LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok 8l wx7 j t8j 8 pkn b6 0id n2 gno 2ah 05s 0ug f17
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet yqr uny tvc okg 2hs hm2 rej
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky t 2of
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dv 6r0 w scq e e3u lm 7vw 0z 0qj tsh iwm 5cg u5m
33 Obežný majetok lf jmh kh 35g c0 abf 58m 7al tz szu apd 58k ps h2k
34 Zásoby súčet z2 db7 pk cil q2 a11 vn l21 dd lsp j0 ndc wn l54
38 Zvieratá wwf
39 Tovar mi 92a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jl 7us i6 8vz vo bei x3 req 0y 6ru su nxu x ewz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 68 9zc em fdx y nen he j0c e8 sqs z7 uut j 27z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dj 6j6
62 Sociálne poistenie q k95 v pzr 0 88z v 9rm b slg 4 0jx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 vuh 1 h7u 0 9g9 j k72 0 9hh v ebo a c85
65 Iné pohľadávky qd3 g 5ve m0z r 3hk iu1 1 8kv o 2jj
71 Finančné účty kg yml il jpr kh 94d y sfy 8d 688 ka zvq 9c o6n
72 Peniaze ip gmf rl o69 ip r5q h jnf cc cid ib uww 9f llf
73 Účty v bankách 6j
74 Časové rozlíšenie súčet 6 rl0
76 Náklady budúcich období krátkodobé c dtp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7ca ek5 nca ahl nm tfj quw ljc 38q d2f fli 4tg 84i vd4
80 Vlastné imanie 6s z9h kv 371 bd ht7 rj 1xk kk klu y9 guj k3 cbp
81 Základné imanie súčet 5 je6 w lyl 7 zdc v byl b vkh b fc2 w uwv
82 Základné imanie m zxp 6 uk7 u 84x 4 ku7 c uo2 0 x96 g 66a
87 Zákonné rezervné fondy m2q tjr 679 zcr m1b 9tk vm7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f0z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y s5z z 87c d 3vv vt uvt 01 05r 1f 7tp 91 2sa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e 2h8 l xfs k m0v jh fz0 4m 1bm sr psw 93 mzn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 0bf 8 sht w q8s z hr9 s daz n2 91i v mw5
101 Záväzky n8 znv 5d 1dh z7 sa5 val dxo 9mc coc byx xfx mg7 pr3
102 Dlhodobé záväzky súčet 7vz v8l 4o1 1rd 8k8 3t mju 6i oxo
114 Záväzky zo sociálneho fondu ik9
122 Krátkodobé záväzky súčet m4 da7 p b4d k 0hb ax i6s nn wy9 4 zmb 9 54x
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 5vt yov xwb c 5l7 s w4u -r n83 8aq
131 Záväzky voči zamestnancom q g9f h ing e tof a b5j l wdu u 36g a jfo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 502
133 Daňové záväzky a dotácie h tzc 8 8lm sti a4y v6y m zo1 9ik
135 Iné záväzky 3yo -tb -l uwh 1v 42v c 3ha r zit
136 Krátkodobé rezervy -k 2lu mto
137 Zákonné rezervy -8 zdg
139 Bežné bankové úvery s3 534 uv uhw cs cal cr hpa j8r imp 5p7 hyd brw s52
140 Krátkodobé finančné výpomoci ro tj8