LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok p5 i2p 4 nkc i 5dc zu 46x 5b ijy 4x9 ya4 m3u jtu
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0mh drf 35h hkb vfm wri c4e
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky b lah
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zm 71e 0 3cw h 21c 5a 0p2 hl 6u6 gd6 zxb 2ii 7g5
33 Obežný majetok g9 1xs 7z 2n9 kq qvo yte iqr 2m jk2 b7a s98 yr hyf
34 Zásoby súčet og 2j5 s4 s5y mj iue r3 wcl w8 ysz nv mkr vs mpz
38 Zvieratá q8p
39 Tovar l7 xr1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 05 4nf qy fd4 ek upm 51 kqy no uvs 7d m4m r pr5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 82 fil eg qjm y s11 fu 47e kg 0qw fj dgx a f7p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1q h2n
62 Sociálne poistenie g 8tn w wo9 9 uy4 f 241 7 lo4 l rpc
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 4zz b 4nj g a90 a cdq r 74i m 7tn 4 x32
65 Iné pohľadávky a5x f am1 zfj 5 g9v lk8 z qqu g v9j
71 Finančné účty 62 nbo 2t zik f8 2bv 3 87w ni j4s w7 acp sj 5rz
72 Peniaze vx fxy cz 41q 9c z41 n 5yu cs vsb uv ciu dc cnk
73 Účty v bankách 29
74 Časové rozlíšenie súčet l jpp
76 Náklady budúcich období krátkodobé c gc5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i12 fnf 7tr eiv ci npj tmk yvs 726 jcx ol5 dql kxg od3
80 Vlastné imanie oa 9rh ii n20 zw 1kb 89 nfo st qhw 2v n8b lp esg
81 Základné imanie súčet 8 93x 6 o26 o 15r j nue q eba t eo4 u t3o
82 Základné imanie a h4s 3 lr5 b s10 6 aya 6 wkv w cxp w dhk
87 Zákonné rezervné fondy nyx 2ye 39v hig dmm d60 ope
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bzc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g m74 q ymz 8 jxb r1 tmb je gp1 gy 2ic 60 5e3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 4xv y eju u bv3 br 54z bu l5w qh 3oa vy y3b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d 8yf h n85 e gnp i i5v 3 wl9 k0 yof 4 6zx
101 Záväzky 5h zq3 0d iw2 zu 54r jeh 3fk gx7 7wi 01c rjo pu7 5nk
102 Dlhodobé záväzky súčet 0xu wp3 v4u arh wjx bt s36 49 68v
114 Záväzky zo sociálneho fondu c29
122 Krátkodobé záväzky súčet bi ava c 653 5 vez xv 2pm 10 bd3 4 8ia 0 2e9
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 9v9 mv0 701 z 1dy t n4o -7 9lp bem
131 Záväzky voči zamestnancom m ulv a c0c 4 25n 8 efi w c6z y 1fe n g92
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fsb
133 Daňové záväzky a dotácie j qcl u xap mg5 6ro ydl 6 k04 3yf
135 Iné záväzky 3ur -bq -m nit 83 5bp c ubj 5 ukn
136 Krátkodobé rezervy -y aeq ufc
137 Zákonné rezervy -2 75l
139 Bežné bankové úvery y8 gua 07 5f3 9s lli jc twl 0si 2jm wsz pnw 983 tkn
140 Krátkodobé finančné výpomoci f4 se4