HOGO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15291/L
Dátum vzniku
28.07.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 29.12.2017)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.12.2017)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 29.12.2017)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných technických, spoločenských a humanitných vied (od 29.12.2017)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 17.7.2010)
 • poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (od 17.7.2010)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 17.7.2010)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 23.7.2005)
 • výroba a predaj drobných úžitkových výrobkov (od 23.7.2005)
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí (od 23.7.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 23.7.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.7.2005)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 23.7.2005)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 23.7.2005)
 • baliace činnosti (od 23.7.2005)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 23.7.2005)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 23.7.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 23.7.2005)
 • organizovanie kurzov, školení a prednášok (od 23.7.2005)
 • verejné obstarávanie (od 23.7.2005)
 • zobraziť ukončené
 • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 17.7.2010 do 28.12.2017)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - rozhodca ľadového hokeja (od 23.7.2005 do 28.12.2017)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner ľadového hokeja (od 23.7.2005 do 28.12.2017)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • výroba a predaj drobných úžitkových výrobkov (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • baliace činnosti (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 28.7.2004 do 22.7.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Príloha c. 1.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie SZ z 30/10/17 + rozhodnutie jediného spoločníka z 30/10/17 + výpis z registra športu z 21/12/17 + podpisový vzor - Ing. M. Zemiaková
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + rozhodnutie jediného spoločníka z 29/03/13
 • Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + rozhodnutie jediného spoločníka z 29/03/12
 • Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + rozhodnutie jediného spoločníka z 23/02/11
 • Úplné znenie SZ z 16/06/10 + rozhodnutie jediného spoločníka z 16/06/10 + živnostenské oprávnenie z 18/06/10
 • Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009 + zápisnica z VZ z 04/06/10
 • Účtovná závierka r. 2008 + poznámky k ÚZ r. 2008 + zápisnica z VZ z 29/05/09
 • Účtovná závierka r. 2007 + poznámky k ÚZ r. 2007 + zápisnica z VZ z 12/06/08
 • Účtovná závierka r. 2006 + poznámky k ÚZ r. 2006 + zápisnica z VZ z 19/03/07
 • Účtovná závierka r. 2005 + poznámky k ÚZ r. 2005 + zápisnica z VZ z 02/03/06
 • Úplné znenie SZ z 06/07/05 + zápisnica z VZ z 06/07/05 + živnostenský list z 18/07/05
 • Účtovná závierka r. 2004 + poznámky k ÚZ r. 2004 + zápisnica z VZ z 23/02/05
 • Spoločenská zmluva z 19/07/04 + podpisový vzor - K. Kulasová, Ing. M. Zemiaková
Dátum aktualizácie
16.02.2024