LUTOBY, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17452/L
Dátum vzniku
01.05.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 31.10.2008)
 • výkup, triedenie a predaj kovového odpadu a farebných kovov okrem nebezpečných odpadov (od 10.8.2006)
 • výkup, triedenie a predaj nekovového odpadu okrem nebezpečných odpadov (od 10.8.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.5.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.5.2006)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.5.2006)
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov (od 1.5.2006)
 • recyklovanie kovového odpadu a zvyškov (od 1.5.2006)
 • maloobchod s použitým tovarom v predajniach (od 1.5.2006)
 • autoumyváreň (od 1.5.2006)
 • opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (od 1.5.2006)
 • prenájom automobilov (od 1.5.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.5.2006)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) (od 1.5.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 1.5.2006)
 • grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (od 1.5.2006)
 • podnikateľské poradenstvo (od 1.5.2006)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 1.5.2006)
 • manipulácia s nákladom (od 1.5.2006)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 1.5.2006)
 • upratovacie práce (od 1.5.2006)
 • prenájom športového náradia (od 1.5.2006)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 1.5.2006)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 1.5.2006)
 • zváračské práce (od 1.5.2006)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy- služby dopravných agentúr (od 1.5.2006)
 • vedenie motorového vozidla (od 1.5.2006)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 1.5.2006)
 • prevádzkovanie solária (od 1.5.2006)
 • prevádzkovanie fitnescentra (od 1.5.2006)
 • zobraziť ukončené
 • záložne (od 1.5.2006 do 30.10.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • spoločenská zmluva z 6.7.2012
 • zápisnica z VZ zo dňa 6.7.2012
 • dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.7.2012
 • spoloč. zmluva 23.10.2008
 • živnost. list
 • dodatok č. 2 k spol. zmluve 23.10.2008
 • zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhromaždenia 23.10.2008
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • Spoločenská zmluva+Dodatok 1 z 29/6/06
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z VZ z 29/6/06
 • Spoločenská zmluva, živn. list, podpisový vzor, vyhlásenie správcu vkladu,
Dátum aktualizácie
18.05.2024