ON LINE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15568/L
Dátum vzniku
27.10.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti (od 12.3.2008)
 • zmenárne - predaj peňažných prostiedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti (od 12.3.2008)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 27.10.2004)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľnej živnosti (od 27.10.2004)
 • obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (od 27.10.2004)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 27.10.2004)
 • prenájom a požičiavanie motorových vozidiel (od 27.10.2004)
 • usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, hudobných a športových podujatí (od 27.10.2004)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác (od 27.10.2004)
 • poskytovanie dátových služieb prostredníctvom internetu a iných elektronických médií a reprodukcia nahratých nosičov, záznamov pre PC (od 27.10.2004)
 • prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 27.10.2004)
 • ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (od 27.10.2004)
 • poradenstvo v oblasti cestovného ruchu (od 27.10.2004)
 • prevádzkovanie parkoviska (od 27.10.2004)
 • upratovacie služby, pranie hotelového prádla a bielizne (od 27.10.2004)
 • ubytovacie služby (od 27.10.2004)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 27.10.2004)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 27.10.2004)
 • činnosti týkajúce sa telesnej pohody (fitness, sauna, sedací bazén, solárium, relaxačné cvičenia) (od 27.10.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Miroslav Zachar
  J. Rumana 26/16
  Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.10.2004
Uložené listiny
 • Účt. závierka 2004,
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007 (+ poznámky)
 • Koncesná listina zo 28.12.2005
 • Koncesná listina zo 9.12.2004
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • zápisnica z MVZ zo dňa 05.02.2009
 • zápisnica z MVZ zo dňa 10.02.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení Dodatku č. 1
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo 20.2.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo 27.12. 2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo 5.12.2004
 • rozhodnutie konateľa zo dňa 10.2.2009
 • Zápisnica z VZ zo dňa 10.2.2009
 • Zápisnica z VZ zo dňa 5.2.2009
 • Zápisnica z VZ z 20/3/06 a 22/3/06
 • Spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, živn. list, podpisové vzory,
 • Podpisový vzor: P. Kapetiy
 • Úplné znenie SZ + Dodatok 1 z 22/3/06
 • Spoločenská zmluva zo 20.2.2008
 • spoločenská zmluva zo dňa 10.2.2009
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
Dátum aktualizácie
23.01.2020
Domény