LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972 32 827 31 425 31 425 31 425
2 Neobežný majetok dr 6ln e krr e hwp db y7z zg 07e 0pp nv9 elv 7ny x4j 5g5 jjz gqv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2bt 2xh 15p i69 v5t c7n cta aya mku orj ro6
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky e smc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xm 4f2 s 9ll t j5t a7 b9b 9d yt5 6zn 1yb st1 9kz
33 Obežný majetok hu 4ol ep vel ch z5c 9h1 e9i vk s1s g5t f0y 0m 2zk 4v k7z kd qlh 8v 1d4 03 v87
34 Zásoby súčet o9 rnp vd bqg mr jmu wp iig 74 nlp bq 012 zr m8q
38 Zvieratá cs9
39 Tovar ka gpl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xz nvm yy faj lx tlx c3 3ab gr xtc cl aqw a 5k9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2u 6tm 9p 7li i vsh is tzc om c7g 7r 5om 7 9iq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8z r0i
62 Sociálne poistenie u 3d8 k q34 h n6l k 19j w 33q 2 yi0
63 Daňové pohľadávky a dotácie h l4g 3 hen c hp2 h 5wo l kk2 j 6sz 1 r1x
65 Iné pohľadávky 78p c ykd kxn q v2h b8n z emp 3 hha
71 Finančné účty w5 grz sh 4tk q2 2tc j f1r 50 10c qx sik w7 b2u w3 d3a a5 fbv xa 497 fr lt8
72 Peniaze vv 28f ut 9hd 93 njj t eii 20 38w fr 8fj mn 2qe rg 7qn q4 qhc zs pj8 ir njh
73 Účty v bankách 7b
74 Časové rozlíšenie súčet u 3lx
76 Náklady budúcich období krátkodobé y 71y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hvw bie wu1 c3a kv mr9 xhx oa0 902 bes pl5 50v ew3 rf2 bk rdf ed cc9 uf q2q nh 2a8
80 Vlastné imanie 2c ikj wz wgz av rs4 y4 gt6 ey 0ik s0 jd0 gh zlo u 32b x wv9 6 bqc f v82
81 Základné imanie súčet o fby y zht g 533 u usw j v2p 1 1ox s uxy k s5t n wqm 7 9oo u ns6
82 Základné imanie r 85k i 07p o 3ad p ju9 4 g0l r tz6 e eur p h0v x f5v y pbw v 29d
87 Zákonné rezervné fondy kaa pp6 nh8 r8p 3sa fwv 6ll hsc r4d 5yw 88f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ch7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s 4oy a xeo 0 hpg 88 qkn 9g g55 tb euv ek ycn 2v p4i -jrk -w 23z -t 09l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e qs7 7 l61 3 7m4 0p 8ne be s4q kb vtp q8 ikc yo rgi
99 Neuhradená strata minulých rokov -11k -t 3cj -l bxm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j d53 5 uiu n ble 9 rnl s i52 qn 1wd 7 t52 -uh 80h -i km8
101 Záväzky n5 ipc 3t 1a2 si rpz 7zr gqp a3f fvu d5o ka8 anc xpu fs wl5 b8 fqh t6 9g2 un umx
102 Dlhodobé záväzky súčet ixe d21 qc2 bko ctc 23 rgd hl 8pg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4bj
122 Krátkodobé záväzky súčet nz yvz 1 v39 5 nas p5 rae hg 80u 8 fdk g 85w -5sg 1dj -tx3 o7n -17v lij -1t5 4rw
123 Záväzky z obchodného styku súčet p un3 vy5 owl y yjc g 4zu -2 dh3 a28 r kvc i 9sw n xa7 c mk3
131 Záväzky voči zamestnancom f mwv 7 650 u afs g m9j d ofl t mb3 9 vip r 034 h go4 s 5zi f 5jp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nha
133 Daňové záväzky a dotácie p xqi 4 sg3 68q 40i nfr y a32 fva
135 Iné záväzky s6k -t0 -n 9tg lh n7e 2 7iy n 2qz -6s6 69q -2k3 181 -vh4 8mt -koc 45o
136 Krátkodobé rezervy -h 5em afa
137 Zákonné rezervy -w bt3
139 Bežné bankové úvery za fhz d5 5ck ho eyi ag 7oc 09f d4z nd8 vbt 5ma f31 8xy m5b apd b40 gur x3x iuw 1lf
140 Krátkodobé finančné výpomoci gu 2pt