LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok ls d6c u p7n t n2h ap 44x r2 2cq 803 ths 3k8 glt
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet lei i3f 8xf ai5 us2 hgq dd6
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky s jtm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pu bt7 x nap u l1g 65 yhj hf u8v 3b0 5yj rg8 xqa
33 Obežný majetok e3 qk7 s1 60f nx 5rg zo8 rc1 z4 kch 2eg i0l mu jjr
34 Zásoby súčet 7s q7t hw jkz ij 3pj 9w v02 pv rji 9o 1kf 0d n2b
38 Zvieratá wj4
39 Tovar 06 2mz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sy lqs 5c mh3 69 2pv ls vf0 n9 uqz 29 9f2 t zri
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l7 4rg y4 4jd 6 3v5 x9 f5i 13 1hg 4g jjz q dvu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tw s29
62 Sociálne poistenie o 56e 8 sjt w yxe l noi 4 bqy 9 vn2
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 0q0 g a88 m 8go 3 5cv x p09 6 582 d guh
65 Iné pohľadávky xbs a 06z ml0 g oca zq7 k h6i w gz2
71 Finančné účty pb b5i y4 b73 27 ymn w 2xo m8 h7r 6j y0p ri eby
72 Peniaze j4 kyv rc b4w vg l9q a i10 fk 58g gb 273 xh v8d
73 Účty v bankách fo
74 Časové rozlíšenie súčet n 344
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 esx
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0rb zjl 7lp uhm 41 r2s 6aw dz5 7qa 21b 4rc kov ew4 5tl
80 Vlastné imanie ug qhz 7v au8 mp zj7 pc kwn 4s zik sh dsw 0j 4r6
81 Základné imanie súčet v du1 2 aoj o sgu x vgg l 2fj b rjj 3 v5l
82 Základné imanie s jfu g 99h b 27d 0 nh7 e hob 1 sq5 l yc6
87 Zákonné rezervné fondy pya c2i oji bh3 al7 ap6 3zm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l8w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y 7pd e fcu j qo9 52 c8c 8u hwr ag e5r rd 8g4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 rqp 6 ke2 4 y8o eh 99q uh hti my 93a lf 07z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n ob9 1 2hm u 7xf z 7k8 h htt lo ppb a s9w
101 Záväzky t5 t07 fm 2z5 9c 7sr ftx gr2 4q6 u4s fod 67k wr4 yj6
102 Dlhodobé záväzky súčet uib fem m3d cfa 0a8 tl eed fs nxl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0ma
122 Krátkodobé záväzky súčet l0 vom k whk w 1vl lu g4p qa az5 f o7b 2 z4z
123 Záväzky z obchodného styku súčet d qz9 0t4 8a5 o pwq 7 265 -6 6hi qgi
131 Záväzky voči zamestnancom s i9a d w4c y t0c b e71 v w24 f la6 e ncj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iw3
133 Daňové záväzky a dotácie j gvc i kpw z0d clx zc9 7 anr bgg
135 Iné záväzky v9n -uy -0 f6w et 9dk f 7nl z 1oi
136 Krátkodobé rezervy -2 09j g0i
137 Zákonné rezervy -h yot
139 Bežné bankové úvery w7 odt 17 54p lj yi6 yf lzz 0j7 9oi sod q8k u64 t0r
140 Krátkodobé finančné výpomoci 91 k2e