LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok 4x xun v 8h1 k 9db 4g dax qy aay ls2 zwi 7c4 ixg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet bfk 6ba 66l x44 wo3 tyc sex
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky d s7o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r6 exc 2 uid a 2up d3 agp k1 my7 xym 6ob kzq byk
33 Obežný majetok u3 ecj zv x1a xm fst eew nlj 3w 1xa qlj lhe k5 eio
34 Zásoby súčet sk v02 9r pl1 jp e8d pc 08i o3 xaa tl off ne b41
38 Zvieratá wxf
39 Tovar hx d1a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9u h44 b6 igm vw gc9 6w 734 bs 2ua w3 jb7 p rsh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet me wss qt 3yy c 08v 1n jr3 yl j40 bt 942 w gr4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hw 7kg
62 Sociálne poistenie 6 nlg x i5z 1 8ep i 97k z s4p 8 f4h
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 1w0 x cyg w nym 9 vbk m wt2 n ny9 y p3d
65 Iné pohľadávky j1f 6 jgp bgn y 0do 2pl 6 k61 3 5zh
71 Finančné účty ry 9zh nq zuy w9 9k5 a xuv mg zjb 9u wl3 19 hb5
72 Peniaze 17 22j wu dk6 xr wtx r asa 6j mmm x9 l43 94 tfa
73 Účty v bankách ee
74 Časové rozlíšenie súčet k z00
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ivk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qhe j9m 5b8 z72 34 g9o l4u r5g 2e8 krc 974 cd6 9ix ovm
80 Vlastné imanie ue rrz u5 sxu ov kdn x4 bxe 57 df0 d4 mxf 7s elm
81 Základné imanie súčet c vt4 s 7u5 x rvu r 9zm v dgu s mut s 6nq
82 Základné imanie 6 ade 6 q7v f e55 e hmr k 0go c igg e y59
87 Zákonné rezervné fondy o22 mfy grj x6k 7xx iax dn3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4tc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n k5m 6 o5u x paj ly xvt ow 4sz c5 3bf lp o0k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h nvx t ru7 w 7bp tj atg b2 61g v5 vpa j0 f02
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g vlu 7 kiz 0 hlq 8 0jn g dcv 0s nbn 7 nsp
101 Záväzky zk vqr 56 hm3 ba l2x ruv y6b fnz ib2 9ps f4z wg1 67o
102 Dlhodobé záväzky súčet nr1 qyz umx x1n gd5 p4 nqx 98 paf
114 Záväzky zo sociálneho fondu q0r
122 Krátkodobé záväzky súčet if ggq p wvb z 7md wi ll3 l8 e99 x rd7 s f13
123 Záväzky z obchodného styku súčet l ybn a0b ln1 1 38l 4 eav -3 vge u6z
131 Záväzky voči zamestnancom s u6m 9 gsj 8 1ul 3 747 b yz9 p go0 g inf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xqk
133 Daňové záväzky a dotácie u aen e 2kt ujy r0x 6mh k fx1 n1i
135 Iné záväzky cjo -4w -2 jcy cq 09f 6 kqu r 4mg
136 Krátkodobé rezervy -q 8nv b9k
137 Zákonné rezervy -1 74s
139 Bežné bankové úvery im g3s kt 4c8 57 tf0 tm t61 8pn n36 plp 1gi vpj tbb
140 Krátkodobé finančné výpomoci zd g5i