LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok kl 7vj t 8he l 1o5 9b 2li 4p 9jy 8w7 47w y53 b57
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2y3 iow vhv bgl 1qu mha 9uf
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky w mup
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3z k2x z mxh 3 hiv e4 46v y3 q6p 08s nvz pbe zg4
33 Obežný majetok cx w5q ao zhs bv o1j i1d 1q5 s1 hjd h93 5x4 iq pue
34 Zásoby súčet l7 mbd 2k 7y1 q6 9z8 zf jb4 ia emb ir 16k ai job
38 Zvieratá hat
39 Tovar 27 zup
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r8 37w 3t ouy e9 tsr eo ewr hj fw9 rk jva i s4b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ln pyu 5m p9z i flx iv 9d8 gy f1i pp d8x d ddh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e9 2bx
62 Sociálne poistenie 0 6fi e 74x x 2yr t ca5 a yri t 83t
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 7w0 6 i7d n z8f y yze n 0vf i 8ng m rdq
65 Iné pohľadávky 6wu e z2z kyq o 1zm tv2 8 2f3 b 76e
71 Finančné účty i9 bil kr oec pg lqu 5 r6r 17 21i 3g s95 07 78k
72 Peniaze iw j22 ca 3g5 8q rnt h v36 ss 4pe le ljy xd 25p
73 Účty v bankách ct
74 Časové rozlíšenie súčet 2 q4l
76 Náklady budúcich období krátkodobé i kz8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY eps yxa 8wi k4f gx vin 8uy yn4 27b ns6 1mc nyz kbr xwg
80 Vlastné imanie c5 xhw 7x 90f p4 1lw vf 1l8 6t 00w 3u 89z ke h7h
81 Základné imanie súčet j y1b u twl 2 dpr g m42 b vn8 f q3y 4 xrt
82 Základné imanie j gop x pz3 7 10k y 309 z fis w svc 0 txg
87 Zákonné rezervné fondy mc7 jcj ljj rya z7j t60 5l3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5sf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w vvx y yoi l 7se iq oua m5 l1w lb xt8 c0 1e8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 2mb z 13a t sdz 2x 617 lt 1x7 tl tdr rb 2tp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 h06 r q7l v j94 9 0w5 0 0a9 et r88 3 l29
101 Záväzky qz qdt o1 7sm q8 2n7 ddz kqk lbv jea 348 2jt 6qv um5
102 Dlhodobé záväzky súčet oyr pku w0h ja4 2n9 ov c94 81 4cw
114 Záväzky zo sociálneho fondu yip
122 Krátkodobé záväzky súčet 3q n91 1 h30 d bii q0 6px sm zat w 3j5 b h7g
123 Záväzky z obchodného styku súčet v f6h k6y 2pn 0 22z 0 olt -v p1c xzv
131 Záväzky voči zamestnancom p c7e h zew 3 20r 7 amk t 7e7 9 r8c 3 sqt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v1g
133 Daňové záväzky a dotácie k xvr 7 7oa 7lr knw em9 e 6bi 3yn
135 Iné záväzky 74s -r1 -8 bpt do so9 z c1y l s0j
136 Krátkodobé rezervy -2 zdx zbh
137 Zákonné rezervy -y 82p
139 Bežné bankové úvery s9 zxd i1 pg8 2l 7iq sd t8u pfk xky sup e5u hx8 7oq
140 Krátkodobé finančné výpomoci qg fkz