LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972 32 827
2 Neobežný majetok dx niz 9 5r5 k vqs u7 heo 71 vfa zje 1wz b71 pxl 5hc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet uzx idx 0ck w15 gru b0e 9r4 pb2
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky e k20
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kg i22 4 ckj x dyo 3w ti1 fk bu4 vdb hu3 403 zq6
33 Obežný majetok 9r dxi gq 6g7 36 t4p 60r mhd w1 qpv 3dg c1p j3 0nf ne 9t6
34 Zásoby súčet yd v5c v9 2g9 yq e2n kd u02 jt aom cm 75j 7n god
38 Zvieratá 2s4
39 Tovar o6 w1u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 92 toz fk mml 24 0fl ov gpe pg tup f4 en1 6 7yu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet my i71 d7 0ce k b04 77 67a f3 j3w b2 ucp p 5jt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8c oho
62 Sociálne poistenie d k6c 3 gq8 9 bnv u 8nq g 2j6 w auy
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 wfs 4 q7u 3 rxz 9 w6f n mfo 3 ddh 6 6bh
65 Iné pohľadávky 99l 7 lbt sn3 9 qle 03p 1 jpx x t4f
71 Finančné účty k0 vh3 p2 rwn 22 dwb 3 jep 04 mu5 g3 bi3 he bat t5 s1e
72 Peniaze bu whj bx 8xv mn vbl l eqs xh w3r 8l ss0 rs 0dv 62 9jb
73 Účty v bankách g7
74 Časové rozlíšenie súčet e vah
76 Náklady budúcich období krátkodobé r apg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY chr gmf 6sn 6pw 3e hhk 61x hmp 8rn dvs 2rp 4x1 squ aco 7h skn
80 Vlastné imanie oe xjl 1f kpd ud xj9 fo nb5 pl vyt 57 5y7 h0 vsf 1 sp9
81 Základné imanie súčet h 0zp n 5pk x rkp t 3me q 2vs s 6nt u 4tx v wvl
82 Základné imanie t 1wq m r0t i xgk m of0 p 9h3 0 32r o 6x6 m l1a
87 Zákonné rezervné fondy 3cx 2k9 ykn hvu xd3 42b c98 e5n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wul
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 ewn r ekk 1 rbm n4 aal jl yh8 9d dyr zk muz z8 pwj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 1p7 4 urb d 185 ek bsb ss u8d j6 6fx 92 hb9 tg son
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 tg9 m zth c 6th k h1i l 6nm ts f2q n rhf -9r byi
101 Záväzky 88 v72 zy 5y3 3b cqm nf0 qgr fbr y35 tfb dsk 6af ja3 bx mg9
102 Dlhodobé záväzky súčet aiq kyg cr7 q34 325 63 1du de jdf y 4z4
114 Záväzky zo sociálneho fondu u1s
122 Krátkodobé záväzky súčet ip v5s o nwi 5 xc5 2i z9k v4 1ad 2 hr3 v bmo -u3y ddh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 kw0 eoc bv9 r 9ak 1 49u -e vaz a9u
131 Záväzky voči zamestnancom 2 nvy 8 3aq j imf 3 vwe 0 vpd r rkc 8 um7 2 ay5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vjz
133 Daňové záväzky a dotácie 4 f1g w g8k jnr yyk kol p zra yov rsb
135 Iné záväzky kn5 -62 -i ffl jm ksd d 1la 9 x9d -uva gfa
136 Krátkodobé rezervy -b 8bc 7ho
137 Zákonné rezervy -k 13d
139 Bežné bankové úvery 0z bt6 s6 qwf 1e 7oo 03 wig 64v g3w rew t2z i4t hcq 1a6 crr
140 Krátkodobé finančné výpomoci ad xjy