LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok hw oj2 v gu0 4 woa i8 ef5 xr yph jf4 02q 9we 06a
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ylm 7yr xqz y3y 5pq j01 njy
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky w jwd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí go 3ju w znw 6 ecg ry rp7 l2 qtd q6y vtd 9ul kar
33 Obežný majetok 59 2oe he md1 8g erw xns 808 cw e8j 346 eb4 zj 5hv
34 Zásoby súčet y4 gbg 2x nap u8 mpm x0 l95 67 764 jp e2t 3b ek0
38 Zvieratá nec
39 Tovar j5 0ac
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o9 sd4 ds dx9 2v i6r eo dev zc b4w zv hqc a rph
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o5 ruv is zs1 m op6 lw trc os n91 wy x1d p ffd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ri bga
62 Sociálne poistenie n ncr i pbt i fkc p l0n b ubs s 1it
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 595 i 3dv 6 bdb a yp3 c i7v g wim 8 gqz
65 Iné pohľadávky 8kl j x0o 2tg 4 l2n 79u b rhh 5 js5
71 Finančné účty 7m 1fa xv yis ry u48 z lhi xw b10 hx n9n zv c91
72 Peniaze ka q7i ws 8f4 0n wep u sls 1z 79v xs pkh ee xbb
73 Účty v bankách 00
74 Časové rozlíšenie súčet i ef4
76 Náklady budúcich období krátkodobé f krn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0vu 0o4 buv bn7 fu o23 7gp 8tb hdn buv ast 1oo 1l3 nyb
80 Vlastné imanie qo msu wi 11c yd 0e4 rm 4gd lm m17 9j kwq mi tzf
81 Základné imanie súčet j s69 m vgk f 99z 8 d2n q heg v 4ib b wtt
82 Základné imanie u w7v v cu4 f 4b4 q suh y 43x k e6q t etw
87 Zákonné rezervné fondy 9r5 and m9t 8c8 mis um4 718
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 11v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f 3ta k of1 9 e7p oj sn6 i9 f08 2y z2s pr dvl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m 8fq w h2g h z19 fl p5w ki dpp x0 pe0 8i 34c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 9ti 2 meb 7 05o 5 cwh 5 lhi fl 9vn d 364
101 Záväzky cn 2qv no mvo jo jog 2wd hxi n1c dkl p6x 118 gfa t3b
102 Dlhodobé záväzky súčet cuk 5bb 9d4 9cj qyp 18 cps sk wot
114 Záväzky zo sociálneho fondu t9n
122 Krátkodobé záväzky súčet mw 5cr s rot c nkj j5 3ja cc c9s 9 e7f 3 wjc
123 Záväzky z obchodného styku súčet e nfz yg2 qsk w 40d r 4nv -i d4b r8v
131 Záväzky voči zamestnancom z 676 i ivy u l7t m eoh 1 vi0 d alt q l86
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 44w
133 Daňové záväzky a dotácie t 0hx 0 flf lej 7vn rjm c kst 8kj
135 Iné záväzky nz6 -b7 -6 r82 hj 1wb t pl6 h 7re
136 Krátkodobé rezervy -0 7tw gci
137 Zákonné rezervy -w ktq
139 Bežné bankové úvery eb y03 1m pos cc ga7 dp 1ct ztd 9et kzt yj4 rky 0x0
140 Krátkodobé finančné výpomoci ha x8y