LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972 32 827
2 Neobežný majetok jz efo s lfg 8 xyw 2v ojn ff n4u 015 g4q hr3 eyi gnr
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5gj tlw qds cn7 5gq 55b d6o mln
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky g x5o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ca 9fg 9 lpm w dyy oo 98q bi zqd g0c az5 4ym d6i
33 Obežný majetok 0q ynm oc 4f1 j5 gpg tgc yll uh 0p7 hpc 95w 92 ia1 4s wm4
34 Zásoby súčet 0b waw q9 i6f bo 6r3 s7 51b ny upm o0 knf 22 7v5
38 Zvieratá 1x2
39 Tovar 56 887
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x9 oe0 2m w4m s7 pv3 my pd1 8u itq b5 8xk 6 ilc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v4 72j ns u7a t 0ex gp m0m s3 aaa 1i c0a s r64
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zn uco
62 Sociálne poistenie 9 65s g 4zk 0 ut3 5 a1l f 1ae y o10
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 6yr 3 gtq p std b nu5 x xgq 5 8o4 b qfw
65 Iné pohľadávky bj6 i z5e mp5 6 ova qiz 2 277 7 7af
71 Finančné účty ud 0i0 qf te2 nh 2f5 o 9an qc 6gw tu vup a9 p6m x7 t21
72 Peniaze pc iuz gr vqd z6 z65 6 56l pa b7t k0 dkn 5g sii p5 2zi
73 Účty v bankách 8c
74 Časové rozlíšenie súčet t wyf
76 Náklady budúcich období krátkodobé s ddq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mp1 lmd se0 d8z ir 3sc 1ux 1a2 p9g ijn v95 hev ljk yu3 sf os9
80 Vlastné imanie 3f rki eg 73k 0n csi iw 2g9 6c vjv xv rgx mh yal o 6kr
81 Základné imanie súčet 1 cp3 1 z4t 6 0m3 3 6mv 0 0qz k 461 v pf9 n aoo
82 Základné imanie 5 gus 0 5z2 a ptk p qi2 v yvq x lj1 x jap 6 m6r
87 Zákonné rezervné fondy u3v y8g vn6 mgc 4ow szs fjf t7j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ipy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w h14 s qju 7 gu9 p0 ebt 9j 1q0 l4 rkh uz upa em ezh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r vp7 h nij l 72s hn ws5 je v2o k5 k0d pu otm ab 110
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w 9e1 9 lwv 1 74p 9 vk3 c 8n3 4r 6tj h ojb -va edc
101 Záväzky zw vae p5 3ro j8 efa uox red x9a 3ny xzs pt4 ab0 8op a2 b4f
102 Dlhodobé záväzky súčet svd vcc uaw 1ln t3r z7 pmg qn lwg n ik3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2dm
122 Krátkodobé záväzky súčet rk 3om j 0en g 1b8 i4 oug xl b97 6 oj0 e g2k -1e9 gkt
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 6cj 8je 59n k c3e 1 q0t -8 2vv ks5
131 Záväzky voči zamestnancom w f8b r 759 0 rkv p dod e s2z 0 tbm k uar t wr8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hli
133 Daňové záväzky a dotácie g w8q y r04 bo5 ved wo4 h 7ga vjz mx0
135 Iné záväzky ec2 -gc -3 bea wy bqc j b8y q g44 -an4 uo3
136 Krátkodobé rezervy -k y9p 5vd
137 Zákonné rezervy -p riq
139 Bežné bankové úvery fu x11 cl ssm 7e 2x1 oq 4u8 ah7 rw5 dza ojv rbi 2rn job 0h1
140 Krátkodobé finančné výpomoci ym 35h