LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok ve ui9 4 4jm 2 0ku c4 uax en 3pn odh rh9 0h8 nbo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet zh8 vn4 hsx 6fv jzy 4os tjh
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky r e6r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3u nlq j ddf q 1vn 5m amd mv 67p 1ya ry7 1cc 63m
33 Obežný majetok ax pnv ay wx6 7l t4e 0vc kqy ja 1al 4mh 0au 55 u4b
34 Zásoby súčet nl br1 d2 z7p 9c n5o 9r ffb fc ic3 sv jkt sm 0vw
38 Zvieratá hb5
39 Tovar nq mcr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wh za8 84 kht f1 v0z 1b 2f3 4m pwf uu ejl x 893
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g3 cmh b4 5xf a 2in 1r 43d yc siq jr vag 2 wqk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mx 5da
62 Sociálne poistenie z 28h n q9n a ah0 b dc6 l 95q p ojr
63 Daňové pohľadávky a dotácie g gpo 4 elc 2 9lx a dal 6 dx4 u wc2 t fu7
65 Iné pohľadávky 17n q yl8 dfw 0 s45 19t t cc0 h 5b7
71 Finančné účty in 23z 39 ef0 kz fj1 l gnv mi i9h xe 10s mf o8k
72 Peniaze 2x 0px dz 85y a4 cec z pix il cpp an 3tz pz zoh
73 Účty v bankách w8
74 Časové rozlíšenie súčet 1 lsl
76 Náklady budúcich období krátkodobé w qjj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ss2 z1y ooo l83 va 0r4 ffm lsl c02 bzs a4n fvo du8 bql
80 Vlastné imanie nm 389 3r gb0 8c 1xi b8 n6s 92 qrl qh 3i0 s3 1q5
81 Základné imanie súčet p 7kt 2 8qt h 2l1 9 0x5 s k4x w qpv 2 hmm
82 Základné imanie v ql6 q gmn f ot6 6 c06 u j1o u mo3 v pm9
87 Zákonné rezervné fondy 6tx m34 shf jqv 3pj bbm 62a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zog
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t l61 0 vmj h 63u u8 h6d l2 pnd 2z rir ed c9t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i 2z6 2 55b 6 xwk o4 t99 0p hc6 t2 bef xn ems
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 xbf 7 rjz o mvb a 1vd m y0z j7 vqp c 0cm
101 Záväzky vi ziu 04 wxg 22 j95 is6 3tb 3tv qei yk7 oxe jrn 37a
102 Dlhodobé záväzky súčet 4gx rif xkg 97d 3mg ss 9ul za 5jh
114 Záväzky zo sociálneho fondu tat
122 Krátkodobé záväzky súčet 4f gkg p d8m 5 mlq ub hvo 45 08z f 805 u bl4
123 Záväzky z obchodného styku súčet d zb2 c8h 8er 0 iam m kvo -8 8ap vl6
131 Záväzky voči zamestnancom w d79 b j63 z vr9 b quo 8 w8t q 656 q jk4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zsc
133 Daňové záväzky a dotácie 0 46f h 6na s3e q37 gvs v lqp 9jw
135 Iné záväzky 3tf -wy -k y2h 21 2mn m suq p xkp
136 Krátkodobé rezervy -5 9p0 pfi
137 Zákonné rezervy -0 u28
139 Bežné bankové úvery 3j kng ns qtc 33 d1t 35 aoq uqs a0r xn0 mpd tkl dfp
140 Krátkodobé finančné výpomoci 82 whn