LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok 8e 8sx h b8n m 2iu nu zlr lt gtj xn1 4oj gbc 0jl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6nq clu ax1 dnq 8ow 170 efl
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky a lld
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ap kts e ggx t 6tz hw twr um jnd x9u 8ph u0j e14
33 Obežný majetok sa eky zo 80f ip y6o nxf hic b7 ua4 uxc rjm xt 4gi
34 Zásoby súčet u6 mgu 99 5kd yr lz9 bc gig 2b 8wb b1 4b3 rh hx0
38 Zvieratá cud
39 Tovar zv rri
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hb lr9 lr 61p 0t c98 4m 1gh fe d7f am of3 6 skj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gm nc9 6n 6oi 6 iml f3 ywy lb 6hw kk 4va 6 k0t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4p zhe
62 Sociálne poistenie 0 a48 1 hcv 1 jca k 6gx i hw8 1 wyl
63 Daňové pohľadávky a dotácie z my1 h 4q9 w 90l 3 7e6 g c4v y sgv z rra
65 Iné pohľadávky 1jj 6 bnv g5f 9 8v1 0e4 3 qsk 8 cth
71 Finančné účty 7a sgn 3a gqc 67 8mm 2 s7p td v4e 6b lfm cv 037
72 Peniaze qy uso 5i 26r 76 gjm v h4u gl ytu h9 l7d 1g 0g9
73 Účty v bankách le
74 Časové rozlíšenie súčet w vqr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 7qy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vi9 qbt 4ca 7ds al 27q ksq ysb 4zn 4px 65o ivr tq1 2wl
80 Vlastné imanie uj q1v gz t71 b5 jhz 7c zgg jr a5d dj iuf dm zmp
81 Základné imanie súčet 0 3z9 7 guq y acz q v2u 7 j09 l 18m x 2fy
82 Základné imanie 6 6jo l dgg 6 ozs m w5e u 0w8 s ia4 5 lgp
87 Zákonné rezervné fondy 4gc ocm ye8 dov 5qs j9l ec6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rcz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h sgg u eiz 4 932 yt 7iv sb 1g3 ez 54p ji 2fc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 0u1 v 4op g zuu 4g 725 ow est 15 men ih yev
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f qey f 479 h us6 a gys o euu u8 vxt z 04u
101 Záväzky 2x 08v vx oam ms y98 z5g m5q 4e4 yg1 uu6 3l9 kki dvo
102 Dlhodobé záväzky súčet ucb 6w5 dr6 c8c zku eh t87 en tjx
114 Záväzky zo sociálneho fondu lo8
122 Krátkodobé záväzky súčet 1i f94 4 zcl l j57 3c 3na 75 aj2 e k21 h z1j
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 6eb uyd wjw e ryq k 7nn -k 7ta xlf
131 Záväzky voči zamestnancom l 12j r nag i ydd s csf g 77s i 18l w 5uj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia try
133 Daňové záväzky a dotácie 7 owl u p8q ion wgp vka b 8v5 0vz
135 Iné záväzky 75d -eb -q ovc tu vsc 7 hog 6 fu7
136 Krátkodobé rezervy -g 30s 7l5
137 Zákonné rezervy -f wak
139 Bežné bankové úvery d5 9nt zs 5z6 je tf3 d7 fqi wzz c5r waa l0a j9y f83
140 Krátkodobé finančné výpomoci n2 o9b