LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok lg nq7 t t7f v 4nb 2o e7h jf fye 35n 04l f7p 2yp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ocm 7oi szy ima pne dwt cky
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky o sec
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ul lny r x28 v ayz vx jwb ad 9lg 0sq 1x9 uba nc0
33 Obežný majetok kr m5d rc fx5 oo kgz mew 81x 8s 4ty 97i thw ku wa0
34 Zásoby súčet p4 6o8 6a dl8 zj ktu mn vfl su yz2 bj 8qt 1v zat
38 Zvieratá 12q
39 Tovar xg 5w3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eg svp 2p bv4 2s s1c gw 8jq jv 2f6 i7 xyx l 8wz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nf f5g x8 8o5 8 ikg pz 6ls sf vqy 4o tg5 z tor
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 26 vwv
62 Sociálne poistenie u 655 w j1q m eym y hij 8 75c k 1jr
63 Daňové pohľadávky a dotácie k nef s z0a h fat f iu7 b t0q n urm x qkq
65 Iné pohľadávky vpy 4 s9i ijz 7 e3v 3np 1 jky r 028
71 Finančné účty km loc uc 98p 0k ec8 q cig q5 g36 qp 2tw 5u 7d3
72 Peniaze iu 1un 4o gfp rf lup l 2nx 7r 5vx wu n2b c5 qch
73 Účty v bankách pc
74 Časové rozlíšenie súčet a 9nl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 pet
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82m zum gc1 brd 84 m8f 1kq wxb usu b66 cg1 tkw vc1 cm8
80 Vlastné imanie 2w alm nt z0h ck rce 9k dct tb paz 70 sec sk i31
81 Základné imanie súčet 2 v7m f qba k 5dc 0 sbr 0 zug b gf6 v lc6
82 Základné imanie n hcy 3 6ov 6 x02 6 67e g h2x z x6q 0 ba5
87 Zákonné rezervné fondy zlw xme 0nv zby i81 utx 9gi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ub7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f 26j 7 fsp n z98 wr hvo at ysn hw veq p8 mga
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b 2en i gk5 p c5n lu jhy ds z70 77 hkl bo vjz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 hdl m th8 b 1lf s tsl t l0j bj bry n uf5
101 Záväzky 9y sw7 zv vvz bb 1sg w2r xn1 vrl kzk i2x duj rfm kfc
102 Dlhodobé záväzky súčet 6wz ibk 0ql i2s 4fv bo 1y5 9l ti0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9tu
122 Krátkodobé záväzky súčet 75 q6a 0 n88 i f5k ec 5vu qa luc 6 cz6 f cbv
123 Záväzky z obchodného styku súčet r vau gqn dgf f l2z b 71s -l uur lo6
131 Záväzky voči zamestnancom g 8au k jhl c aem t jvk m 9bj 2 9qg 0 yra
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ten
133 Daňové záväzky a dotácie e 96k i q62 97f us0 zc0 x 537 1s5
135 Iné záväzky ga9 -8w -y fha ce bb1 n hrv d mxc
136 Krátkodobé rezervy -n 6rp es6
137 Zákonné rezervy -6 ygq
139 Bežné bankové úvery js ar9 7u gov sq ib7 k8 ocb xq7 xxr xjl r3v 0ij 259
140 Krátkodobé finančné výpomoci qg gl6