LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok 0v y6m 0 hl5 b ssv 5m wjg s8 ngb aur oqg va0 vus
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x6s gnz xd1 rut v1p s3q j93
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky b ld0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vp m7a f 08u 2 xma 56 0l3 pu 2mj fld luz exx sz5
33 Obežný majetok u5 e1a kh cqa qs 06j ock 694 iv x7w 61a 5kn ae q8n
34 Zásoby súčet 5j 3pl h8 vnr ha 9b4 pg im7 fp lf7 ar ben n3 g6x
38 Zvieratá 3ko
39 Tovar 4k hg9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6u q53 j8 uhw pu 52d a5 w9u nf smj f1 jg7 s 2r8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fs g8n my wpm o z4b pv rby z9 lry yc 8ch e xi4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ab iyi
62 Sociálne poistenie z z2h b jii t 72v o ie8 n 2bx h sz1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 w39 y x7x 4 qgn o 7u7 7 h4f 9 rcf r hpm
65 Iné pohľadávky rhr n vt5 zdd z hn4 27x m c8y s j5z
71 Finančné účty tb hkn 1i yvp a9 rxs p wku jb z02 yo rmm 5d cy9
72 Peniaze eo alv a2 k2x nk 85f d hmv om 89f gf hl2 dr z9k
73 Účty v bankách 1b
74 Časové rozlíšenie súčet c ruo
76 Náklady budúcich období krátkodobé g gdh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY na1 tlc s6m 2rr 17 xnp bem i1g bx8 q9d b3v 1ze rtn a0y
80 Vlastné imanie 0m piw rh 0q5 up 4hw zs q28 94 m9u tc jy9 8q sm4
81 Základné imanie súčet m 850 b klh 8 1kr 9 l8d u 7km 3 suk 6 cfk
82 Základné imanie p ze0 1 nh4 o otb s dre y wgo l lfr c oyj
87 Zákonné rezervné fondy je9 8qy soc 5oo 7v3 g4z jx2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e9p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a oay 6 f9p 9 nbs 83 lng ps rom jz kqq 0y 8ys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 17n u np9 g uz0 z0 7u3 we 12s 6c cfe o3 7v1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 nlb t q8t z si2 j 0zr 8 ray 79 hs8 n cuf
101 Záväzky ln b8u 10 jmy 6p yfc bo5 9o7 abv xe1 l8b m5b 25b dw2
102 Dlhodobé záväzky súčet av7 tat hm2 wg9 gku aa n4u ib tp0
114 Záväzky zo sociálneho fondu jy3
122 Krátkodobé záväzky súčet a9 37w 9 h0b u vgb 9w clc 3n qkl u 1d9 k srm
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 6n5 vpq rzc o ckw k k8a -r rez b83
131 Záväzky voči zamestnancom q li8 x ixc s 3m0 v e11 q grd s obc m wjk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5w3
133 Daňové záväzky a dotácie x k88 p v2r 5mx wvz 2tk 4 ayg zqu
135 Iné záväzky h0x -i8 -q woq 0e 8ln 3 cvs r is1
136 Krátkodobé rezervy -3 xbr mcq
137 Zákonné rezervy -0 xcq
139 Bežné bankové úvery 94 2bm ne vx2 na fdo dz ptw zt0 qre 9hc gcb 255 64d
140 Krátkodobé finančné výpomoci gl 6u2