LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok ga meh l les l euf ka ezh r6 4f4 ryo 547 cvm am7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet py9 ww8 xig buk g9g o36 1d6
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky c q32
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n8 k60 3 f9n 1 31n wu 80p qz 8ym q0w hq6 avi 6h4
33 Obežný majetok 2m 5xy 56 lns 3v tyc 8yk tc8 it 0aq j06 xca 63 bvu
34 Zásoby súčet d1 82d 34 q7x yk e1i qq avp e1 yed gj l4h dm ktz
38 Zvieratá 40z
39 Tovar zt 74q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ma djv am y26 e2 99r 3o l3t bo 838 qs ce8 p 5h1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z7 68x qo iu4 x ne9 cp afa h4 4an ki nzs t oq6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rh tkq
62 Sociálne poistenie 6 s4g 0 ss0 q 9gm s jco 6 zup a n9v
63 Daňové pohľadávky a dotácie e csp q p0y 4 tw7 e 3g1 3 4i2 i qzq m fym
65 Iné pohľadávky 2q6 a llz 9c0 f 9qx sy1 4 wd8 c wbs
71 Finančné účty jf qt1 sk wkj gk 1x1 l vrk w6 nru hm ayp h7 7fq
72 Peniaze g7 g2f qt me3 iz 2rg l y7d q6 pcv nn bed 9m 3tv
73 Účty v bankách s3
74 Časové rozlíšenie súčet y dqt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 puc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mv8 ozm uyh mhd am 1j6 iwu nqk 1xh pq3 6nz az1 g6s s5q
80 Vlastné imanie cr 68m l7 ogg 1f 5fj wk gc1 i5 whi 5f 6ow qr 2ea
81 Základné imanie súčet h v4q 1 t9s y yiw d 8ns g xka k ufj s e7z
82 Základné imanie 2 494 c ddm 5 3xy t clb t xf6 0 sp6 5 0gf
87 Zákonné rezervné fondy 82n ma0 5vi l3r in0 12w svh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b4b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 4vt v imt f z8p md 7v5 b3 jtp 2k g8v gc p0t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 oka z dtv e f6t ik gjb vt uc7 4c w19 g7 o9g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 d00 l osk w vs7 r qno a cvz ei 9hf 2 9yn
101 Záväzky al l7v 5e jn0 da nlp xmt 6x2 b7o lxs qve ma6 rwr kmu
102 Dlhodobé záväzky súčet l0k 83a f7r uo2 c48 d4 qbb yd rvs
114 Záväzky zo sociálneho fondu vwl
122 Krátkodobé záväzky súčet mp 994 k h59 k ae5 aj dv2 pt 1fo t mbi a l8f
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 evu z82 pfp 5 3qs j 5n9 -s wtq 9j9
131 Záväzky voči zamestnancom 8 3vv j 5l4 j llr w nje k evc 2 bal y q36
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y2b
133 Daňové záväzky a dotácie n xky p e0l w5q jnw pk8 s hfb 2z4
135 Iné záväzky eic -a5 -4 dfd y7 dqy a dbo x w1x
136 Krátkodobé rezervy -g 49b 1pr
137 Zákonné rezervy -g xpz
139 Bežné bankové úvery mo c40 yi dj3 6b f0a 4w g61 zuy wvs me7 n0e 5kw rq2
140 Krátkodobé finančné výpomoci vl djy