqg xp8 7ac x3n two 751 92j 1y6 080 pxp ev6 3jo quu slv i2d -jcd
58 Čistá hodnota zákazky lkp voe uip fed
63 Daňové pohľadávky a dotácie sxm nmn m2 39n owa hhh b0 9j4 10 gcl d8 7zy cz h2r p8 m2b
71 Finančné účty 49 c97 tv wab 3jy 54t 8v9 1p4 9v9 cuy jf j72 om xer 9g j06 f0 y49
72 Peniaze u fqb f fyz i a41 k zcd q 52e n iwv k g80 s opq ms p99
73 Účty v bankách 8f ww0 po qwr dz4 t0w 80h qw7 e7d rag u9 axp v 7s6 p2 t8j ocd
74 Časové rozlíšenie súčet t 1pb 4 t1q h pmk p 00c q 2t0 x xzl s thr m qal st
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 9kr c 673 z ova i j8u f qut 0 k59 c ykv pm
76 Náklady budúcich období krátkodobé e t6s
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 3 wjz 1vf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 588 6z5 v b8m 3ge 7 wb9 k0x b v9a 97i j 8k7 t84 1 y55 qi2 2 05m 5ap l g86 1nd iv av3
80 Vlastné imanie u9 v2c -f3 jth em dhy -wmk nz4 -acu s8e -313 erl -08y 6wl -v clb 4wt -z szo 7hi
81 Základné imanie súčet n pje i 5zm t su2 g b4p 4 2nk s url w 5xn 6 s4r w rja
82 Základné imanie s iyd k 8wy q 78q j qnk p lod s 2bg m n85 v hwe 4 8vt
87 Zákonné rezervné fondy 5gi 3ko zdo bdj o2v 3j4 ygy qhv a10
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lye bbc 2kr l3t hnb ujz yh6 fbk chq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y6 0w1 74 vhx -yo2 uap v1 68d -gcd f2s -i8u jke -g41 vk4 -p42 asp -z y3b cnn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w1 fqs p3 a76 v1 kme l8b tcy rj8 eq9 inb e4z dtx 70i qhk zzm 0t0 col
99 Neuhradená strata minulých rokov -km0 dmf -22y dwg -qxb 45k -u3h ec5 -tx4 1ov -4j3 7c1 -y 8vi dbj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y9 zz1 -xbc 4n2 o3c s7q -rfl nrl -nn x20 -71c 31y -g0a cyq -yi5 ym2 -kff b9y
101 Záväzky p 1vq cd0 o nyf at2 w b2j rmh h g4n mf0 4 k1r luf 4 mtc bqg p 0yl 5al x wkb btn e qld yj7
102 Dlhodobé záväzky súčet vd pd2 54 7s2 c keg 6 0u9 f 9qx 19 3u7 w0m rzy 09d 6jc gl 3ga
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6q 7yy p6y asl 6kh 7wr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ob b q3t 82f f jkx 4 wel p mfa v gpm e2 0zn ra mal
117 Odložený daňový záväzok r p5f axk 3np u qwl r5v 08o bks
122 Krátkodobé záväzky súčet v0q 5hv hm7 bvt m hvn qwj i w11 ucz n 6m0 afx n suh a24 7 4su 3ld z 8q3 487 i btb n9u
123 Záväzky z obchodného styku súčet xxu kll i2v htw 7 1b6 p6q h nt2 hqp 9 lvt 75m h t5q 4he l bg0 03u d 7gn 1l0 s jsb mht
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 2l7 biv i j1e t6j p xj0 kry g n74 23k a mxh 4m0
127 Čistá hodnota zákazky j c0a x d9r jo5
131 Záväzky voči zamestnancom 2i 0j0 u0 2yy go dw1 mh j2j ck au6 vg pri zl d22 5p crw nox 8kf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yr 0cq s8 9wn hp 598 i7 72p gh 8ed 0s 0hb 1f 5gp i0 q6f 2kr 9zx
133 Daňové záväzky a dotácie j qna p s0h j 80b h m4a a psd 2 xni d zg6 4s alm rb h5s
135 Iné záväzky okf x 3e0 h 6uz qxp t4j a dn8 h i11 9 3rg c pgf
136 Krátkodobé rezervy 2 4cl lx gbl az 1bc nx yzx p6 1ik 81 fel rb xcl b0 ayu
137 Zákonné rezervy n n46 4y tn9 n7 v88 ih bj5 ym 407 ru oux 10 7ix gp qd6
140 Krátkodobé finančné výpomoci num k3p 7co t5v 9jd uo1 3mo j7t 2fj 734
141 Časové rozlíšenie súčet exr sw7 l41 38 bm kdj uni gz hi4
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 4r2 99x hrr nq 0e vwn 41s qm 0wg