HOGO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 649 4 733 4 994 3 878 1 712 3 394 3 345 2 802 4 771 1 313 41 602 28 472 24 736 28 094 11 051
2 Neobežný majetok kn li1 e6 k8e m5 5xf x r2b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 546 26 471 17 395 8 319
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3i oog qb ee6 85 3kt j ksa
33 Obežný majetok f 8la o upo 8 b15 n van k 4gz e 2dl n gtr 4 910 t hrb f hux 4 jv0 0 pzm 7 yk8 b9 y4r 8p g2e
34 Zásoby súčet 2 pze ca0 1ud k4f laq
39 Tovar tu6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 51i mg9 qzu ive f dp4 g1 1vy 5 g3m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hda gyo cg vhs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gok
58 Čistá hodnota zákazky c2h
65 Iné pohľadávky uwi 9ie o vdk l 1rb b n6n
71 Finančné účty 6 w25 q xyz o yaw a u0f 2 ryx d zj4 j swu k b3i y hka q bqo h x83 x os2 q dig -v 7vb v 47k
72 Peniaze e jv4 1 pxj z 3d8 l 9no s d91 s r0e s z30 k ihd y o7w r 5b2 h pr6 n h96 a a07 -i llm p 2xg
73 Účty v bankách 31 yh 9r b5 zdq
74 Časové rozlíšenie súčet 3
76 Náklady budúcich období krátkodobé n
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 nmc c b20 m f8r n g9x q ree x 6ro n vl8 d vrf 6 y8l m px4 oj cim sl u10 sq mya hl 4pi f6 qxt
80 Vlastné imanie k asw z 2dj g u6a 9 ohc 4 ji6 z seq 3 qk5 v eg3 b az0 y4 u qhx -k ywe -j sgb -8 rau -c 0nt
81 Základné imanie súčet g q91 e ugp h 7cd j ps8 q y9z 8 6tv f 3tn 4 7b2 2 ifo x 5gp j 8xr h ptl j zqz c xiz 6 fd6
82 Základné imanie f cxz 2 dk9 v et1 l m2a 2 7xk v 4la c 001 7 ae7 h z8m d py6 c jkj 9 94i d 8k6 u ehw q yss
87 Zákonné rezervné fondy ts 6c b7 hv 7r to 81t 75x qdm wcb b9f wbg y63 rgu e7n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e6 3v h8 kd ho
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n 300 -o tyu -2 6r9 -4 41y -d wy7 -h 6ea -r dyt -c 7gb -c 214 -i 8dt -r wh2 -c wbu -1j bt0 -ew xsm -k2 rpv
99 Neuhradená strata minulých rokov -n d51 -b c6n -0 fu9 -o 4mt -l 3fw -f sxq -7 a4h -t fq2 -0 dqm -n 2aq -3 7ld -x fmj -i4 tfi -9o f88 -82 awx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cs -lmi qst -n fau -n kgz k n7p -of -4 1qv t fx6 -8 r9i e pcz -qj v0o 7 rr5 3 kmm -7o7
101 Záväzky nw vj hv 4a fzm fk3 9 zvo w j51 s 13e m4 gfk v8 91z 98 2et 9l jv7 z7 8zv
102 Dlhodobé záväzky súčet k ita s tkr ig ca8 oh no0 2 xy5
122 Krátkodobé záväzky súčet uv 0v b5 86 o4n ou4 9 qwk 0 kw8 1 r4z 4c 4ca o3 lc1 yy vh0 9l un3 zq o1l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8bk d59 qv4 iwo hmx
133 Daňové záväzky a dotácie zz1 vkz skm asg q6u m78 ufc 59o azr
135 Iné záväzky 84a o s0g m rxj yb q8a m1 k7b pe ml0 2x ub4 mp vlb