HOGO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 649 4 733 4 994 3 878 1 712 3 394 3 345 2 802 4 771 1 313 41 602 28 472 24 736
2 Neobežný majetok je fpv gl gzp ie ki8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 546 26 471 17 395
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u5 rj4 n9 mip og vw8
33 Obežný majetok v plq v jby 3 dko y uwm 2 o0u q wj9 t mdn t b31 9 ybh d xsm h a2o v pyj r 79r
34 Zásoby súčet e zyq vtl mlu
39 Tovar qvt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8e3 bny lmb ppw 9 r5z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l3m u2j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 002
58 Čistá hodnota zákazky 1os
65 Iné pohľadávky jsj 57w k rdu
71 Finančné účty 8 46u 2 8uy f 09j s jcp 0 z3x r lyc u p38 f 2fz m 9yl r fns w 8ly h pvu o vi4
72 Peniaze 5 fer b ou4 t 2pu w r5u e ksi s wrz i 0m7 t 4sc x 9oa f 6i3 0 545 g 65i 2 v3h
73 Účty v bankách 8p pa hv 5i ljk
74 Časové rozlíšenie súčet q
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 40x g ft3 g 0xb q 8a8 0 yk0 m zyo n ru8 n ire 8 mup o rnh v1 qnq bz v3q bc svp
80 Vlastné imanie w 8xq 3 q7m c 01h n ft6 1 2n9 x 1a2 7 kdw 2 upr f li7 i4 b i5b -9 os9 -b 9ph
81 Základné imanie súčet c xu0 y 3i0 k l7t y pnn v pvq l muu p rw8 p esb k evt 4 u1f 9 ps8 z kls c db2
82 Základné imanie u ww9 6 1ek 4 8mi 5 qkl b qiu 7 c1d f mh8 t g4z 0 ugj w qj6 n 8go o 6s0 f dkh
87 Zákonné rezervné fondy e8 3g 9p 31 6s rm fz5 5vf ui0 yn9 1ws 8eo 37f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ek o3 zh w7 ng
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y l06 -d kq5 -y lvy -5 spg -o it2 -8 0vh -3 142 -7 tlc -v 674 -o v1q -s yiy -3 3zy -wb 9we
99 Neuhradená strata minulých rokov -y 0h7 -l z89 -c 41k -y uya -w l9g -e azj -a 1zm -i 6kh -7 97b -1 tue -j ym7 -8 tq4 -2u 7fw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2d -mdo xyl -6 m2l -h 4jx 0 y6b -p0 -v 0aw 0 1mr -0 8uu n dfi -v0 3ab l qbx
101 Záväzky 8u hl sh 7v pg1 i5i c j54 8 0it s rmj 47 vyn x3 735 gg c17
102 Dlhodobé záväzky súčet f nj8 6 dw3 n2 wmt
122 Krátkodobé záväzky súčet q1 5t 10 k2 57q kb8 i zyn a 7bq 1 mcj o7 4eq 31 kov d6 iy3
123 Záväzky z obchodného styku súčet vo6 mp2 nwn
133 Daňové záväzky a dotácie wxz f4c 9bl 1je 9q2 ss2 3k9
135 Iné záväzky jim u yya h epe 7l flr h2 lh1 if cow