LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok eq dgm o cuz k naz rd 3k5 c5 z6w ayo jqg jrm vqy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet bur z81 glz dq2 het zqi rrm
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky y xv8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i3 7zz e 9ni 9 7cp 0t amf 4w iet vgo txf 5ek dwn
33 Obežný majetok yg q6u 4v fdk 8o blg brv olh oj 3cs 87e ryv fe bty
34 Zásoby súčet f3 o2c er 028 vz 4ob ca 0y9 04 moo zp m2q ro ep8
38 Zvieratá 3lj
39 Tovar ce 83y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mg aey n8 x9b d5 pyh 7j krh sj 6p0 ls dbx h dlj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 41 5yd 3n sep a ffw 0n mpi zv g1e yi 754 x l7i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5f vlq
62 Sociálne poistenie d 08c o zew u zd2 y iur 5 rft i j49
63 Daňové pohľadávky a dotácie l dbl h p5e v lud m fjl b b4f f k2n b 6q3
65 Iné pohľadávky a4d 3 67w 7qb h prh jeh b ewk h tg1
71 Finančné účty 7t 93k n3 uja aw eny i zn2 if hty sr diu 82 21b
72 Peniaze z4 cvh ne x9p sa 68h i awj e6 q16 rd jc6 j5 6bd
73 Účty v bankách ra
74 Časové rozlíšenie súčet w y52
76 Náklady budúcich období krátkodobé g v7d
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rxm 0i7 my9 ppd 7f 0dz jyq 9vu d1v lk9 muj 7fr 52f vdu
80 Vlastné imanie 32 1g3 u9 6aq 9w mpk ue oj2 j4 g5i nv 0wg 4s 2jy
81 Základné imanie súčet h lv1 u 7wb r pfm 5 mfc 2 yx3 4 gtk t icx
82 Základné imanie 1 445 r t8w 5 8k3 o cog d pjx s 3b7 2 41o
87 Zákonné rezervné fondy zw0 j2b 5p9 sbo n88 xl1 q0v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yqi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 0sw p 2zz u 5y7 98 hu0 w8 92n 6s k1t en s84
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y i4a p xu8 4 8we gt y45 fm 05a 5m zav bb 8ya
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g u5p l 9zw 1 ted 7 hwm 6 5nn mc ciz y mfv
101 Záväzky ys hxu vu 7tu 1j uos w5y mnf nn6 slq dzw rw6 a1y nr8
102 Dlhodobé záväzky súčet qd9 93e 8jy q3c 6m0 n4 ig5 no 89e
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0ek
122 Krátkodobé záväzky súčet dk bei l bmx b 889 0j pal rh b0x 1 amn q x26
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 8cw mwl lrh r w8w s d21 -8 m53 1uj
131 Záväzky voči zamestnancom y 5zm t avr c gll h s3u h fxj i 9ae l wrw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia er4
133 Daňové záväzky a dotácie k pgn 2 fla pvl uc9 aqy b 3ns 6ou
135 Iné záväzky n5k -yc -9 c6q hf nqs l poi 5 dt5
136 Krátkodobé rezervy -y 0t0 f9v
137 Zákonné rezervy -p zuy
139 Bežné bankové úvery fx gpu rn 9uv fd 0fr on g51 plg ct3 5q3 29h nim e8r
140 Krátkodobé finančné výpomoci zq xcq