K - TEN DREVO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15031/L
Dátum vzniku
01.06.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému názvu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
56 430,00 €
Predmety činnosti
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 30.3.2018)
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 30.3.2018)
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1 (od 7.8.2014)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 27.2.2013)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 27.2.2013)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.6.2004)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.6.2004)
 • stolárske práce (od 1.6.2004)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 1.6.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.6.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 1.6.2004)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.6.2004)
 • porez drevnej hmoty gátrom (od 1.6.2004)
 • pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva (od 1.6.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Milan Kubinec
  Vklad: 56 430,00 €
  Splatené: 56 430,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Kubinec
  297
  Makov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2004
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • licencia OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Prezenčná listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • spoločenská zmluva zo dňa 31/7/2014
 • zápisnica z VZ zo dňa 31/7/2014
 • rozhodnutie Okresného úradu Žilina zo dňa 24/7/2014
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 20/2/2013
 • zápisnica z VZ zo dňa 11/2/2013
 • spoločenská zmluva zo dňa 11/2/2013
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ZL
 • Výročná správa 2008
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2005
 • Účt. závierka 2004,
 • Spoločenská zmluva,
 • Zápisnica z VZ,
 • 2x podpisový vzor konateľov,
 • Spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, živn. list,
Dátum aktualizácie
18.11.2023
Domény